YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Norwegian Bokmal subtitles

← Adding integers with different signs

Adding integers with different signs

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 3 created 11/24/2013 by Stian Drøbak.

 1. Finn summen av 15 + (-46) + 29.
 2. Så la oss tenke på
  den første delen her borte.
 3. Vi har 15 + (-46),
 4. vi vil tenke på + 29 senere.
 5. Så la oss ta 15 + minus--
 6. Vi vil ta en annen farge.
  Pluss (- 49).
 7. Vi vil gjøre det med oransje.
 8. Pluss (-46).
 9. Så la meg tegne en tall-linjen her.
 10. Sånn at i kan visualisere
  det skikkelig det som skjer.
 11. Det er min tall-linje.
 12. Vi begynner med 15. La meg legge 0
  her borte, og vi begynner med 15.
 13. 15 kunne være rett her borte.
  Så dette er 15.
 14. La meg tegne en stor feit pil
  for å vise at dette er 15.
 15. 15 har en absoluttverdi på 15.
 16. Så lengden av denne pilen ville være 15.
 17. Nå legger vi sammen -46 til det 15-tallet,
  det er det samme som...
 18. Dett er tilsvarende som 15 - 46,
  som betyr at vi kommer til å gå
 19. 46 plasser til venstre for 15.
 20. Negativt tegn eller minus må være på
  venstre side av tall-linjen.
 21. Så vi går til å gå 46 til venstre.
 22. Så vi starter med 15,
 23. og så går vi 46 til venstre.
 24. Lengden på denne pilen akkurat her
  kommer til å være 46.
 25. Vi går til venstre.
 26. Dette er den -46-en som vi legger til 15.
 27. Vi kommer til å ende opp
  et sted rundt her borte.
 28. Det punktet er helt klart 0.
  Vi var 15 til høyre.
 29. Nå kommer vi til å
  gå 46 til venstre.
 30. Så vi kommer helt klart
  til å være venstre for 0.
 31. Så det kommer helt klart
  til å bli et negativt tall.
 32. Vi kan tilogmed tenke på
  absoluttverdien av det negative tallet.
 33. Vi kan bare visualisere det.
 34. Denne gule pilen har en lengde på 15
 35. og denne oransje pilen
  har en lengde på 46.
 36. Den blå pilen som jeg skal til å tegne
  som summerer opp disse to
 37. kommer til å ha denne lengden,
  rett her borte.
 38. Og bare visuelt, hvordan kan vi finne ut
  lengden av den blå delen?
 39. Hvis vi vet lengden på denne oransje delen
  og vi vet lengden på denne gule delen.
 40. Vel, det kommer bare
  til å være forskjellen.
 41. Det kommer bare til å være
  forskjellen mellom disse to.
 42. Så absoluttverdien av summen
 43. kommer til å bli differansen mellom
  denne lengden på 46 og 15.
 44. Så, dette er 46...
  La meg bare finne det ut.
 45. 46 - 15. 6 - 5 er 1.
  4 - 1 er 3.
 46. Lengden på denne kommer til å bli 31,
 47. og det kommer til å bli 31
  til venstre for 0.
 48. Dette kommer til å bli -31,
  rett her borte.
 49. Så vi vet den første delen her borte
  er -31, og i tillegg til det
 50. så kommer vi til å legge til 29.
  La meg gjøre det med en annen farge.
 51. Så hva betyr det?
  Det betyr at vi starter på -31.
 52. Så vi kommer til å gå 29 til høyre.
  Vi legger til 29.
 53. Vi kommer til å gå 29 til høyre.
 54. Kanskje det er rundt her.
  Pilen med 29 i lengde.
 55. Jeg kan tegne piler
  som ser bedre ut enn det.
 56. Jeg vil gjøre det
  rett her borte faktisk.
 57. Så vi kommer til å ta 29 bort til høyre.
 58. Det er 29 delen.
 59. Så nå er dette den positive 29-eren.
 60. Så hvordan finner vi ut hva det er?
 61. Så dette kommer til å få oss...
  Så dette tallet...
 62. Dett er 29 rett her, som vi legger til.
 63. Dette kommer til å få oss,
  rett bort hit på tall-linjen.
 64. Så hvordan finner vi ut
  hvilket tall det er?
 65. Vel, igjen kan vi bare visualisere det,
 66. og eventuelt så vil du ikke trenge
  å tegne en tall-linje og ting.
 67. Jeg tror det vil være nyttig her.
  Med tallene vi kommer til å jobbe med.
 68. Vi starter fra -31
  og legger til 29 til det.
 69. Så det kommer til å gjøre det
  mindre negativt,
 70. men vi kommer ikke--
  vi legger fortsatt til mindre enn 31,
 71. så vi kommer ikke
  hele veien tilbake til 0.
 72. Så vi kommer fortsatt
  til å ha et negativt tall.
 73. Men hvordan finner man ut absolutt verdien
  av det negative tallet, dens distanse.
 74. Igjen, den lille hvite delen der sånn,
 75. den hvite delen pluss denne 29-eren
  kommer til å bli lik 31.
 76. Hvis vi bare tenker på absoluttverdien.
 77. Hvis vi ikke tenker på tegnene,
  så tenker vi bare på lengden.
 78. Eller en annen måte
  å tenke på det, 31 - 29
 79. vil gi oss lengden på den hvite delen,
 80. og selvfølgelig så vil den være negativ.
  Fordi det negative tallet her er
 81. større enn det positive.
 82. Vi legger sammen de to.
 83. Så om vi tar 31 - 29,
  så du kan låne og alt det,
 84. men det er klart at det bare
  kommer til å bli 2.
 85. Du kan si, at dette er 11, dette er 2.
 86. Subtraher. Dette kommer
  til å bli lik 2,
 87. men siden det er -31 + 29,
  så vil det bli negativ 2.
 88. Vi kommer fortsatt
  til å bli værende negativ.
 89. Vi har ikke flyttet nok til
  høyre for å passere 0.
 90. Det rett her sånn
  kommer til å bli -2.
 91. Eller en annen måte å tenke på det er,
  at med lengden av den hvite linjen,
 92. så vil absoluttverdien vil bli 2.
 93. 2 + 29 er 31.
  Vi opererer til venstre for 0.
 94. Så det er -31. Dette er -2.
 95. Uansett, forhåpentligvis
  syntes du det var nyttig.
 96. Å forresten, jeg vil bare gjøre det klart.
 97. Så vårt endelige svar er -2.