Return to Video

Poređenje apsolutnih vrednosti

 • 0:00 - 0:04
  Хајде да урадимо неке примере поредећи апсолутне вредности.
 • 0:04 - 0:06
  Дакле, рецимо да смо се запитали
 • 0:06 - 0:12
  како -9, заправо апсолутна вредност броја -9,
 • 0:12 - 0:19
  како се то пореди са апсолутном вредношћу
 • 0:19 - 0:24
  - само да смислим број - са апсолутном вредношћу броја -7.
 • 0:24 - 0:25
  Дакле, хајде да размислимо мало о овоме и
 • 0:25 - 0:27
  о томе како изгледа -9 или
 • 0:27 - 0:29
  где се налази на бројевној правој и
 • 0:29 - 0:30
  где је -7 на бројевној правој.
 • 0:30 - 0:33
  Хајде да видимо шта уопште значи апсолутна вредност и
 • 0:33 - 0:36
  онда бисмо највероватније могли да урадимо поређење.
 • 0:36 - 0:38
  Постоји неколико начина на које можете размишљати о овоме.
 • 0:38 - 0:41
  Један од њих је - можете их нацртати на бројевној правој.
 • 0:41 - 0:45
  Дакле, ако је ово 0, а ово је -7
 • 0:45 - 0:49
  онда је -9 управо овде.
 • 0:49 - 0:52
  Када говорите о апсолутној вредности броја,
 • 0:52 - 0:55
  ви у ствари говорите о томе колико је тај број удаљен од 0,
 • 0:55 - 0:58
  без обзира на то да ли је лево или десно од 0.
 • 0:58 - 1:02
  Дакле, на пример, -9 је девет улево од 0.
 • 1:02 - 1:07
  Тако да је апсолутна вредност броја -9 тачно 9.
 • 1:07 - 1:16
  Апослутна вредност је 9. -7 је тачно 7 лево од 0.
 • 1:16 - 1:20
  Тако да је апсолутна вредност -7 у ствари +7.
 • 1:20 - 1:22
  Ако ћете да упоређујете 9 и 7,
 • 1:22 - 1:24
  онда ће све бити много директније.
 • 1:24 - 1:29
  9 је очигледно веће од 7.
 • 1:29 - 1:32
  Уколико се икада збуните пред знаковима за мање и веће,
 • 1:32 - 1:35
  само се сетите да је знак отворенији ка већој бројци,
 • 1:35 - 1:37
  тако да та страна означава већу цифру.
 • 1:37 - 1:41
  Ако бих да запишем ово, а то је заправо и истинита изјава...
 • 1:41 - 1:44
  Ако упоредите ове бројеве без њихових апсолутних вредности,
 • 1:44 - 1:49
  такође је тачно да је -9 мање од -7.
 • 1:49 - 1:53
  Обратите пажњу на ужи део знака, он указује на мањи број.
 • 1:53 - 1:56
  И то је занимљиво: -9 је мање од -7,
 • 1:56 - 2:01
  али њихове апосолутне вредности, јер је -9 даље улево од 0,
 • 2:01 - 2:04
  али апсолутна вредност од -9 , што износи 9,
 • 2:04 - 2:07
  је већа него апсолутна вредност од -7.
 • 2:07 - 2:09
  Постоји још једна тачка гледишта,
 • 2:09 - 2:11
  а то је - ако утврдите апсолутну вредност броја,
 • 2:11 - 2:14
  она заправо представља позитивну верзију дотичног броја.
 • 2:14 - 2:19
  Ако хоћете да израчунате апсолутну вредност броја 9, она износи 9.
 • 2:19 - 2:22
  Или апсолутну вредност -9, она такође износи 9.
 • 2:22 - 2:24
  Када посматрате то визуелно, то је
 • 2:24 - 2:27
  зато што су оба ова броја тачно 9 удаљена од 0.
 • 2:27 - 2:32
  Ово је 9 удесно од нуле, а ово је 9 улево од нуле.
 • 2:32 - 2:33
  Хајде да урадимо још неколико ових примера.
 • 2:33 - 2:37
  Хајде да кажемо да желимо да упоредимо
 • 2:37 - 2:43
  апослутну вредност броја 2 са апсолутном вредношћу броја 3.
 • 2:43 - 2:47
  Па, апсолутна вредност позитивног броја биће сам тај број.
 • 2:47 - 2:52
  2 је два удесно од нуле. Тако да ће то једноставно бити 2.
 • 2:52 - 2:53
  И онда, апсолутна вредност броја 3,
 • 2:53 - 2:55
  то ће на крају бити 3.
 • 2:55 - 2:57
  То је, заправо, прилично јасно.
 • 2:57 - 3:00
  Дакле, 2 је овде, јасно, мањи број
 • 3:00 - 3:03
  тако да јасно добијамо да је 2 мање од 3.
 • 3:03 - 3:05
  Или да је апсолутна вредност броја 2 мања од 3.
 • 3:05 - 3:07
  Овде имамо "мање од"...
 • 3:07 - 3:12
  Рецимо да сте желели да упоредите...
 • 3:12 - 3:15
  -само да нађем одговарајућу боју-
 • 3:15 - 3:19
  апсолутну вредност броја -8 и апсолутну вредност броја 8.
 • 3:19 - 3:23
  Оба броја су исто удаљена од нуле.
 • 3:23 - 3:25
  Ово је 8 налево од 0 а ово 8 је надесно од 0.
 • 3:25 - 3:28
  Тако да се обе ове вредности своде на 8.
 • 3:28 - 3:34
  Апсолутна вредност -8 је 8, и апсолутна вредност 8 је 8.
 • 3:34 - 3:38
  Тако да је, јасно, 8 једнако 8.
 • 3:38 - 3:39
  Дајте да урадимо још неколико примера...
 • 3:39 - 3:46
  Рецимо да желим да упоредим апсолутну вредност броја -1 и
 • 3:46 - 3:48
  да то желим да упоредим са +2.
 • 3:48 - 3:57
  Апсолутна вредност -1 је само позитивна верзија -1, што је 1.
 • 3:57 - 4:00
  Дакле, 1 је очигледно мање од 2.
 • 4:00 - 4:01
  Или, можете гледати на то као на
 • 4:01 - 4:07
  то да је апсолутна вредност -1 видно мања од 2.
Title:
Poređenje apsolutnih vrednosti
Description:

Rаčunanje i poređenje apsolutnih vrednosti

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:07

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions