Return to Video

Събиране на числа с различни знаци

 • 0:01 - 0:05
  Намери сумата: 15 + (–46) + 29.
 • 0:05 - 0:09
  Нека помислим за първата част.
 • 0:09 - 0:13
  Имаме 15 + (–46),
 • 0:13 - 0:16
  ще се притесняваме
  за +29 по-късно.
 • 0:16 - 0:23
  Нека сметнем 15 + (–46).
 • 0:23 - 0:26
  Нека го напиша с друг цвят.
 • 0:26 - 0:28
  15 + (–46).
 • 0:28 - 0:32
  Ще използвам оранжево.
 • 0:32 - 0:37
  Ще начертая числова ос,
  за да изобразим случващото се.
 • 0:37 - 0:47
  Нека сложа нулата и започваме с 15.
 • 0:47 - 0:51
  15 може да бъде ето тук.
 • 0:51 - 0:56
  Тази дебела стрелка
  ще означава 15.
 • 0:56 - 0:59
  15 има абсолютна стойност 15,
 • 0:59 - 1:03
  значи дължината на стрелката
  ще бъде 15.
 • 1:03 - 1:06
  Нека прибавим (–46) към 15.
 • 1:06 - 1:13
  Това е същото като 15 – 46.
 • 1:13 - 1:18
  Това означава, че ще преминем 46 места
  наляво от 15.
 • 1:18 - 1:25
  Отрицателният знак означава,
  че се движим наляво по оста.
 • 1:25 - 1:31
  Значи започваме от 15 и отиваме 46 наляво.
 • 1:31 - 1:39
  Дължината на стрелката ще бъде 46,
 • 1:39 - 1:45
  а посоката ѝ е наляво, защото прибавяме –46,
  което е отрицателно.
 • 1:45 - 1:48
  Ще стигнем някъде тук.
 • 1:48 - 1:53
  Това е 0, бяхме 15 надясно,
  сега се движим 46 наляво,
 • 1:53 - 1:56
  значи със сигурност сме отляво на 0.
 • 1:56 - 1:58
  Затова числото ще бъде отрицателно.
 • 1:58 - 2:04
  Може да помислим и за абсолютната стойност
  на това отрицателно число.
 • 2:04 - 2:09
  Тази жълта стрелка има дължина 15,
  а оранжевата има дължина 46.
 • 2:09 - 2:15
  Синята стрелка, която ще начертая,
  е сборът на тези двете.
 • 2:15 - 2:20
  Тя има такава дължина.
 • 2:20 - 2:23
  Визуално, как да разберем дължината
  на синята част,
 • 2:23 - 2:28
  ако знаем дължината на оранжевата
  и жълтата част?
 • 2:28 - 2:31
  Ще бъде разликата между двете.
 • 2:31 - 2:34
  Абсолютната стойност на сумата ще е равна на
 • 2:34 - 2:40
  разликата между двете дължини,
  между 46 и 15.
 • 2:40 - 2:42
  нека набързо я сметна...
 • 2:42 - 2:46
  6 минус 5 е 1, 4 минус 1 е 3.
 • 2:46 - 2:49
  Дължината на тази синя стрелка е 31.
 • 2:49 - 2:57
  31 ще бъде отляво на 0,
  затова ще е –31.
 • 2:57 - 3:01
  Вече знаем, че първата част е –31
 • 3:01 - 3:09
  и към това ще прибавим 29.
 • 3:09 - 3:12
  Това означава, че ще започнем от –31
 • 3:12 - 3:16
  и ще минем 29 надясно.
 • 3:16 - 3:25
  Нека начертая стрелка с дължина 29.
 • 3:25 - 3:30
  Всъщност нека я сложа тук.
 • 3:30 - 3:39
  Ще минем 29 надясно.
 • 3:39 - 3:41
  Сега това е плюс 29.
 • 3:41 - 3:44
  Как да разберем колко прави това?
 • 3:44 - 3:53
  След като прибавим 29, ще се озовем
  някъде тук върху числовата ос.
 • 3:53 - 3:55
  Как да сметнем това?
 • 3:55 - 3:57
  Може просто да си го представим.
 • 3:57 - 4:00
  С малко повече опит няма вече да имаш нужда
  от числова ос за това.
 • 4:00 - 4:05
  Числото, което ще получим...
  започваме от –31 и прибавяме 29,
 • 4:05 - 4:09
  понеже прибавяме число,
  по-малко от 31,
 • 4:09 - 4:11
  пак ще получим отговор
  по-малък от 0,
 • 4:11 - 4:16
  то все още ще бъде отрицателно число.
 • 4:16 - 4:20
  Но как да изчислим абсолютната стойност на това
  отрицателно число?
 • 4:20 - 4:30
  Тази бялата част плюс 29
  ще бъде равна на 31,
 • 4:30 - 4:33
  ако не мислим за знаците,
  а само за дължината.
 • 4:33 - 4:37
  Или 31 – 29 ще ни даде
  дължината на бялата част,
 • 4:37 - 4:39
  а резултатът ще бъде отрицателно число,
 • 4:39 - 4:44
  защото отрицателното ни число
  е по-голямо от положителното.
 • 4:44 - 4:49
  31 – 29 е...
 • 4:49 - 4:54
  може да заемаме и така нататък,
  но е ясно че ще получим 2.
 • 4:54 - 4:58
  Набързо, това е 11, това е 2,
  изваждаме и получаваме 2.
 • 4:58 - 5:01
  И понеже е –31 +29, ще бъде –2.
 • 5:01 - 5:08
  Не сме отишли достатъчно надясно,
  за да минем 0.
 • 5:08 - 5:10
  Друг начин да си го представим е,
 • 5:10 - 5:14
  че дължината на бялата част, абсолютната стойност, е 2.
 • 5:14 - 5:16
  2 + 29 = 31
 • 5:16 - 5:22
  И понеже сме отляво на 0,
  резултатът е –2.
 • 5:22 - 5:24
  Дано съм бил ясен.
 • 5:24 - 5:30
  Крайният отговор е –2.
Title:
Събиране на числа с различни знаци
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions