Return to Video

Sabiranje brojeva različitog znaka

 • 0:01 - 0:06
  Nađite zbir od 15 + ( -46 ) + 29.
 • 0:06 - 0:09
  Hajde da razmislimo o prvom delu ovde.
 • 0:09 - 0:16
  Imamo 15 + ( -46), a brinućemo o +29 kasnije.
 • 0:16 - 0:27
  Dakle, hajde da rešimo 15 + ( -46).
 • 0:27 - 0:35
  Crtamo brojnu pravu
 • 0:35 - 0:38
  da bismo vizualizovati ono o čemu se ovde radi.
 • 0:38 - 0:48
  Hajde da stavim 0 i počinjemo od 15.
 • 0:51 - 0:55
  15 bi moglo biti upravo ovde. Hajde da nacrtam veliku debelu strelu da označim da je ovo 15.
 • 0:55 - 0:59
  15 ima apsolutnu vrednost 15,
 • 0:59 - 1:04
  pa bi dužina ove strele bila 15.
 • 1:04 - 1:08
  Dakle, dodajemo -46 broju 15, to je ista stvar kao
 • 1:08 - 1:14
  15-46, što znači da ćemo se pomeriti
 • 1:14 - 1:24
  46 mesta ulevo od 15.
 • 1:24 - 1:31
  Znači počinjemo od 15 i idemo 46 ulevo.
 • 1:31 - 1:40
  Dužina ove strele biće 46.
 • 1:40 - 1:45
  Ići ćemo ulevo, što znači da je negativno.
 • 1:45 - 1:49
  Na kraju ćemo završiti na nekoj tački ovde.
 • 1:49 - 1:56
  Ova tačka je 0 i ovo je levo od 0.
 • 1:56 - 2:04
  Možemo čak razmisliti i o apsolutnoj vrednosti
  tog negativnog broja.
 • 2:04 - 2:09
  Ova žuta strela ima dužinu 15,
  a ova narandžasta strela je dužine 46.
 • 2:09 - 2:14
  Plava strela koju ću nacrtati i koja je zbir ova dva
 • 2:14 - 2:28
  je ono što treba izračunati.
 • 2:28 - 2:31
  Kako to možemo izračunati?
 • 2:31 - 2:34
  Treba naći razliku između
 • 2:34 - 2:35
  narandžaste strele i žute strele.
 • 2:35 - 2:44
  Razlika između 46 i 15 je 31.
 • 2:44 - 2:49
  Dužina plave strele je 31
 • 2:49 - 2:57
  i to je 31 ulevo od 0 i biće -31.
 • 2:57 - 3:01
  Znamo da je prvi deo -31 i na to
 • 3:01 - 3:09
  ćemo dodati 29.
 • 3:09 - 3:12
  Znači, šta to znači? To znači da počinjemo na -31
 • 3:12 - 3:16
  i idemo 29 udesno.
 • 3:16 - 3:31
  Dakle, da nacrtam strelu dužine 29.
 • 3:31 - 3:42
  Pomeramo se 29 udesno.
 • 3:42 - 3:45
  Kako ćemo shvatiti koliko je ovo?
 • 3:45 - 3:53
  Dakle, ovo će nas spustiti upravo ovde na brojnoj pravoj.
 • 3:53 - 3:57
  Još jednom treba da vizualizujemo.
 • 3:57 - 4:05
  Počinjemo od -31 i dodajemo 29.
 • 4:05 - 4:09
  Obzirom da dodajemo broj manji od -31,
 • 4:09 - 4:14
  imaćemo broj manji od 0,
 • 4:14 - 4:17
  i to će biti negativan broj.
 • 4:17 - 4:20
  Kako da izračunamo apsolutnu vrednost tog broja?
 • 4:20 - 4:33
  Treba da shvatimo koliki je beli deo.
 • 4:33 - 4:38
  31-29 će nam dati dužinu belog dela,
 • 4:38 - 4:45
  i biće negativno jer je levo od 0.
 • 4:45 - 4:57
  31 - 29 = 2 i obzirom da će biti
 • 4:57 - 5:10
  levo od 0, biće -2.
 • 5:10 - 5:13
  Dužina belog dela
 • 5:13 - 5:23
  je 2, i obzirom da je -2 levo od 0,
 • 5:23 -
  naš konačan rezultat je -2.
Title:
Sabiranje brojeva različitog znaka
Description:

Sabiranje brojeva različitog znaka

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions