YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Swedish subtitles

← Addera heltal med olika tecken ( + och - )

Addera heltal med olika tecken ( + och - )

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 2 created 12/13/2012 by Martin Sjöborg.

 1. Räkna ut vad 15 + ( -46 ) + 29 blir
 2. Vi räknar ut den första delen av talet först
 3. Vi börjar med 15 + ( -46 ) först så tar vi +29 senare
 4. Så nu räknar vi ut 15 + ( -46 )
 5. Så vi drar en sifferlinje
 6. så att vi kan visualisera vad som händer.
 7. Jag startar från 0 och börjar med 15
 8. här, och så drar jag en pil för att visa att det här är 15.
 9. 15 har det absoluta värdet 15
 10. och avståndet till 15 från 0 är 15
 11. och nu ska vi lägga till -46 till 15, det är samma sak som
 12. 15-46, vilket betyder att vi måste gå
 13. 46 steg till vänster om 15.
 14. Så vi börjar på 15 och går 46 steg
 15. till vänster. Den här pilen ska vara 46 steg lång.
 16. Vi stegar till vänster vilket betyder att det är ett negativt tal.
 17. Vi kommer att hamna här någonstans.
 18. Här ligger 0 och nu är vi till vänster om 0
 19. Kan du räkna ut det absulota värdet här?
 20. Den här pilen är 15 och den här pilen är 46
 21. Den blå pilen som jag ska rita nu
 22. är den som vi måste klura ut.
 23. Hur kan vi räkna ut det?
 24. Vi måste hitta skillnaden mellan den
 25. orangea pilen och den gula pilen.
 26. Skillnaden mellan 46 och 15
 27. är 31. Längden på den blå pilen är 31
 28. det är 31 till vänster så det blir -31
 29. Så nu vet vi att den första delen av talet är -31 och till den
 30. ska vi nu addera 29.
 31. Så vad innebär det? Det innebär att vi börjar på -31
 32. och går 29 steg till höger
 33. låt mig rita en pil
 34. så nu går vi 29 steg till höger.
 35. Hur ska vi räkna ut vad det blir?
 36. Vi kommer att hamna precis här.
 37. Nu får vi visualisera igen
 38. Vi börjar på -31 och lägger till 29
 39. och eftersom vi lägger till en siffra som är lägre än -31
 40. så kommer svaret att bli mindre än 0
 41. det kommer att bli ett negativt tal
 42. och för att räkna ut det absoluta värdet på det talet
 43. så måste vi räkna ut vad den vita delen blir
 44. 31-29 kommer att ge oss längden på den vita delen
 45. och det kommer att bli ett negativt tal eftersom det är till vänster om 0
 46. 31-29 = 2 och eftersom vi befinner oss
 47. till vänster om 0, så blir det -2
 48. längden på den vita delen
 49. är 2. Och eftersom det är till vänster om 0 så blir det -2
 50. Så svaret är -2.