Return to Video

การเปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์

 • 0:00 - 0:04
  ลองทำตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์กัน
 • 0:04 - 0:06
  งั้นลองสมมุติว่าเราถามตัวเอง
 • 0:06 - 0:12
  -9, ค่าสัมบูรณ์ของ -9 นั้น, เป็นอย่างไร
 • 0:12 - 0:19
  เมื่อเทียบกับค่าสัมบูรณ์ของ
 • 0:19 - 0:24
  -- ขอผมคิดเลขดี ๆ หน่อย -- ค่าสัมบูรณ์ของลบ 7
 • 0:24 - 0:26
  ลองคิดกันหน่อย
 • 0:26 - 0:28
  ลองคิดว่า -9 เป็นอย่างไร
 • 0:28 - 0:29
  หรือว่ามันอยู่ตรงไหนของเส้นจำนวน
 • 0:29 - 0:31
  แล้ว -7 อยู่ตรงไหนบนเส้นจำนวน
 • 0:31 - 0:34
  ลองดูว่าค่าสัมบูรณ์หมายถึงตรงไหน แล้ว
 • 0:34 - 0:36
  เราอาจเปรียบเทียบของสองค่านี้ได้
 • 0:36 - 0:38
  มันมีวิธีคิดหลายแบบอยู่
 • 0:38 - 0:41
  วิธีหนึ่งคือคุณสามารถวาดมันบนเส้นจำนวน
 • 0:41 - 0:46
  งั้น, หากนี่คือ 0 และนี่คือ -7
 • 0:46 - 0:50
  แล้วนี่คือ -9 อยู่ตรงนี้
 • 0:50 - 0:52
  ทีนี้ตอนคุณหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวน,
 • 0:52 - 0:56
  คุณก็บอกว่าเลขนั้นอยู่ห่างจาก 0 เท่าไหร่
 • 0:56 - 0:58
  ไม่ว่าจะอยู่ทางซ้ายหรือขวาของ 0 ก็ตาม
 • 0:58 - 1:03
  ตัวอย่างเช่น -9 อยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้ายอยู่ 9
 • 1:03 - 1:07
  งั้นค่าสัมบูรณ์ของ -9 ก็คือ 9 พอดี
 • 1:07 - 1:16
  นี่มีค่าเป็น 9. -7 ก็อยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้ายอยู่ 7
 • 1:16 - 1:20
  งั้นค่าสัมบูรณ์ของ -7 คือ +7
 • 1:20 - 1:22
  และดังนั้น, หากคุณเปรียบเทียบ 9 กับ 7
 • 1:22 - 1:24
  แล้วนี่มันก็ตรงไปตรงมาแล้ว
 • 1:24 - 1:29
  9 แน่นอนว่ามากกว่า 7
 • 1:29 - 1:32
  และหากคุณสับสนเครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่า
 • 1:32 - 1:36
  แค่จำไว้ว่าสัญลักษณ์นั้นมากกว่าอยู่ทางซ้ายมือ
 • 1:36 - 1:38
  นั่นก็คือด้านที่มากกว่า
 • 1:38 - 1:42
  หากผมเขียนนี่, มันก็จะเป็นจริง
 • 1:42 - 1:44
  หากคุณใส่นี่ไปโดยไม่มีเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์
 • 1:44 - 1:50
  มันก็จะกลายเป็นว่า -9 น้อยกว่า -7
 • 1:50 - 1:53
  จำไว้ว่าด้านที่น้อยกว่า คือจำนวนที่น้อยกว่า
 • 1:53 - 1:57
  และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจ: -9 นั้นน้อยกว่า -7
 • 1:57 - 2:01
  แต่ค่าสัมบูรณ์, เนื่องจาก -9 อยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้ายมากกว่า,
 • 2:01 - 2:05
  มันคือค่าสัมบูรณ์ของ -9, ก็คือ 9,
 • 2:05 - 2:08
  นั้นมากกว่าค่าสัมบูรณ์ของ -7
 • 2:08 - 2:10
  วิธีคิดอีกอย่างคือว่า
 • 2:10 - 2:12
  หากคุณใส่ค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข
 • 2:12 - 2:15
  มันก็คือการเอาค่าบวกของเลขนั้นออกมา
 • 2:15 - 2:20
  งั้นหากคุณหาค่าสัมบูรณ์ของ 9 มันจะเป็น 9
 • 2:20 - 2:23
  หรือค่าสัมบูรณ์ของ -9 มันก็เท่ากับ 9 เหมือนกัน
 • 2:23 - 2:24
  หากคุณคิดเป็นภาพ, นั่นเป็นเพราะ
 • 2:24 - 2:28
  เลขทั้งสองตัวอยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะ 9 เท่ากันพอดี
 • 2:28 - 2:32
  นี่อยู่ทางขวาของ 0 ไป 9 และนี่คือห่างจาก 0 ไปทางซ้ายอยู่ 9
 • 2:32 - 2:34
  ลองดูตัวอย่างอื่นกัน
 • 2:34 - 2:37
  สมมุติว่าเราอยากเปรียบเทียบ
 • 2:37 - 2:44
  ค่าสัมบูรณ์ของ 2 กับค่าสัมบูรณ์ของ 3
 • 2:44 - 2:48
  ทีนี้ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนบวก ก็ได้ค่าเดิม
 • 2:48 - 2:52
  2 อยู่ทางขวาของ 0 เป็นระยะ 2 ดังนั้นนี่จะมีค่าเป็น 2
 • 2:52 - 2:54
  แล้วค่าสัมบูรณ์ของ 3,
 • 2:54 - 2:56
  นั่นก็คือมีค่าเป็น 3
 • 2:56 - 2:57
  นั่นก็ตรงไปตรงมา
 • 2:57 - 3:01
  แล้ว 2 ก็น้อยกว่าในที่นี้
 • 3:01 - 3:03
  เราเลยได้ว่า 2 น้อยกว่า 3
 • 3:03 - 3:06
  หรือค่าสัมบูรณ์ของ 2 น้อยกว่า 3
 • 3:06 - 3:08
  แล้วเราก็เครื่องหมายน้อยกว่า ตรงนี้
 • 3:08 - 3:13
  สมมุติว่าคุณอยากเปรียบเทียบ
 • 3:13 - 3:16
  -- ผมหาสีที่เหมาะหน่อย --
 • 3:16 - 3:19
  ค่าสัมบูรณ์ของ -8 กับค่าสัมบูรณ์ของ 8
 • 3:19 - 3:23
  วิธีคิดอย่างนึงคือ พวกมันอยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะ 8 เท่ากัน
 • 3:23 - 3:26
  นี่ห่างจาก 0 ไป 8 หน่วยทางซ้าย ส่วนนี่ไปทางขวา 8 หน่อย
 • 3:26 - 3:29
  ทั้งคู่เลยคิดค่าออกมาได้ 8
 • 3:29 - 3:34
  ค่าสัมบูรณ์ของลบ 8 คือ 8 และค่าสัมบูรณ์ของ 8 คือ 8
 • 3:34 - 3:38
  และแน่นอน 8 เท่ากับ 8
 • 3:38 - 3:40
  ลองทำตัวอย่างอื่น ๆ กัน
 • 3:40 - 3:47
  สมมุติว่าผมอยากเปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์ของ -1
 • 3:47 - 3:49
  ผมอยากเทียบกับ +2
 • 3:49 - 3:58
  ค่าสัมบูรณ์ของ ล-1 ก็คือค่าบวกใน -1 ก็แค่ 1
 • 3:58 - 4:00
  แน่นอนว่า 1 น้อยกว่า 2
 • 4:00 - 4:01
  หรือพูดอีกอย่างคือ
 • 4:01 - 4:07
  ค่าสัมบูรณ์ของลบ 1 นั้นน้อยกว่า 2
Title:
การเปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์
Description:

การหาค่าและเปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:07
Umnouy Ponsukcharoen added a translation

Thai subtitles

Revisions