Return to Video

Sčítání celých čísel s rozdílnými znaménky

 • 0:01 - 0:05
  Vypočítejte součet: 15 plus -46 plus 29.
 • 0:05 - 0:09
  Napřed se zamyslíme nad součtem prvních dvou čísel.
 • 0:09 - 0:16
  Máme zde 15 plus -46. Na "plus 29" prozatím zapomeneme.
 • 0:16 - 0:25
  Nejdřív spočítáme 15 plus ... Zapíši to jinou barvou.
 • 0:25 - 0:31
  Plus -46 ... Napíši to oranžově. Plus -46 ...
 • 0:31 - 0:36
  Nakreslím číselnou osu, abychom si to sčítání znázornili.
 • 0:36 - 0:40
  Toto je moje číselná osa.
 • 0:40 - 0:45
  Začínáme na čísle 15. Nejprve vyznačím 0.
 • 0:45 - 0:47
  Takže začínáme na čísle 15.
 • 0:47 - 0:51
  15 může být zde. To je 15.
 • 0:51 - 0:56
  A nakreslím i šipku, abych zdůraznil, že toto je 15.
 • 0:56 - 1:02
  Absolutní hodnota 15 je 15, takže délka této šipky bude 15.
 • 1:02 - 1:05
  A k této šipce chceme přičíst -46.
 • 1:05 - 1:12
  A to lze zapsat jako 15 mínus 46.
 • 1:12 - 1:17
  A to znamená, že se posuneme o 46 míst směrem doleva od 15.
 • 1:17 - 1:23
  Záporné znaménko znamená, že se posuneme směrem doleva. O 46 doleva.
 • 1:23 - 1:30
  Začínáme na 15 a jdeme o 46 doleva.
 • 1:30 - 1:39
  Délka této šipky bude 46. Posunujeme se doleva.
 • 1:39 - 1:43
  Toto je záporných 46, které přičítáme k 15.
 • 1:43 - 1:46
  Skončíme někde tady.
 • 1:46 - 1:52
  A to je určitě nalevo od 0, protože jsme byli o 15 napravo
 • 1:52 - 1:57
  a posouváme se o 46 doleva, takže to určitě bude záporné číslo.
 • 1:57 - 2:04
  Absolutní hodnotu tohoto čísla si můžeme znázornit pomocí šipek.
 • 2:04 - 2:09
  Tahle žlutá šipka je dlouhá 15 a oranžová 46.
 • 2:09 - 2:14
  Modrá šipka, kterou nakreslím, bude součtem žluté a oranžové šipky.
 • 2:14 - 2:18
  A bude mít takovouto velikost.
 • 2:18 - 2:27
  A jen od pohledu: Jak můžeme přijít na délku modré šipky, když známe délku oranžové a žluté šipky?
 • 2:27 - 2:31
  Bude to rozdíl. Rozdíl délek šipek.
 • 2:31 - 2:35
  Absolutní hodnota součtu 15 plus -46 bude rozdíl délky oranžové šipky, která je 46,
 • 2:35 - 2:42
  a délky žluté šipky, která je 15. Pojďme to spočíst. Takže 46 mínus 15 ...
 • 2:42 - 2:48
  6 mínus 5 je 1, 4 mínus 1 je 3. Takže délka modré šipky bude 31.
 • 2:48 - 2:57
  31 směrem doleva od 0, což znamená -31.
 • 2:57 - 3:00
  Víme, že první část součtu je -31
 • 3:00 - 3:08
  a k tomu přičteme 29. Zapíši to v jiné barvě.
 • 3:08 - 3:12
  Co to znamená? Znamená to, že začneme v bodě -31
 • 3:12 - 3:15
  a posuneme se o 29 míst směrem doprava. Přičítáme 29.
 • 3:15 - 3:24
  Posuneme se o 29 doprava. Nakreslím šipku znázorňující 29.
 • 3:24 - 3:30
  Zkusím ji nakreslit lépe. Nakreslím ji sem.
 • 3:30 - 3:41
  Přesouváme se o 29 doprava. To znázorňuje kladnou 29.
 • 3:41 - 3:44
  Jak zjistíme kolik to je?
 • 3:44 - 3:49
  Posuneme se na ... Přičítáme 29. Toto znázorňuje číslo 29.
 • 3:49 - 3:52
  A na číselné ose se posuneme sem.
 • 3:52 - 3:54
  Jak zjistíme kolik to je?
 • 3:54 - 3:58
  Znovu si to nakreslíme. Časem už to asi nebudete potřebovat,
 • 3:58 - 4:04
  ale myslím, že se to teď hodí. Začínáme na -31 a přičítáme 29,
 • 4:04 - 4:08
  takže nám vyjde větší záporné číslo, protože přičítáme menší číslo než 31,
 • 4:08 - 4:13
  takže se nedostaneme přes 0 a pořád budeme mít záporné číslo.
 • 4:13 - 4:16
  Stále to bude záporné číslo.
 • 4:16 - 4:20
  A jak bychom mohli zjistili absolutní hodnotu toho čísla? Je to vzdálenost.
 • 4:20 - 4:26
  Ta bílá část plus 29 se bude rovna 31.
 • 4:26 - 4:31
  Tedy pokud se budeme koukat pouze na absolutní hodnoty, ne na znaménka, pouze na délky.
 • 4:31 - 4:33
  Nebo ještě jinak.
 • 4:33 - 4:38
  31 mínus 29 nám dá délku té bílé šipky a ta bude záporná,
 • 4:38 - 4:43
  protože absolutní hodnota tohoto záporného čísla je větší než kladného čísla. A obě sčítáme.
 • 4:43 - 4:47
  Takže 31 mínus 29 je ...
 • 4:47 - 4:52
  A můžete to podtrhnout a klasickým způsobem odečíst, ale je hned vidět, že to je 2.
 • 4:52 - 4:57
  Můžete si říci, 31 mínus 20 je 11 a 11 mínus 9 jsou 2.
 • 4:57 - 5:01
  A protože je to ve skutečnosti -31 plus 29, tak to bude -2.
 • 5:01 - 5:05
  Pořád to bude záporné, protože jsme se neposuli doprava natolik, abychom překročili 0.
 • 5:05 - 5:09
  Takže zde bude -2.
 • 5:09 - 5:13
  Další způsob jak si to představit je, že délka této bílé části, neboli absolutní hodnota, bude 2.
 • 5:13 - 5:18
  2 plus 29 je 31. Jsme nalevo od 0, takže to bude záporných 31.
 • 5:18 - 5:24
  Takže výsledek je -2. Snad jsem vás teď nepopletl.
 • 5:24 - 5:32
  Takže výsledek je -2.
Title:
Sčítání celých čísel s rozdílnými znaménky
Description:

Sčítání celých čísel s rozdílnými znaménky

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Czech subtitles

Revisions Compare revisions