YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Danish subtitles

← Addition af heltal med forskellige fortegn

Addition af heltal med forskellige fortegn

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 8 created 01/29/2014 by Peter Severini.

 1. Find summen af 15 plus minus 46 plus 29.
 2. Lad os starte med den første del.
 3. 15 plus minus 46.
 4. Vi kigger på de plus 29 bagefter.
 5. Det var 15 plus minus 46. Lad os skrive minus 46 med en anden farve.
 6. Lad os tegne en tallinje, så vi kan se, hvad der egentlig foregår.
 7. Her er tallinjen. Lad os skrive 0 i midten.
 8. Vi starter på 15. Det er her.
 9. Lad os tegne en pil fra 0 til 15.
 10. 15 har en absolut værdi på 15, fordi det er 15 fra 0.
 11. Pilen er altså 15 lang.
 12. Nu skal vi lægge minus 46 til de 15.
 13. Det er det samme som 15 minus 46.
 14. Vi skal altså bevæge os 46 skridt til venstre for 15.
 15. At der står minus betyder, at vi skal bevæge os til venstre på tallinjen.
 16. 46 til venstre. Vi starter på 15 og bevæger os 46 til venstre.
 17. Den her pil er altså 46 lang. Vi bevæger os til venstre, når vi lægger de minus 46 til 15.
 18. Vi ender her. Det her punkt er 0.
 19. Vi var 15 til højre, og nu bevæger vi os 46 til venstre.
 20. Vi er altså et godt stykke til venstre for 0, så tallet bliver negativt.
 21. Vi kan tænke på den absolutte værdi af det tal.
 22. Den gule pil har en længde på 15, og den orange pil har en længde på 46.
 23. Vi tegner nu en blå pil, der er summen af de her 2 pile.
 24. Den har den her længde.
 25. Hvordan kan vi finde længden af den blå pil?
 26. Vi kender allerede den orange og den gule længde.
 27. Den blå længde er forskellen mellem den orange og den gule.
 28. Den absolutte værdi af summen er forskellen på de her 2 længder.
 29. 46 og 15.
 30. Hvad er 46 minus 15? 6 minus 5 er 1, og 4 minus 1 er 3.
 31. Den blå pil er altså 31 lang.
 32. Den er 31 til venstre for 0. Derfor er svaret minus 31.
 33. Den her første del bliver minus 31. Det skal vi nu lægge 29 til.
 34. Lad os tegne de 29 med en anden farve.
 35. Vi starter i minus 31 og lægger 29 til, så vi skal gå 29 til højre.
 36. Den her pil er 29.
 37. Den blev lidt grim. Vi prøver igen. Vi bevæger os 29 til højre.
 38. Den her pil er 29.
 39. Hvordan finder vi ud af, hvad det bliver?
 40. Vi lægger 29 til. Vi ender lige her på tallinjen.
 41. Hvordan finder vi ud af, hvilket tal det er?
 42. Vi starter på minus 31 og lægger 29 til.
 43. Det bliver altså ikke lige så stort et minustal, men vi kommer ikke op over 0.
 44. Svaret er stadig negativt.
 45. Hvordan finder vi den absolutte værdi af dét tal?
 46. Det er den her lille hvide længde.
 47. Den hvide længde plus de 29 er lig med 31.
 48. Det er vel at mærke, når vi ikke tænker på fortegnene.
 49. 31 minus 29 giver os den hvide længde. Det bliver negativt, for det her negative tal er større end det positive tal, vi lægger til.
 50. 31 minus 29. Det er vist ret tydeligt, hvad det giver.
 51. Det giver 2. Det her giver 11, og det her er 2, og så bliver det 2.
 52. Eftersom det er minus 31 plus 29, bliver det et negativt tal.
 53. Vi når ikke at komme forbi 0, så det her punkt er minus 2.
 54. 2 plus 29 er 31.
 55. Vi er til venstre for 0, så tallene er negative.
 56. Svaret på hele vores regnestykke er altså minus 2.
 57. Det er lig med minus 2.