Return to Video

Събиране на числа с различни знаци

 • 0:01 - 0:05
  Намерете сумата: 15 + (-46) + 29
 • 0:05 - 0:09
  Нека помислим за първата част.
 • 0:09 - 0:16
  Имаме 15 + (-46), ще се притесняваме
  за +29 по-късно.
 • 0:16 - 0:23
  Нека сметнем 15 + (-46)
 • 0:23 - 0:26
  нека го напиша с друг цвят
 • 0:26 - 0:28
  15 + (-46)
 • 0:28 - 0:32
  ще използвам оранжево
 • 0:32 - 0:37
  Ще начертая числова ос, за да изобразим случващото се.
 • 0:37 - 0:47
  Нека сложа нулата и започваме с 15.
 • 0:47 - 0:56
  15 може да бъде ето тук. Тази дебела
  стрелка ще означава 15.
 • 0:56 - 0:59
  15 има модул 15,
 • 0:59 - 1:03
  значи дължината на стрелката
  ще бъде 15.
 • 1:03 - 1:06
  Нека прибавим (-46) към 15.
 • 1:06 - 1:13
  Това е същото като 15 - 46.
 • 1:13 - 1:18
  Това означава, че ще преминем 46 места
  наляво от 15.
 • 1:18 - 1:25
  Отрицателният знак означава, че се движим наляво по оста.
 • 1:25 - 1:31
  Значи започваме от 15 и отиваме 46 наляво.
 • 1:31 - 1:39
  Дължината на стрелката ще бъде 46,
 • 1:39 - 1:45
  а посоката и е наляво, защото прибавяме -46, което е отрицателно.
 • 1:45 - 1:49
  Ще стигнем някъде тук.
 • 1:49 - 1:56
  Това е 0, бяхме 15 надясно, сега се движим 46 наляво, значи със сигурност сме отляво на 0.
 • 1:56 - 2:04
  Затова числото ще бъде отрицателно.
  Може и да помислим за модула на това отрицателно число.
 • 2:04 - 2:09
  Тази жълта стрелка има дължина 15, а оранжевата има дължина 46.
 • 2:09 - 2:15
  Синята стрелка, която ще начертая,
  е сборът на тези двете.
 • 2:15 - 2:21
  Тя има такава дължина.
 • 2:21 - 2:28
  Как да разберем дължината на синята част, ако знаем дължината на оранжевата и жълтата част?
 • 2:28 - 2:31
  Ще бъде разликата между двете.
 • 2:31 - 2:35
  Модулът на сумата ще е равен на
 • 2:35 - 2:40
  разликата между двете дължини, между 46 и 15.
 • 2:40 - 2:43
  нека набързо я сметна...
 • 2:43 - 2:46
  6 минус 5 е 1, 4 минус 1 е 3
 • 2:46 - 2:49
  Дължината на тази синя стрелка е 31.
 • 2:49 - 2:57
  31 ще бъде отляво на 0, затова ще е -31.
 • 2:57 - 3:01
  Вече знаем, че първата част е -31
 • 3:01 - 3:09
  и към това ще прибавим 29.
 • 3:09 - 3:12
  Това означава, че ще започнем от -31
 • 3:12 - 3:16
  и ще минем 29 надясно.
 • 3:16 - 3:25
  Нека начертая стрелка с дължина 29.
 • 3:25 - 3:30
  Всъщност нека я сложа тук.
 • 3:30 - 3:42
  Ще минем 29 надясно.
 • 3:42 - 3:45
  Как да разберем колко прави това?
 • 3:45 - 3:53
  След като прибавим 29, ще се озовем
  някъде тук върху числовата ос.
 • 3:53 - 3:55
  Как да сметнем това?
 • 3:55 - 3:57
  Може просто да си го представим.
 • 3:57 - 4:02
  С малко повече опит няма вече да имате нужда от числова ос за това.
 • 4:02 - 4:05
  Числото, което ще получим...започваме от -31 и прибавяме 29,
 • 4:05 - 4:09
  понеже прибавяме число, по-малко от 31,
 • 4:09 - 4:14
  пак ще получим отговор по-малък от 0,
 • 4:14 - 4:17
  ще бъде отрицателно число.
 • 4:17 - 4:20
  Но как да изчислим модулът на това
  отрицателно число?
 • 4:20 - 4:33
  Тази бялата част плюс 29 ще бъде равна на 31,
  ако не мислим за знаците, а само за дължината.
 • 4:33 - 4:38
  Или 31 - 29 ще ни даде дължината на бялата част,
 • 4:38 - 4:45
  а резултатът ще бъде отрицателно число, защото отрицателното ни число е по-голямо от положителното.
 • 4:45 - 4:49
  31 - 29 = 2.
 • 4:49 - 4:54
  Може да заемаме и така нататък, но е ясно че ще получим 2.
 • 4:54 - 4:59
  Набързо, това е 11, това е 2, изваждаме и получаваме 2
 • 4:59 - 5:03
  И понеже е -31 +29, ще бъде -2
 • 5:03 - 5:08
  Не сме отишли достатъчно надясно,
  за да минем 0.
 • 5:08 - 5:14
  Друг начин да си го представим е, че дължината на бялата част, модулът, е 2
 • 5:14 - 5:22
  2 + 29 = 31
  И понеже сме от ляво на 0, резултатът е -2.
 • 5:22 - 5:26
  Дано съм бил ясен.
  Крайният отговор е -2.
Title:
Събиране на числа с различни знаци
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions