Return to Video

Skaitļu ar atšķirīgām zīmēm saskaitīšana.

 • 0:01 - 0:06
  Aprēķināsim summu izteiksmei '15+(-46)+29'!
 • 0:06 - 0:09
  Tātad vispirms mēs apskatīsim izteiksmes pirmo daļu...
 • 0:09 - 0:16
  '15+(-46)', mēs atstāsim +29 vēlākam laikam....
 • 0:16 - 0:27
  Tātad 15+(-46)...
 • 0:27 - 0:35
  Mēs uzzīmējam skaitļu rindu...
 • 0:35 - 0:38
  lai mēs labāk saprastu, kas mums jādara.
 • 0:38 - 0:48
  Mēs atliekam nulli, un tad 15...
 • 0:51 - 0:55
  varētu būt šeit. Un tagad es uzzīmēšu bultu.
 • 0:55 - 0:59
  Skaitļa '15' absolūtā vērtība ir 15.
 • 0:59 - 1:04
  Attālums no 0 līdz 15 ir 15 vienības.
 • 1:04 - 1:08
  Tātad pievienosim -46 pie 15, tas ir tas pats, kas...
 • 1:08 - 1:14
  15-46, kas nozīmē, ka mēs pārvietosimies
 • 1:14 - 1:24
  46 vienības pa kreisi no 15.
 • 1:24 - 1:31
  Tātad mēs sākam ar 15 un ejam 46 vienības
 • 1:31 - 1:40
  pa kreisi. Bultas garums būs 46 vienības.
 • 1:40 - 1:45
  Mēs iesim uz kreiso pusi, tātad skaitlis būs negatīvs.
 • 1:45 - 1:49
  Mēs nokļūsim aptuveni šeit.
 • 1:49 - 1:56
  Šeit atrodas nulle, un punkts atradīsies pa kreisi no nulles.
 • 1:56 - 2:04
  Vai tu zini, kāda būs skaitļa absolūtā vērtība?
 • 2:04 - 2:09
  Šī bultiņa atbilst 15, bet šī-46 vienībām.
 • 2:09 - 2:14
  Zilā bultiņa, ko es uzzīmēšu...
 • 2:14 - 2:28
  ir tas, kas mums jāaprēķina.
 • 2:28 - 2:31
  Kā mēs to varam izdarīt?
 • 2:31 - 2:34
  Mums jāatrod atšķirība starp
 • 2:34 - 2:35
  oranžo un dzelteno bultiņu.
 • 2:35 - 2:44
  Atšķirība starp 46 un 15...
 • 2:44 - 2:49
  ir 31. Zilās bultiņas garums ir 31.
 • 2:49 - 2:57
  Tā ir 31 vienību pa kreisi no nulles, un tās vērtība ir -31.
 • 2:57 - 3:01
  Tātad pirmajā daļā iznākums ir -31, un tam...
 • 3:01 - 3:09
  mums jāpievieno 29.
 • 3:09 - 3:12
  Tātad- ko tas nozīmē? Mums jāsāk ar -31...
 • 3:12 - 3:16
  un jāpārvietojas 29 vienības pa labi.
 • 3:16 - 3:31
  Es uzzīmēšu bultiņu...
 • 3:31 - 3:42
  Tātad mēs pārvietojamies 29 vienības pa labi.
 • 3:42 - 3:45
  Kā lai mēs zinām, cik tas ir?
 • 3:45 - 3:53
  Tātad mēs nonāksim šeit.
 • 3:53 - 3:57
  Mums atkal ir jāmēģina iedomāties...
 • 3:57 - 4:05
  Mēs sākam no -31 un pievienojam 29.
 • 4:05 - 4:09
  Tā kā mēs pievienojam skaitli, kas ir mazāks par -31,...
 • 4:09 - 4:14
  iznākums būs mazāks par 0...
 • 4:14 - 4:17
  un būs negatīvs.
 • 4:17 - 4:20
  Kā lai mēs aprēķinām šī skaitļa vērtību?
 • 4:20 - 4:33
  Mums jāuzzina, cik vērtīga ir baltā daļa.
 • 4:33 - 4:38
  31-29 būs baltās daļas vērtība...
 • 4:38 - 4:45
  un skaitlis būs negatīvs, jo tas atradīsies pa kreisi no nulles.
 • 4:45 - 4:57
  31-29=2.
 • 4:57 - 5:10
  Tā kā skaitlis atradīsies pa kreisi no nulles, tā vērtība būs -2.
 • 5:10 - 5:13
  Tātad baltās daļas garums...
 • 5:13 - 5:23
  ir 2. Un, tā kā tas atrodas pa kreisi no nulles, tad iznākums ir -2.
 • 5:23 -
  Tātad atbilde ir -2.
Title:
Skaitļu ar atšķirīgām zīmēm saskaitīšana.
Description:

Skaitļu ar atšķirīgām zīmēm saskaitīšana.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32
paulaauzane added a translation

Latvian subtitles

Revisions