YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Polish subtitles

← Dodawanie Liczb Całkowitych z różnymi znakami

Dodawanie Liczb Całkowitych z różnymi znakami

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 2 created 02/17/2012 by Katarzyna.

 1. Oblicz sumę 15 + (-46) + 29
 2. Zastanówmy się nad pierwszą częścią tego przykładu
 3. Mamy 15 + (-46), o dalszą część +29 będziemy martwili się później.
 4. Tak więc zróbmy 15+(-46)
 5. Rysujemy oś liczbową
 6. abyśmy mogli zaprezentować o co chodzi.
 7. Zaznaczmy 0 i zacznijmy od 15
 8. które mogłoby być w tym miejscu i rysujemy strzałkę
 9. 15 ma wartość bezwzględną o wartości 15
 10. długość dla 15 od zera wynosi 15
 11. tak więc dodajmy -46 do 15, to jest dokładnie to samo co
 12. 15-46, co oznacza, że my przemieszczamy się
 13. o 46 jednostek na lewo od 15.
 14. Zaczynamy od 15 i odliczamy 46
 15. w lewą stronę. Długość tej strzałki wynosi 46.
 16. Przesuwamy się w lewą stronę o czym świadczy wartość ujemna.
 17. Przesuwamy się do końca, który znajduje się gdzieś tutaj.
 18. Ten punkt to zero a to jest na lewo od zera.
 19. Zastanówcie się nad wartością bezwzględną tego.
 20. Ta strzałka to 15 a ta strzalka to 46.
 21. Niebieska strzałką, którą narysuję jest tym
 22. co mamy obliczyć.
 23. W jaki sposób możemy to zrobić.
 24. Potrzebujemy znaleźć różnicę między
 25. pomarańczową strzałką i żółtą.
 26. Różnica pomiędzy 46 i 15
 27. wynosi 31. Długość niebieskiej strzałki to 31
 28. i jest to 31 na lewo od 0 i to będzie -31.
 29. W ten sposób otrzymaliśmy, że pierwsza część równania wynosi -31 i do tego
 30. dodajemy 29.
 31. Co to oznacza. To znaczy, że zaczynamy w punkcie -31
 32. i przesuwamy się 29 w prawo
 33. pozwólcie że narysuję strzałkę.
 34. przesuwamy się o 29 w prawo.
 35. w jaki sposób możemy obliczyć ile to jest?
 36. w ten sposób zatrzymujemy się gdzieś tutaj.
 37. Jeszcze raz musimy to zobrazować.
 38. Zaczynamy od -31 i dodajemy 29.
 39. Ponieważ dodajemy liczbę mniejszą niż -31
 40. otrzymamy liczbę mniejszą niż 0
 41. w ten sposób otrzymamy liczbę ujemną.
 42. W jaki sposób obliczyć wartość bezwzględną tej liczby?
 43. Potrzebujemy obliczyć ile wynosi biała część
 44. czyli 31-29 i to da nam długość białej części.
 45. Będzie to wartość ujemna, ponieważ znajduje się na lewo od zera.
 46. 31-29=2 i ponieważ to
 47. będzie z lewej strony zera ostatecznie otrzymujemy -2.
 48. Długość białej części
 49. wynosi 2 i z uwagi na to że jest na lewo od 0 równa się -2.
 50. Ostateczna odpowiedź to -2.