Return to Video

Dodawanie Liczb Całkowitych z różnymi znakami

 • 0:01 - 0:06
  Oblicz sumę 15 + (-46) + 29
 • 0:06 - 0:09
  Zastanówmy się nad pierwszą częścią tego przykładu
 • 0:09 - 0:16
  Mamy 15 + (-46), o dalszą część +29 będziemy martwili się później.
 • 0:16 - 0:27
  Tak więc zróbmy 15+(-46)
 • 0:27 - 0:35
  Rysujemy oś liczbową
 • 0:35 - 0:38
  abyśmy mogli zaprezentować o co chodzi.
 • 0:38 - 0:48
  Zaznaczmy 0 i zacznijmy od 15
 • 0:51 - 0:55
  które mogłoby być w tym miejscu i rysujemy strzałkę
 • 0:55 - 0:59
  15 ma wartość bezwzględną o wartości 15
 • 0:59 - 1:04
  długość dla 15 od zera wynosi 15
 • 1:04 - 1:08
  tak więc dodajmy -46 do 15, to jest dokładnie to samo co
 • 1:08 - 1:14
  15-46, co oznacza, że my przemieszczamy się
 • 1:14 - 1:24
  o 46 jednostek na lewo od 15.
 • 1:24 - 1:31
  Zaczynamy od 15 i odliczamy 46
 • 1:31 - 1:40
  w lewą stronę. Długość tej strzałki wynosi 46.
 • 1:40 - 1:45
  Przesuwamy się w lewą stronę o czym świadczy wartość ujemna.
 • 1:45 - 1:49
  Przesuwamy się do końca, który znajduje się gdzieś tutaj.
 • 1:49 - 1:56
  Ten punkt to zero a to jest na lewo od zera.
 • 1:56 - 2:04
  Zastanówcie się nad wartością bezwzględną tego.
 • 2:04 - 2:09
  Ta strzałka to 15 a ta strzalka to 46.
 • 2:09 - 2:14
  Niebieska strzałką, którą narysuję jest tym
 • 2:14 - 2:28
  co mamy obliczyć.
 • 2:28 - 2:31
  W jaki sposób możemy to zrobić.
 • 2:31 - 2:34
  Potrzebujemy znaleźć różnicę między
 • 2:34 - 2:35
  pomarańczową strzałką i żółtą.
 • 2:35 - 2:44
  Różnica pomiędzy 46 i 15
 • 2:44 - 2:49
  wynosi 31. Długość niebieskiej strzałki to 31
 • 2:49 - 2:57
  i jest to 31 na lewo od 0 i to będzie -31.
 • 2:57 - 3:01
  W ten sposób otrzymaliśmy, że pierwsza część równania wynosi -31 i do tego
 • 3:01 - 3:09
  dodajemy 29.
 • 3:09 - 3:12
  Co to oznacza. To znaczy, że zaczynamy w punkcie -31
 • 3:12 - 3:16
  i przesuwamy się 29 w prawo
 • 3:16 - 3:31
  pozwólcie że narysuję strzałkę.
 • 3:31 - 3:42
  przesuwamy się o 29 w prawo.
 • 3:42 - 3:45
  w jaki sposób możemy obliczyć ile to jest?
 • 3:45 - 3:53
  w ten sposób zatrzymujemy się gdzieś tutaj.
 • 3:53 - 3:57
  Jeszcze raz musimy to zobrazować.
 • 3:57 - 4:05
  Zaczynamy od -31 i dodajemy 29.
 • 4:05 - 4:09
  Ponieważ dodajemy liczbę mniejszą niż -31
 • 4:09 - 4:14
  otrzymamy liczbę mniejszą niż 0
 • 4:14 - 4:17
  w ten sposób otrzymamy liczbę ujemną.
 • 4:17 - 4:20
  W jaki sposób obliczyć wartość bezwzględną tej liczby?
 • 4:20 - 4:33
  Potrzebujemy obliczyć ile wynosi biała część
 • 4:33 - 4:38
  czyli 31-29 i to da nam długość białej części.
 • 4:38 - 4:45
  Będzie to wartość ujemna, ponieważ znajduje się na lewo od zera.
 • 4:45 - 4:57
  31-29=2 i ponieważ to
 • 4:57 - 5:10
  będzie z lewej strony zera ostatecznie otrzymujemy -2.
 • 5:10 - 5:13
  Długość białej części
 • 5:13 - 5:23
  wynosi 2 i z uwagi na to że jest na lewo od 0 równa się -2.
 • 5:23 -
  Ostateczna odpowiedź to -2.
Title:
Dodawanie Liczb Całkowitych z różnymi znakami
Description:

Dodawanie Liczb Całkowitych z różnymi znakami

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32
Katarzyna edited полски език subtitles for Adding integers with different signs
Katarzyna added a translation

Polish subtitles

Revisions Compare revisions