Return to Video

Sčítavanie celých čísel s rôznymi znamienkami

 • 0:01 - 0:06
  sčítajte 15 + (-46) + 29
 • 0:06 - 0:09
  najprv sa zamyslime nad prvou časťou
 • 0:09 - 0:16
  máme 15 + (-46), +29 pridáme neskôr
 • 0:16 - 0:27
  Najprv vyrátajme 15 + (-46)
 • 0:27 - 0:35
  nakreslíme si číselnú os,
 • 0:35 - 0:38
  aby sme si ukázali, čo sa bude diať.
 • 0:38 - 0:48
  Najprv na osi zaznačím 0 a začnem s 15
 • 0:51 - 0:55
  zaznačím ju sem a nakreslím šípku
 • 0:55 - 0:59
  absolútna hodnota 15 je 15
 • 0:59 - 1:04
  vzdialenosť 15 od 0 je 15
 • 1:04 - 1:08
  teraz pridáme -46 k 15, čo sa rovná
 • 1:08 - 1:14
  15 - 46, teda posunieme
 • 1:14 - 1:24
  sa o 46 jednotiek naľavo od 15.
 • 1:24 - 1:31
  Začíname teda na 15 a posunieme sa o 46
 • 1:31 - 1:40
  jednotiek doľava. dĺžka tejto šípky bude 46.
 • 1:40 - 1:45
  Posúvame sa doľava, čo znamená, že ide o negatívne číslo
 • 1:45 - 1:49
  Tu niekde skončíme.
 • 1:49 - 1:56
  tento bod naznačuje 0 a toto je naľavo od 0.
 • 1:56 - 2:04
  Aká je absolútna hodnota tohto úseku?
 • 2:04 - 2:09
  táto šípka znamená 15 jednotiek a táto 46.
 • 2:09 - 2:14
  hodnota modrej šípky, ktorú nakreslím,
 • 2:14 - 2:28
  je to, čo treba vyrátať.
 • 2:28 - 2:31
  Ako to vyrátame?
 • 2:31 - 2:34
  musíme zistiť rozdiel medzi
 • 2:34 - 2:35
  oranžovou a žltou šípkou.
 • 2:35 - 2:44
  Rozdiel medzi 46 a 15
 • 2:44 - 2:49
  je 31. Dĺžka modrej šípky je 31
 • 2:49 - 2:57
  a je to 31 naľavo od nuly, čiže -31.
 • 2:57 - 3:01
  Výsledok prvej časti je -31 a k nemu teraz
 • 3:01 - 3:09
  pridáme 29.
 • 3:09 - 3:12
  Čo to znamená? Znamená to, že začneme na -31
 • 3:12 - 3:16
  a pôjdeme o 29 doprava,
 • 3:16 - 3:31
  naznačím to šípkou.
 • 3:31 - 3:42
  Posúvame sa teda o 29 doprava,
 • 3:42 - 3:45
  Ako to vyrátame?
 • 3:45 - 3:53
  Toto nás dostane sem.
 • 3:53 - 3:57
  Znovu si to načrtneme.
 • 3:57 - 4:05
  Začíname teda na -31 a pridávame 29,
 • 4:05 - 4:09
  keďže pridávame číslo s absolútnou hodnotou menšou ako -31,
 • 4:09 - 4:14
  získame číslo menšie od 0
 • 4:14 - 4:17
  a teda pôjde o záporné číslo.
 • 4:17 - 4:20
  Ako zistíme absolútnu hodnotu toho čísla?
 • 4:20 - 4:33
  Musíme vyrátať hodnotu bielej časti,
 • 4:33 - 4:38
  ktorú zistíme, keď vypočítame 31 - 29,
 • 4:38 - 4:45
  pôjde o záporné číslo, lebo bude naľavo od nuly.
 • 4:45 - 4:57
  31 - 29 = 2 a keďže bude
 • 4:57 - 5:10
  naľavo od 0, výsledok bude -2.
 • 5:10 - 5:13
  Dĺžka bielej časti je 2.
 • 5:13 - 5:23
  A keďže je naľavo od 0, je to -2,
 • 5:23 -
  Konečný výsledok je -2.
Title:
Sčítavanie celých čísel s rôznymi znamienkami
Description:

Sčítavanie celých čísel s rôznymi znamienkami

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32
alenka.alaa added a translation

Slovak subtitles

Revisions