YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtitles

← Sčítavanie celých čísel s rôznymi znamienkami

Sčítavanie celých čísel s rôznymi znamienkami

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 1 created 07/13/2012 by alenka.alaa.

 1. sčítajte 15 + (-46) + 29
 2. najprv sa zamyslime nad prvou časťou
 3. máme 15 + (-46), +29 pridáme neskôr
 4. Najprv vyrátajme 15 + (-46)
 5. nakreslíme si číselnú os,
 6. aby sme si ukázali, čo sa bude diať.
 7. Najprv na osi zaznačím 0 a začnem s 15
 8. zaznačím ju sem a nakreslím šípku
 9. absolútna hodnota 15 je 15
 10. vzdialenosť 15 od 0 je 15
 11. teraz pridáme -46 k 15, čo sa rovná
 12. 15 - 46, teda posunieme
 13. sa o 46 jednotiek naľavo od 15.
 14. Začíname teda na 15 a posunieme sa o 46
 15. jednotiek doľava. dĺžka tejto šípky bude 46.
 16. Posúvame sa doľava, čo znamená, že ide o negatívne číslo
 17. Tu niekde skončíme.
 18. tento bod naznačuje 0 a toto je naľavo od 0.
 19. Aká je absolútna hodnota tohto úseku?
 20. táto šípka znamená 15 jednotiek a táto 46.
 21. hodnota modrej šípky, ktorú nakreslím,
 22. je to, čo treba vyrátať.
 23. Ako to vyrátame?
 24. musíme zistiť rozdiel medzi
 25. oranžovou a žltou šípkou.
 26. Rozdiel medzi 46 a 15
 27. je 31. Dĺžka modrej šípky je 31
 28. a je to 31 naľavo od nuly, čiže -31.
 29. Výsledok prvej časti je -31 a k nemu teraz
 30. pridáme 29.
 31. Čo to znamená? Znamená to, že začneme na -31
 32. a pôjdeme o 29 doprava,
 33. naznačím to šípkou.
 34. Posúvame sa teda o 29 doprava,
 35. Ako to vyrátame?
 36. Toto nás dostane sem.
 37. Znovu si to načrtneme.
 38. Začíname teda na -31 a pridávame 29,
 39. keďže pridávame číslo s absolútnou hodnotou menšou ako -31,
 40. získame číslo menšie od 0
 41. a teda pôjde o záporné číslo.
 42. Ako zistíme absolútnu hodnotu toho čísla?
 43. Musíme vyrátať hodnotu bielej časti,
 44. ktorú zistíme, keď vypočítame 31 - 29,
 45. pôjde o záporné číslo, lebo bude naľavo od nuly.
 46. 31 - 29 = 2 a keďže bude
 47. naľavo od 0, výsledok bude -2.
 48. Dĺžka bielej časti je 2.
 49. A keďže je naľavo od 0, je to -2,
 50. Konečný výsledok je -2.