Return to Video

Събиране на числа с различни знаци

 • 0:01 - 0:06
  Намерете сумата: 15 + (-46) + 29
 • 0:06 - 0:09
  Нека помислим за първата част.
 • 0:09 - 0:16
  Имаме 15 + (-46), ще се притесняваме
  за +29 по-късно.
 • 0:16 - 0:27
  Нека сметнем 15 + (-46)
 • 0:27 - 0:35
  Чертаем числовата ос,
 • 0:35 - 0:38
  за да изобразим случващото се.
 • 0:38 - 0:48
  Нека сложа нулата и започваме с 15.
 • 0:51 - 0:55
  15 може да бъде ето тук. Тази дебела
  стрелка ще означава 15.
 • 0:55 - 0:59
  15 има модул 15,
 • 0:59 - 1:04
  значи дължината на стрелката
  ще бъде 15.
 • 1:04 - 1:08
  Нека прибавим (-46) към 15.
 • 1:08 - 1:14
  Това е същото като 15 - 46.
  Това означава,
 • 1:14 - 1:24
  че ще преминем 46 места
  наляво от 15.
 • 1:24 - 1:31
  Значи започваме от 15 и отиваме 46 наляво.
 • 1:31 - 1:40
  Дължината на стрелката ще бъде 46.
 • 1:40 - 1:45
  Отиваме наляво, това означава, че е отрицателно.
 • 1:45 - 1:49
  Ще стигнем някъде тук.
 • 1:49 - 1:56
  Това е 0, а това ще бъде от ляво на нула.
 • 1:56 - 2:04
  Затова със сигурност ще бъде отрицателно число.
  Може и да си помислим за модула на това отрицателно число.
 • 2:04 - 2:09
  Тази жълта стрела има дължина 15, а тази
  оранжева има дължина 46.
 • 2:09 - 2:14
  Синята стрелка, която ще направя,
  е сборът на тези двете.
 • 2:14 - 2:28
  Тя има тази дължина.
  Как да разберем дължината на синята част, ако знаем дължината на оранжевата и жълтата част?
 • 2:28 - 2:31
  Ще бъде разликата между двете.
 • 2:31 - 2:34
  Модулът на сумата ще е равен на
 • 2:34 - 2:35
  разликата на оранжевата и жълтата стрелка.
 • 2:35 - 2:44
  Разликата между 46 и 15
 • 2:44 - 2:49
  е 31. Дължината на тази синя стрелка е 31.
 • 2:49 - 2:57
  31 ще бъде от ляво на 0, затова ще е -31.
 • 2:57 - 3:01
  Вече знаем, че първата част е -31 и към
 • 3:01 - 3:09
  това ще прибавим 29.
 • 3:09 - 3:12
  Това означава, че ще започнем от -31
 • 3:12 - 3:16
  и ще минем 29 надясно.
 • 3:16 - 3:31
  Нека направя стрелка.
 • 3:31 - 3:42
  Ще минем 29 надясно.
 • 3:42 - 3:45
  Как да разберем колко прави това?
 • 3:45 - 3:53
  След като прибавим 29, ще се озовем
  някъде тук върху числовата ос.
 • 3:53 - 3:57
  Как да сметнем това? Може просто да си го представи. По някое време няма вече да имате нужда от числова ос.
 • 3:57 - 4:05
  Числото, което ще получим... Започваме от -31 и прибавяме 29,
 • 4:05 - 4:09
  понеже прибавяме число, по-малко от -31,
 • 4:09 - 4:14
  пак ще получим отговор по-малък от 0,
 • 4:14 - 4:17
  ще бъде отрицателно число.
 • 4:17 - 4:20
  Но как да изчислим модулът на това
  отрицателно число?
 • 4:20 - 4:33
  Тази бялата част там + 29 ще бъде равна на 31,
  ако не мислим за знаците, а само за дължината.
 • 4:33 - 4:38
  Или 31 - 29 ще ни даде дължината на бялата част,
 • 4:38 - 4:45
  а резултатът ще бъде отрицателно число, защото отрицателното ни число е по-голямо от положителното.
 • 4:45 - 4:57
  31 - 29 = 2
 • 4:57 - 5:10
  И понеже е -31 +29, ще бъде -2
  Не сме отишли достатъчно надясно,
  за да минем 0.
 • 5:10 - 5:13
  Друг начин да го представим е:
  дължината на бялата част, модулът, е 2.
 • 5:13 - 5:23
  2 + 29 = 31
  И понеже сме от ляво на 0, резултатът е -2.
 • 5:23 -
  Дано съм бил ясен.
  Крайният отговор -2.
Title:
Събиране на числа с различни знаци
Description:

Събиране на цели числа с различни знаци

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions