Return to Video

การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกัน

 • 0:01 - 0:05
  จงหาผลบวกของ 15 บวก -46 บวก 29.
 • 0:05 - 0:07
  ลองคิดส่วนแรกก่อน
 • 0:07 - 0:16
  เรามี 15 บวก -46, เราจะคิดถึง +29 ทีหลัง.
 • 0:16 - 0:27
  ลองทำ 15 บวก -46. เราจะใช้อีกสีหนึ่ง.
 • 0:27 - 0:31
  เราจะใช้สีส้มนะ. บวก -46.
 • 0:31 - 0:32
  เราจะวาดเส้นจำนวนตรงนี้.
 • 0:32 - 0:36
  เราจะได้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้น.
 • 0:36 - 0:40
  นั่นคือเส้นจำนวนของผม.
 • 0:40 - 0:47
  เราเริ่มที่ 15. ขอผมใส่ 0 ตรงนี้
  แล้วเราเริ่มที่ 15.
 • 0:47 - 0:56
  15 อยู่ตรงนี้. นี่ก็คือ 15. ขอผมวาด
  ลูกศรอ้วนๆ ใหญ่ๆ นี่เพื่อบอกว่าคือ 15
 • 0:56 - 0:58
  15 มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับ 15.
 • 0:58 - 1:02
  ความยาวลูกศรนี้จะเท่ากับ 15.
 • 1:02 - 1:08
  ตอนนี้เราจะบวก -46 เข้ากับ 15,
  มันก็จะเท่ากับ --
 • 1:08 - 1:14
  มันเท่ากับ 15-46, หมายความว่าเราเลื่อน
 • 1:14 - 1:17
  46 ช่องไปทางซ้ายของ 15.
 • 1:17 - 1:21
  เครื่องหมายลบ หมายถึงไปทางซ้าย
  ของเส้นจำนวน.
 • 1:21 - 1:24
  เราจะเลื่อนไปทางซ้าย 46 หน่วย.
 • 1:24 - 1:31
  เราจึงเริ่มที่ 15 และเราเลื่อนไปทางซ้าย
  46 หน่วย.
 • 1:31 - 1:38
  ความยาวของลูกศรนี่ตรงนี้เท่ากับ 46.
 • 1:38 - 1:43
  เราเลื่อนไปทางซ้าย. นี่ก็คือลบ 46
  ที่เราบวกกับ 15.
 • 1:43 - 1:47
  เราจะได้จุดสักจุดตรงนี้.
 • 1:47 - 1:53
  จุดนี่แน่นอนคือ 0. เราไป 15 หน่วยทางขวา.
  ตอนนี้เราไป 46 หน่วยทางซ้าย.
 • 1:53 - 1:55
  เราจึงอยู่ทางซ้ายของ 0 แน่นอน.
 • 1:55 - 1:57
  มันจะเป็นจำนวนลบแน่นอน.
 • 1:57 - 2:03
  เราคิดถึงค่าสัมบูรณ์ของจำนวนลบได้.
  คุณมองภาพเอาก็ได้.
 • 2:03 - 2:09
  ลูกศรสีเหลืองนี้มีความยาว 15 หน่วย
  และลูกศรสีส้มยาว 46 หน่วย
 • 2:09 - 2:13
  ลูกศรสีฟ้าที่ผมจะวาด คือผลบวกของ
 • 2:13 - 2:18
  สองตัวนี้ จะมีความยาวเท่ากับตรงนี้.
 • 2:18 - 2:23
  จากภาพ เราจะหาความยาวส่วนสีฟ้าได้อย่างไร.
 • 2:23 - 2:27
  ถ้าเรารู้ความยาวส่วนสีส้ม และเรารู้
  ความยาวส่วนสีเหลือง.
 • 2:27 - 2:29
  มันจะเท่ากับผลต่าง.
 • 2:29 - 2:33
  มันจะเท่ากับผลต่างของสองตัวนี้.
  ค่าสัมบูรณ์ของผลบวก
 • 2:33 - 2:37
  คือผลต่างระหว่างความยาว 46 กับ 15 นี้.
 • 2:37 - 2:46
  นี่ก็คือ 46-- ขอผมหานะ. 46-15. 6-5 ได้ 1,
  4-1 ได้ 3.
 • 2:46 - 2:48
  ความยาวนี้จะเท่ากับ 31.
 • 2:48 - 2:56
  และมันจะยาว 31 หน่วยไปทางซ้ายของ 0.
  นี่จะเท่ากับ -31 ตรงนี้.
 • 2:56 - 3:02
  เราจึงรู้ว่าส่วนนี้คือ -31 แล้วจากนั้น
 • 3:02 - 3:08
  เราจะบวก 29. ขอผมใช้อีกสีนะ.
 • 3:08 - 3:11
  มันหมายความว่าอะไร. เราเริ่มที่ -31.
 • 3:11 - 3:15
  แล้วเราเลื่อนไปทางขวา 29 หน่วย.
  เราก็บวก 29.
 • 3:15 - 3:24
  เราจะเลื่อนไปทางขวา 29 หน่วย.
  อาจอยู่ตรงนี้. ลูกศรนี้ยาว 29.
 • 3:24 - 3:30
  ผมวาดลูกศรให้ชัดกว่านี้ได้.
  ผมทำตรงนี้ดีกว่า.
 • 3:30 - 3:35
  แล้วเราไป 29 หน่วยทางขวา.
 • 3:35 - 3:38
  นั่นคือ 29.
 • 3:38 - 3:41
  นี่ก็คือบวก 29.
 • 3:41 - 3:43
  แล้วเราจะหาว่ามันคืออะไรได้อย่างไร
 • 3:43 - 3:48
  เราจะลงตรงที่ -- จำนวนนี้ -- นี่คือ
  29 ที่เราจะบวก.
 • 3:48 - 3:52
  เราจะลงตรงนี้บนเส้นจำนวน
 • 3:52 - 3:54
  แล้วเราจะหาจำนวนนั้นได้อย่างไร?
 • 3:54 - 3:58
  เหมือนเดิม เรามองภาพมันได้
  แล้วคุณก็วาดเส้นจำนวน อะไรพวกนั้น.
 • 3:58 - 4:01
  ผมว่าคุณคงเข้าใจ. จำนวนที่เราจะคิด.
 • 4:01 - 4:05
  เราเริ่มที่ -31 แล้วเราบวก 29 เข้าไป.
 • 4:05 - 4:09
  เนื่องจากเราบวกเลขที่สั้นกว่า -31
 • 4:09 - 4:11
  เราจะกลับไปไม่ถึง 0.
 • 4:11 - 4:16
  เราจะยังได้จำนวนลบ
 • 4:16 - 4:19
  แต่วิธีหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนลบนั้น
  เราหาระยะทาง.
 • 4:19 - 4:25
  เหมือนเดิม ส่วนสีขาวเล็กๆ ตรงนี้
  ส่วนสีขาวนี่ บวก 29 เท่ากับ 31.
 • 4:25 - 4:28
  ถ้าเราคิดถึงค่าสัมบูรณ์.
 • 4:28 - 4:31
  ถ้าเราไม่คิดถึงเครื่องหมาย เราแค่
  คิดถึงความยาว.
 • 4:31 - 4:36
  วิธีคิดอีกอย่างคือว่า 31-29 จะได้
  ความยาวส่วนสีขาว
 • 4:36 - 4:42
  แน่นอนมันเป็นลบ. เพราะจำนวนลบ
  ตรงนี้มากกว่าจำนวนบวก.
 • 4:42 - 4:43
  เราก็บวกเลขสองตัว.
 • 4:43 - 4:54
  31-29 คุณยืมได้. แต่มันเท่ากับ 2 อย่าง
  เห็นได้ชัด. คุณบอกว่า นั่นคือ 11 นี่คือ 2.
 • 4:54 - 5:01
  ลบ. นี่จึงเท่าักับ 2. เนื่องจากมันคือ -31
  บวก 29, มันจะเท่ากับลบ 2
 • 5:01 - 5:05
  เราจะยังได้ลบอยู่. เรายังไปไม่ไกล
  เกินเลข 0.
 • 5:05 - 5:09
  ค่านี้ตรงนี้จะเท่ากับลบ 2.
 • 5:09 - 5:13
  วิธีคิดอีกอย่างคือว่า ความยาวของแท่งสีขาว
  ค่าสัมบูรณ์จะเท่ากับ 2.
 • 5:13 - 5:20
  2+29 ได้ 31. เราอยู่ทางซ้ายของ 0. มันจึง
  เท่ากับ 31. นี่คือ -2.
 • 5:20 - 5:22
  เอาล่ะ หวังว่าคุณคงได้เรียนรู้.
 • 5:22 - 5:24
  โอ้ ผมขอสรุปให้ชัดนะ.
 • 5:24 - 5:31
  ว่าคำตอบสุดท้ายของเราคือ ลบ 2.
Title:
การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกัน
Description:

การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกัน

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Thai subtitles

Revisions