YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← Събиране на числа с различни знаци

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 3 created 03/05/2013 by Mr. Brightside.

 1. Намерете сумата: 15 + (-46) + 29

 2. Нека помислим за първата част.
 3. Имаме 15 + (-46), ще се притесняваме
  за +29 по-късно.
 4. Нека сметнем 15 + (-46)
 5. Чертаем числовата ос,
 6. за да изобразим случващото се.
 7. Нека сложа нулата и започваме с 15.
 8. 15 може да бъде ето тук. Тази дебела
  стрелка ще означава 15.
 9. 15 има модул 15,
 10. значи дължината на стрелката
  ще бъде 15.
 11. Нека прибавим (-46) към 15.
 12. Това е същото като 15 - 46.
  Това означава,
 13. че ще преминем 46 места
  наляво от 15.
 14. Значи започваме от 15 и отиваме 46 наляво.
 15. Дължината на стрелката ще бъде 46.
 16. Отиваме наляво, това означава, че е отрицателно.
 17. Ще стигнем някъде тук.
 18. Това е 0, а това ще бъде от ляво на нула.
 19. Затова със сигурност ще бъде отрицателно число.
  Може и да си помислим за модула на това отрицателно число.
 20. Тази жълта стрела има дължина 15, а тази
  оранжева има дължина 46.
 21. Синята стрелка, която ще направя,
  е сборът на тези двете.
 22. Тя има тази дължина.
  Как да разберем дължината на синята част, ако знаем дължината на оранжевата и жълтата част?
 23. Ще бъде разликата между двете.
 24. Модулът на сумата ще е равен на
 25. разликата на оранжевата и жълтата стрелка.
 26. Разликата между 46 и 15
 27. е 31. Дължината на тази синя стрелка е 31.
 28. 31 ще бъде от ляво на 0, затова ще е -31.
 29. Вече знаем, че първата част е -31 и към
 30. това ще прибавим 29.
 31. Това означава, че ще започнем от -31
 32. и ще минем 29 надясно.
 33. Нека направя стрелка.
 34. Ще минем 29 надясно.
 35. Как да разберем колко прави това?
 36. След като прибавим 29, ще се озовем
  някъде тук върху числовата ос.
 37. Как да сметнем това? Може просто да си го представи. По някое време няма вече да имате нужда от числова ос.
 38. Числото, което ще получим... Започваме от -31 и прибавяме 29,
 39. понеже прибавяме число, по-малко от -31,
 40. пак ще получим отговор по-малък от 0,
 41. ще бъде отрицателно число.
 42. Но как да изчислим модулът на това
  отрицателно число?
 43. Тази бялата част там + 29 ще бъде равна на 31,
  ако не мислим за знаците, а само за дължината.
 44. Или 31 - 29 ще ни даде дължината на бялата част,
 45. а резултатът ще бъде отрицателно число, защото отрицателното ни число е по-голямо от положителното.
 46. 31 - 29 = 2
 47. И понеже е -31 +29, ще бъде -2
  Не сме отишли достатъчно надясно,
  за да минем 0.
 48. Друг начин да го представим е:
  дължината на бялата част, модулът, е 2.
 49. 2 + 29 = 31
  И понеже сме от ляво на 0, резултатът е -2.
 50. Дано съм бил ясен.
  Крайният отговор -2.