Return to Video

Addera heltal med olika tecken ( + och - )

 • 0:01 - 0:06
  Räkna ut vad 15 + ( -46 ) + 29 blir
 • 0:06 - 0:09
  Vi räknar ut den första delen av talet först
 • 0:09 - 0:16
  Vi börjar med 15 + ( -46 ) först så tar vi +29 senare
 • 0:16 - 0:27
  Så nu räknar vi ut 15 + ( -46 )
 • 0:27 - 0:35
  Så vi drar en sifferlinje
 • 0:35 - 0:38
  så att vi kan visualisera vad som händer.
 • 0:38 - 0:48
  Jag startar från 0 och börjar med 15
 • 0:51 - 0:55
  här, och så drar jag en pil för att visa att det här är 15.
 • 0:55 - 0:59
  15 har det absoluta värdet 15
 • 0:59 - 1:04
  och avståndet till 15 från 0 är 15
 • 1:04 - 1:08
  och nu ska vi lägga till -46 till 15, det är samma sak som
 • 1:08 - 1:14
  15-46, vilket betyder att vi måste gå
 • 1:14 - 1:24
  46 steg till vänster om 15.
 • 1:24 - 1:31
  Så vi börjar på 15 och går 46 steg
 • 1:31 - 1:40
  till vänster. Den här pilen ska vara 46 steg lång.
 • 1:40 - 1:45
  Vi stegar till vänster vilket betyder att det är ett negativt tal.
 • 1:45 - 1:49
  Vi kommer att hamna här någonstans.
 • 1:49 - 1:56
  Här ligger 0 och nu är vi till vänster om 0
 • 1:56 - 2:04
  Kan du räkna ut det absulota värdet här?
 • 2:04 - 2:09
  Den här pilen är 15 och den här pilen är 46
 • 2:09 - 2:14
  Den blå pilen som jag ska rita nu
 • 2:14 - 2:28
  är den som vi måste klura ut.
 • 2:28 - 2:31
  Hur kan vi räkna ut det?
 • 2:31 - 2:34
  Vi måste hitta skillnaden mellan den
 • 2:34 - 2:35
  orangea pilen och den gula pilen.
 • 2:35 - 2:44
  Skillnaden mellan 46 och 15
 • 2:44 - 2:49
  är 31. Längden på den blå pilen är 31
 • 2:49 - 2:57
  det är 31 till vänster så det blir -31
 • 2:57 - 3:01
  Så nu vet vi att den första delen av talet är -31 och till den
 • 3:01 - 3:09
  ska vi nu addera 29.
 • 3:09 - 3:12
  Så vad innebär det? Det innebär att vi börjar på -31
 • 3:12 - 3:16
  och går 29 steg till höger
 • 3:16 - 3:31
  låt mig rita en pil
 • 3:31 - 3:42
  så nu går vi 29 steg till höger.
 • 3:42 - 3:45
  Hur ska vi räkna ut vad det blir?
 • 3:45 - 3:53
  Vi kommer att hamna precis här.
 • 3:53 - 3:57
  Nu får vi visualisera igen
 • 3:57 - 4:05
  Vi börjar på -31 och lägger till 29
 • 4:05 - 4:09
  och eftersom vi lägger till en siffra som är lägre än -31
 • 4:09 - 4:14
  så kommer svaret att bli mindre än 0
 • 4:14 - 4:17
  det kommer att bli ett negativt tal
 • 4:17 - 4:20
  och för att räkna ut det absoluta värdet på det talet
 • 4:20 - 4:33
  så måste vi räkna ut vad den vita delen blir
 • 4:33 - 4:38
  31-29 kommer att ge oss längden på den vita delen
 • 4:38 - 4:45
  och det kommer att bli ett negativt tal eftersom det är till vänster om 0
 • 4:45 - 4:57
  31-29 = 2 och eftersom vi befinner oss
 • 4:57 - 5:10
  till vänster om 0, så blir det -2
 • 5:10 - 5:13
  längden på den vita delen
 • 5:13 - 5:23
  är 2. Och eftersom det är till vänster om 0 så blir det -2
 • 5:23 -
  Så svaret är -2.
Title:
Addera heltal med olika tecken ( + och - )
Description:

Addera heltal med olika tecken ( + och - )

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32
Martin Sjöborg edited шведски език subtitles for Adding integers with different signs
Sofia Fischer added a translation

Swedish subtitles

Revisions