Return to Video

Sabiranje brojeva različitog znaka

 • 0:01 - 0:06
  Nađite zbir od 15 + ( -46 ) + 29.
 • 0:06 - 0:09
  Hajde da razmislimo o prvom delu ovde.
 • 0:09 - 0:16
  Imamo 15 + ( -46), a brinućemo o +29 kasnije.
 • 0:16 - 0:27
  Dakle, hajde da rešimo 15 + ( -46).
 • 0:27 - 0:35
  Nacrtajmo brojnu pravu
 • 0:35 - 0:38
  da bismo vizualizovati ono o čemu se ovde radi.
 • 0:38 - 0:48
  Hajde da stavim 0 i počinjemo od 15.
 • 0:51 - 0:55
  15 bi moglo biti upravo ovde. Hajde da nacrtam veliku debelu strelu da označim da je ovo 15.
 • 0:55 - 0:59
  15 ima apsolutnu vrednost 15,
 • 0:59 - 1:04
  pa bi dužina ove strele bila 15.
 • 1:04 - 1:08
  Dakle, hajde da dodamo -46 broju 15, to je ista stvar kao
 • 1:08 - 1:14
  15-46, što znači da ćemo se pomeriti
 • 1:14 - 1:24
  46 mesta ulevo od 15.
 • 1:24 - 1:31
  Znači počinjemo od 15 i idemo 46 ulevo.
 • 1:31 - 1:40
  Dužina ove strele biće 46.
 • 1:40 - 1:45
  Ići ćemo ulevo, što znači da je negativno.
 • 1:45 - 1:49
  Na kraju ćemo završiti na nekoj tački ovde.
 • 1:49 - 1:56
  Ova tačka je 0 i ovo je levo od 0.
 • 1:56 - 2:04
  Možete li naći apsolutnu vrednost ovoga?
 • 2:04 - 2:09
  Ova žuta strela ima dužinu 15,
  a ova narandžasta strela je dužine 46.
 • 2:09 - 2:14
  Plava strela koju ću nacrtati
 • 2:14 - 2:28
  je ono što treba izračunati.
 • 2:28 - 2:31
  Kako to možemo izračunati?
 • 2:31 - 2:34
  Treba naći razliku između
 • 2:34 - 2:35
  narandžaste strele i žute strele.
 • 2:35 - 2:44
  Razlika između 46 i 15 je 31.
 • 2:44 - 2:49
  Dužina plave strele je 31
 • 2:49 - 2:57
  i to je 31 ulevo od 0 i biće -31.
Title:
Sabiranje brojeva različitog znaka
Description:

Adding integers with different signs

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions