Return to Video

Sabiranje brojeva različitog znaka

 • 0:01 - 0:06
  Одредите збир од 15 + ( -46 ) + 29.
 • 0:06 - 0:09
  Хајде да размислимо о првом делу овде.
 • 0:09 - 0:16
  Имамо 15 + ( -46), а бринућемо о +29 касније.
 • 0:16 - 0:27
  Дакле, хајде да решимо 15 + ( -46).
 • 0:27 - 0:35
  Цртамо бројевну праву
 • 0:35 - 0:38
  да бисмо визуализовали о чему се овде ради.
 • 0:38 - 0:48
  Хајде да ставим 0 и почињемо од 15.
 • 0:51 - 0:55
  15 би могло бити управо овде. Хајде да нацртам велику дебелу стрелу да означим да је ово 15
 • 0:55 - 0:59
  15 има апсолутну вредност 15,
 • 0:59 - 1:04
  па би дужина ове стреле била 15.
 • 1:04 - 1:08
  Дакле, додајемо -46 броју 15, то је иста ствар као
 • 1:08 - 1:14
  15-46, што значи да ћемо се померити
 • 1:14 - 1:24
  46 места улево од 15.
 • 1:24 - 1:31
  Значи почињемо од 15 и идемо 46
 • 1:31 - 1:40
  улево. Дужина ове стреле биће 46.
 • 1:40 - 1:45
  Ићи ћемо улево, што значи да је негативно.
 • 1:45 - 1:49
  На крају ћемо завршити на некој тачки овде.
 • 1:49 - 1:56
  Ова тачка је 0 и ово је лево од 0.
 • 1:56 - 2:04
  Можемо размислити и о апсолутној вредности
  овога.
 • 2:04 - 2:09
  Ова жута стрела има дужину 15,
  а ова наранџаста стрела је дужине 46.
 • 2:09 - 2:14
  Плава стрела коју ћу нацртати и која је збир ова два
 • 2:14 - 2:28
  је оно што треба израчунати.
 • 2:28 - 2:31
  Како то можемо израчунати?
 • 2:31 - 2:34
  Треба наћи разлику између
 • 2:34 - 2:35
  наранџасте стреле и жуте стреле.
 • 2:35 - 2:44
  Разлика између 46 и 15
 • 2:44 - 2:49
  је 31. Дужина плаве стреле је 31
 • 2:49 - 2:57
  и то је 31 улево од 0 и биће -31.
 • 2:57 - 3:01
  Дакле знамо да је први део -31 и на то
 • 3:01 - 3:09
  ћемо додати 29.
 • 3:09 - 3:12
  Дакле, шта то значи? То значи да почињемо на -31
 • 3:12 - 3:16
  и идемо 29 удесно.
 • 3:16 - 3:31
  Дакле, да нацртам стрелу дужине 29.
 • 3:31 - 3:42
  Померамо се 29 удесно.
 • 3:42 - 3:45
  Како ћемо схватити колико је ово?
 • 3:45 - 3:53
  Дакле, ово ће нас спустити управо овде на бројној правој.
 • 3:53 - 3:57
  Још једном треба да визуа
  лизујемо.
 • 3:57 - 4:05
  Почињемо од -31 и додајемо 29.
 • 4:05 - 4:09
  Обзиром да додајемо број мањи од -31,
 • 4:09 - 4:14
  имаћемо број мањи од 0,
 • 4:14 - 4:17
  и то ће бити негативан број.
 • 4:17 - 4:20
  Како да израчунамо апсолутну вредност тог броја?
 • 4:20 - 4:33
  Треба да схватимо колики је бели део.
 • 4:33 - 4:38
  31-29 ће нам дати дужину белог дела,
 • 4:38 - 4:45
  и биће негативно јер је лево од 0.
 • 4:45 - 4:57
  31 - 29 = 2 и обзиром да ће бити
 • 4:57 - 5:10
  лево од 0, биће -2.
 • 5:10 - 5:13
  Дужина белог дела
 • 5:13 - 5:23
  је 2, и обзиром да је -2 лево од 0,
 • 5:23 -
  наш коначан резултат је -2.
Title:
Sabiranje brojeva različitog znaka
Description:

Sabiranje brojeva različitog znaka

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions