Return to Video

Adding integers with different signs

 • 0:01 - 0:05
  Finn summen av 15 + (-46) + 29.
 • 0:05 - 0:07
  Så la oss tenke på
  den første delen her borte.
 • 0:07 - 0:13
  Vi har 15 + (-46),
 • 0:13 - 0:16
  vi vil tenke på + 29 senere.
 • 0:17 - 0:24
  Så la oss ta 15 + minus--
 • 0:24 - 0:27
  Vi vil ta en annen farge.
  Pluss (- 49).
 • 0:27 - 0:29
  Vi vil gjøre det med oransje.
 • 0:29 - 0:31
  Pluss (-46).
 • 0:31 - 0:32
  Så la meg tegne en tall-linjen her.
 • 0:32 - 0:36
  Sånn at i kan visualisere
  det skikkelig det som skjer.
 • 0:36 - 0:40
  Det er min tall-linje.
 • 0:40 - 0:47
  Vi begynner med 15. La meg legge 0
  her borte, og vi begynner med 15.
 • 0:47 - 0:51
  15 kunne være rett her borte.
  Så dette er 15.
 • 0:51 - 0:56
  La meg tegne en stor feit pil
  for å vise at dette er 15.
 • 0:56 - 0:58
  15 har en absoluttverdi på 15.
 • 0:58 - 1:02
  Så lengden av denne pilen ville være 15.
 • 1:02 - 1:07
  Nå legger vi sammen -46 til det 15-tallet,
  det er det samme som...
 • 1:08 - 1:14
  Dett er tilsvarende som 15 - 46,
  som betyr at vi kommer til å gå
 • 1:14 - 1:17
  46 plasser til venstre for 15.
 • 1:17 - 1:21
  Negativt tegn eller minus må være på
  venstre side av tall-linjen.
 • 1:21 - 1:24
  Så vi går til å gå 46 til venstre.
 • 1:24 - 1:25
  Så vi starter med 15,
 • 1:26 - 1:31
  og så går vi 46 til venstre.
 • 1:31 - 1:38
  Lengden på denne pilen akkurat her
  kommer til å være 46.
 • 1:38 - 1:40
  Vi går til venstre.
 • 1:40 - 1:43
  Dette er den -46-en som vi legger til 15.
 • 1:43 - 1:47
  Vi kommer til å ende opp
  et sted rundt her borte.
 • 1:47 - 1:51
  Det punktet er helt klart 0.
  Vi var 15 til høyre.
 • 1:51 - 1:53
  Nå kommer vi til å
  gå 46 til venstre.
 • 1:53 - 1:55
  Så vi kommer helt klart
  til å være venstre for 0.
 • 1:55 - 1:57
  Så det kommer helt klart
  til å bli et negativt tall.
 • 1:57 - 2:01
  Vi kan tilogmed tenke på
  absoluttverdien av det negative tallet.
 • 2:01 - 2:03
  Vi kan bare visualisere det.
 • 2:03 - 2:06
  Denne gule pilen har en lengde på 15
 • 2:06 - 2:09
  og denne oransje pilen
  har en lengde på 46.
 • 2:09 - 2:13
  Den blå pilen som jeg skal til å tegne
  som summerer opp disse to
 • 2:13 - 2:18
  kommer til å ha denne lengden,
  rett her borte.
 • 2:18 - 2:23
  Og bare visuelt, hvordan kan vi finne ut
  lengden av den blå delen?
 • 2:23 - 2:27
  Hvis vi vet lengden på denne oransje delen
  og vi vet lengden på denne gule delen.
 • 2:27 - 2:29
  Vel, det kommer bare
  til å være forskjellen.
 • 2:29 - 2:31
  Det kommer bare til å være
  forskjellen mellom disse to.
 • 2:31 - 2:33
  Så absoluttverdien av summen
 • 2:33 - 2:37
  kommer til å bli differansen mellom
  denne lengden på 46 og 15.
 • 2:37 - 2:40
  Så, dette er 46...
  La meg bare finne det ut.
 • 2:40 - 2:46
  46 - 15. 6 - 5 er 1.
  4 - 1 er 3.
 • 2:46 - 2:48
  Lengden på denne kommer til å bli 31,
 • 2:48 - 2:52
  og det kommer til å bli 31
  til venstre for 0.
 • 2:52 - 2:56
  Dette kommer til å bli -31,
  rett her borte.
 • 2:56 - 3:02
  Så vi vet den første delen her borte
  er -31, og i tillegg til det
 • 3:02 - 3:08
  så kommer vi til å legge til 29.
  La meg gjøre det med en annen farge.
 • 3:08 - 3:11
  Så hva betyr det?
  Det betyr at vi starter på -31.
 • 3:11 - 3:15
  Så vi kommer til å gå 29 til høyre.
  Vi legger til 29.
 • 3:15 - 3:19
  Vi kommer til å gå 29 til høyre.
 • 3:19 - 3:24
  Kanskje det er rundt her.
  Pilen med 29 i lengde.
 • 3:24 - 3:27
  Jeg kan tegne piler
  som ser bedre ut enn det.
 • 3:27 - 3:30
  Jeg vil gjøre det
  rett her borte faktisk.
 • 3:30 - 3:34
  Så vi kommer til å ta 29 bort til høyre.
 • 3:35 - 3:38
  Det er 29 delen.
 • 3:38 - 3:41
  Så nå er dette den positive 29-eren.
 • 3:41 - 3:43
  Så hvordan finner vi ut hva det er?
 • 3:43 - 3:46
  Så dette kommer til å få oss...
  Så dette tallet...
 • 3:46 - 3:48
  Dett er 29 rett her, som vi legger til.
 • 3:48 - 3:52
  Dette kommer til å få oss,
  rett bort hit på tall-linjen.
 • 3:52 - 3:54
  Så hvordan finner vi ut
  hvilket tall det er?
 • 3:54 - 3:56
  Vel, igjen kan vi bare visualisere det,
 • 3:56 - 3:58
  og eventuelt så vil du ikke trenge
  å tegne en tall-linje og ting.
 • 3:58 - 4:01
  Jeg tror det vil være nyttig her.
  Med tallene vi kommer til å jobbe med.
 • 4:01 - 4:04
  Vi starter fra -31
  og legger til 29 til det.
 • 4:04 - 4:06
  Så det kommer til å gjøre det
  mindre negativt,
 • 4:06 - 4:09
  men vi kommer ikke--
  vi legger fortsatt til mindre enn 31,
 • 4:09 - 4:11
  så vi kommer ikke
  hele veien tilbake til 0.
 • 4:11 - 4:16
  Så vi kommer fortsatt
  til å ha et negativt tall.
 • 4:16 - 4:19
  Men hvordan finner man ut absolutt verdien
  av det negative tallet, dens distanse.
 • 4:19 - 4:22
  Igjen, den lille hvite delen der sånn,
 • 4:22 - 4:26
  den hvite delen pluss denne 29-eren
  kommer til å bli lik 31.
 • 4:26 - 4:28
  Hvis vi bare tenker på absoluttverdien.
 • 4:28 - 4:31
  Hvis vi ikke tenker på tegnene,
  så tenker vi bare på lengden.
 • 4:31 - 4:34
  Eller en annen måte
  å tenke på det, 31 - 29
 • 4:34 - 4:36
  vil gi oss lengden på den hvite delen,
 • 4:36 - 4:40
  og selvfølgelig så vil den være negativ.
  Fordi det negative tallet her er
 • 4:40 - 4:42
  større enn det positive.
 • 4:42 - 4:43
  Vi legger sammen de to.
 • 4:43 - 4:50
  Så om vi tar 31 - 29,
  så du kan låne og alt det,
 • 4:50 - 4:52
  men det er klart at det bare
  kommer til å bli 2.
 • 4:52 - 4:54
  Du kan si, at dette er 11, dette er 2.
 • 4:54 - 4:57
  Subtraher. Dette kommer
  til å bli lik 2,
 • 4:57 - 5:01
  men siden det er -31 + 29,
  så vil det bli negativ 2.
 • 5:01 - 5:03
  Vi kommer fortsatt
  til å bli værende negativ.
 • 5:03 - 5:05
  Vi har ikke flyttet nok til
  høyre for å passere 0.
 • 5:05 - 5:08
  Det rett her sånn
  kommer til å bli -2.
 • 5:08 - 5:11
  Eller en annen måte å tenke på det er,
  at med lengden av den hvite linjen,
 • 5:11 - 5:13
  så vil absoluttverdien vil bli 2.
 • 5:13 - 5:17
  2 + 29 er 31.
  Vi opererer til venstre for 0.
 • 5:17 - 5:20
  Så det er -31. Dette er -2.
 • 5:20 - 5:22
  Uansett, forhåpentligvis
  syntes du det var nyttig.
 • 5:22 - 5:24
  Å forresten, jeg vil bare gjøre det klart.
 • 5:24 - 5:31
  Så vårt endelige svar er -2.
Title:
Adding integers with different signs
Description:

Adding integers with different signs

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions