YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Armenian subtitles

← Adding integers with different signs

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 1 created 02/17/2015 by Gev Khandamiryan.

 1. Ողջույն: Ինչպես գտնենք 15-ին գումարած -46 գումարած 29-ը:
 2. Եկեք այն բաժանենք մասերի:
 3. Առաջին մասում ունենք 15-ին գումարած -46:
 4. Եկեք գրենք նարնջագույնով:
 5. Ահա 15-ին գումարած -46:
 6. Եկեք գծենք թվային առանցքը,
 7. որպեսզի պատկերացնենք, թե ինչ է տեղի ունենում:
 8. Ահա մեր թվային առանցքը:
 9. Նշենք զրոն և տասնհինգը:
 10. Նշենք, որ սա տասնհինգն է: Այն գտնվում է զրոյից աջ,
 11. քանի որ թվային առանցքի վրա ավելի մեծ թվերը գտնվում են ավելի ձախ:
 12. Այս կետի հեռավորությունը զրոյից, որը նույն
 13. մոդուլն է, հավասար է 15:
 14. Հիմա ավելացնում ենք -46-ը:
 15. Սա նշանակում է, որ պետք է ձախ տեղափոխվենք:
 16. Բացասական կամ մինուս նշանը թվային առանցքի`
 17. զրոյից ձախ ընկած հատվածն է:
 18. Սա նշանակում է, որ մենք սկսելու ենք 15-ից և շարժվենք 46 միավորով դեպի ձախ:
 19. Այս գծի երկարությունը քառասունվեց է:
 20. Մոտավորապես այս կետում կստացվի մեր արդյունքը:
 21. Արի նորից նայենք.
 22. Այս կետը 0-ն է, այնուհետև շարժվում ենք 15 միավորով դեպի աջ:
 23. Այնուհետև շարժվում ենք 46 միավորով դեպի ձախ:
 24. Միանշանակ վերջում կգտնվենք զրոյից ձախ:
 25. Ինչպես տեսնում ես, այս գծերի երկարությունները
 26. համապատասխանաբար 15 և 46 են:
 27. Հենց այս երկու գծերի գումարն էլ կլինի այս գիծը:
 28. Ահա այստեղ:
 29. Սրա միջոցով կարող ես պատկերացնել, թե ինչպես
 30. կարելի է գտնել նրանց գումարի երկարությունը
 31. կամ այլ կերպ ասած հենց նրանց գումարը:
 32. Քանի ար այս երկու հատվածների երկարությունները գիտենք,
 33. կարող ենք գտնել նաև երրորդ հատվածի երկարությունը:
 34. Կապույտ հատվածի երկարությունը կլինի քառասունվեցի և տասնհինգի տարբերությունը:
 35. 46-ից կհանենք 15 և կստանանք որ մեր պատասխանի
 36. բացարձակ արժեքը 31 է:
 37. Բայց քանի որ տվյալ կետը գտնվում է զրոյից ձախ, ապա պատասխանն է
 38. -31: Հիմա անցնենք երկրորդ մասին:
 39. Գումարենք քսանինը:
 40. Ինչ ենք անում? Մենք սկսում ենք -31 կետից
 41. և շարժվում նեք 29 միավորով դեպի աջ:
 42. Դիցուք դա այս կետն է:
 43. Իսկ այս սլաքի երկարությունն էլ քսանինն է:
 44. Ահա, քսանինը դրական նշանով է:
 45. Իսկ ինչպես որոշել, թե ինչ կստացվի?
 46. Մի անգամ էլ հիշեցնեմ` ինչ արեցի:
 47. Խնդիրը բաժանեցի երկու մասի:
 48. Գտա առաջին մասի պատասխանը և դրան հիմա փորձում ենք գումարել երկրորդ մասը` գումարենք 29:
 49. Ինչպես լուծենք երկրորդ մասը?
 50. Եկեք այս մասը նույնպես պատկերենք թվային առանցքի վրա:
 51. Մենք սկսում ենք -31-ից և ավելացնում նրան 29
 52. երկարություն ունեցող հատված:
 53. Քանի որ -31-ին ավելացնում ենք բացարձակ արժեքով
 54. երեսունմեկից փոքր թիվ` քսանինը, ապա
 55. վերջնական կետը կգտնվի զրոյից ձախ:
 56. Սա նշանակում է, որ մեր վերջնական պատասխանը նույնպես բացասական թիվ է:
 57. Դիցուք` վերջնական արդյունքը մի կետ է, որի հեռավորությունը
 58. զրոյից ցույց կտանք այս գծով:
 59. Եկեք հիմա մտածենք միայն երկարությունների մասին
 60. և ոչ նշանի: Կարող ես մտածել, որ 31-29-ը կտա սպիտակ հատվածի երկարությունը:
 61. Իհարկե պատասխանը լինելու է բացասական, քանի որ բացասական թիվն իր
 62. բացարձակ արժեքով ավելի մեծ է դրական թվից:
 63. 31-29-ը կստանաս երկու:
 64. Սա հասարակ հանման գործողությունն էր:
 65. Սակայն քանի որ -31-ից ենք հանել 29,
 66. ապա կստանանք բացասական թիվ:
 67. Եկեք մտածենք այլ կերպ. սկսենք շարժվել զրոյից ձախ:
 68. 2+29 կստանանք երեսունմեկ: Սակայն մեզ մոտ երեսունմեկը բացասական նշանով էր,
 69. հետևաբար սկզբում -2 և -29 էր:
 70. Սա որպեսզի պարզապես ամրապնդեք ձեր իմացածը:
 71. Վերջնական պատասխանն է -2: