Return to Video

Addition af heltal med forskellige fortegn

 • 0:01 - 0:05
  Find summen af 15 plus minus 46 plus 29.
 • 0:05 - 0:08
  Lad os starte med den første del.
 • 0:08 - 0:13
  15 plus minus 46.
 • 0:13 - 0:17
  Vi kigger på de plus 29 bagefter.
 • 0:17 - 0:31
  Det var 15 plus minus 46. Lad os skrive minus 46 med en anden farve.
 • 0:31 - 0:36
  Lad os tegne en tallinje, så vi kan se, hvad der egentlig foregår.
 • 0:36 - 0:42
  Her er tallinjen. Lad os skrive 0 i midten.
 • 0:42 - 0:51
  Vi starter på 15. Det er her.
 • 0:51 - 0:56
  Lad os tegne en pil fra 0 til 15.
 • 0:56 - 1:00
  15 har en absolut værdi på 15, fordi det er 15 fra 0.
 • 1:00 - 1:03
  Pilen er altså 15 lang.
 • 1:03 - 1:06
  Nu skal vi lægge minus 46 til de 15.
 • 1:06 - 1:11
  Det er det samme som 15 minus 46.
 • 1:11 - 1:17
  Vi skal altså bevæge os 46 skridt til venstre for 15.
 • 1:17 - 1:22
  At der står minus betyder, at vi skal bevæge os til venstre på tallinjen.
 • 1:22 - 1:31
  46 til venstre. Vi starter på 15 og bevæger os 46 til venstre.
 • 1:31 - 1:43
  Den her pil er altså 46 lang. Vi bevæger os til venstre, når vi lægger de minus 46 til 15.
 • 1:43 - 1:50
  Vi ender her. Det her punkt er 0.
 • 1:50 - 1:54
  Vi var 15 til højre, og nu bevæger vi os 46 til venstre.
 • 1:54 - 1:57
  Vi er altså et godt stykke til venstre for 0, så tallet bliver negativt.
 • 1:57 - 2:02
  Vi kan tænke på den absolutte værdi af det tal.
 • 2:02 - 2:09
  Den gule pil har en længde på 15, og den orange pil har en længde på 46.
 • 2:09 - 2:16
  Vi tegner nu en blå pil, der er summen af de her 2 pile.
 • 2:16 - 2:19
  Den har den her længde.
 • 2:19 - 2:23
  Hvordan kan vi finde længden af den blå pil?
 • 2:23 - 2:28
  Vi kender allerede den orange og den gule længde.
 • 2:28 - 2:31
  Den blå længde er forskellen mellem den orange og den gule.
 • 2:31 - 2:36
  Den absolutte værdi af summen er forskellen på de her 2 længder.
 • 2:36 - 2:38
  46 og 15.
 • 2:38 - 2:46
  Hvad er 46 minus 15? 6 minus 5 er 1, og 4 minus 1 er 3.
 • 2:46 - 2:49
  Den blå pil er altså 31 lang.
 • 2:49 - 2:56
  Den er 31 til venstre for 0. Derfor er svaret minus 31.
 • 2:56 - 3:05
  Den her første del bliver minus 31. Det skal vi nu lægge 29 til.
 • 3:05 - 3:10
  Lad os tegne de 29 med en anden farve.
 • 3:10 - 3:18
  Vi starter i minus 31 og lægger 29 til, så vi skal gå 29 til højre.
 • 3:18 - 3:24
  Den her pil er 29.
 • 3:24 - 3:34
  Den blev lidt grim. Vi prøver igen. Vi bevæger os 29 til højre.
 • 3:34 - 3:39
  Den her pil er 29.
 • 3:39 - 3:43
  Hvordan finder vi ud af, hvad det bliver?
 • 3:43 - 3:52
  Vi lægger 29 til. Vi ender lige her på tallinjen.
 • 3:52 - 3:55
  Hvordan finder vi ud af, hvilket tal det er?
 • 3:55 - 4:04
  Vi starter på minus 31 og lægger 29 til.
 • 4:04 - 4:11
  Det bliver altså ikke lige så stort et minustal, men vi kommer ikke op over 0.
 • 4:11 - 4:16
  Svaret er stadig negativt.
 • 4:16 - 4:20
  Hvordan finder vi den absolutte værdi af dét tal?
 • 4:20 - 4:24
  Det er den her lille hvide længde.
 • 4:24 - 4:28
  Den hvide længde plus de 29 er lig med 31.
 • 4:28 - 4:31
  Det er vel at mærke, når vi ikke tænker på fortegnene.
 • 4:31 - 4:43
  31 minus 29 giver os den hvide længde. Det bliver negativt, for det her negative tal er større end det positive tal, vi lægger til.
 • 4:43 - 4:51
  31 minus 29. Det er vist ret tydeligt, hvad det giver.
 • 4:51 - 4:57
  Det giver 2. Det her giver 11, og det her er 2, og så bliver det 2.
 • 4:57 - 5:02
  Eftersom det er minus 31 plus 29, bliver det et negativt tal.
 • 5:02 - 5:08
  Vi når ikke at komme forbi 0, så det her punkt er minus 2.
 • 5:08 - 5:16
  2 plus 29 er 31.
 • 5:16 - 5:22
  Vi er til venstre for 0, så tallene er negative.
 • 5:22 - 5:26
  Svaret på hele vores regnestykke er altså minus 2.
 • 5:26 - 5:30
  Det er lig med minus 2.
Title:
Addition af heltal med forskellige fortegn
Description:

Addition af heltal med forskellige fortegn

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Danish subtitles

Revisions Compare revisions