Return to Video

Събиране на числа с различни знаци

 • 0:01 - 0:06
  Намерете сумата: 15 + (-46) + 29
 • 0:06 - 0:09
  Нека помислим за първата част.
 • 0:09 - 0:16
  Имаме 15 + (-46), ще се притесняваме
  за +29 по-късно.
 • 0:16 - 0:27
  Нека сметнем 15 + (-46)
 • 0:27 - 0:35
  Чертаем числовата ос,
 • 0:35 - 0:38
  за да изобразим случващото се.
 • 0:38 - 0:48
  Нека сложа нулата и започваме с 15.
 • 0:51 - 0:55
  15 може да бъде ето тук. Тази дебела
  стрелка ще означава 15.
 • 0:55 - 0:59
  15 има модул 15,
 • 0:59 - 1:04
  значи дължината на стрелката
  ще бъде 15.
 • 1:04 - 1:08
  Нека прибавим (-46) към 15.
 • 1:08 - 1:14
  Това е същото като 15 - 46.
  Това означава,
 • 1:14 - 1:24
  че ще преминем 46 места
  наляво от 15.
 • 1:24 - 1:31
  Значи започваме от 15 и отиваме 46 наляво.
 • 1:31 - 1:40
  Дължината на стрелката ще бъде 46.
 • 1:40 - 1:45
  Отиваме наляво, това означава, че е отрицателно.
 • 1:45 - 1:49
  Ще стигнем някъде тук.
 • 1:49 - 1:56
  Това е 0, а това ще бъде от ляво на нула.
Title:
Събиране на числа с различни знаци
Description:

Adding integers with different signs

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions