Return to Video

Porovnávanie Absolútnych Hodnôt

 • 0:00 - 0:09
  Poďme si spraviť pár príkladov na porovnávanie absolútnych hodnôt. Takže, povedzme, že si položíme otázku, aká je absolútna hodnota y mínus 9
 • 0:09 - 0:25
  v porovnaní s absolútnou hodnotou... vyberiem nejaké vhodné číslo... s absolútnou hodnotou z mínus 7. Trochu sa nad tým zamyslime
 • 0:26 - 0:31
  a skúsme si predstaviť, ako mínus 9 vyzerá alebo kde sa nachádza na číselnej osi a kde leží číslo mínus 7.
 • 0:31 - 0:37
  Poďme sa pozrieť, čo absolútne hodnoty znamenajú a potom by sme mali byť schopní urobiť toto porovnanie.
 • 0:37 - 0:41
  Existuje niekoľko spôsobov, ako o tom rozmýšľať. Jedným je, že si absolútne hodnoty prenesiete na číselnú os.
 • 0:41 - 0:51
  Takže ak toto je 0, a toto je mínus 7, potom toto je mínus 9, priamo tu. Teraz, ak chcete spočítať absolútnu
 • 0:51 - 0:59
  hodnotu týchto čísel, vlastne si hovoríte, ako ďaleko sú tieto čísla od 0. Nech je to naľavo alebo napravo od 0.
 • 0:59 - 1:08
  Napríklad mínus 9 je naľavo od 0, takže absolútna hodnota z mínus 9 je presne 9.
 • 1:08 - 1:16
  Toto sa rovná 9. Mínus 7 je presne 7 jednotiek od 0.
 • 1:16 - 1:24
  Teda absolútna hodnota mínus 7 je plus 7. Takže ak chcete porovnať 9 a 7, takto je to pre vás trochu jednoduchšie.
 • 1:24 - 1:30
  9 je zrejme väčšie ako 7. A ak ste zmätení zo symbolov
 • 1:30 - 1:38
  väčší ako (>) a menší ako (<), stačí si len zapamätať, že symbol je širší (väčší) na strane, ktorá je väčšia.
 • 1:38 - 1:42
  Ak by som to chcel zapísať, a toto je tiež platné tvrdenie,
 • 1:42 - 1:49
  pokiaľ by ste na chvíľu zabudli na absolútnu hodnotu, potom platí, že mínus 9 je menej ako mínus 7.
 • 1:49 - 1:55
  Všimnite si, že menšia (užšia) strana je pri menšom čísle. A to stojí za povšimnutie.
 • 1:55 - 2:04
  Mínus 9 je menej ako mínus 7, ale ich absolútne hodnoty sú na tom presne opačne. Absolútna hodnota z mínus 9 je 9
 • 2:04 - 2:08
  a tá je väčšia ako absolútna hodnota z mínus sedem, ktorá je 7.
 • 2:08 - 2:15
  Alebo ešte inak. Ak vezmeme absolútnu hodnotu z čísla, dostanete kladnú hodnotu toho čísla.
 • 2:15 - 2:23
  Ak vezmete absolútnu hodnotu z 9, dostanete 9. Ak vezmete absolútnu hodnotu z mínus 9, dostanete znova 9.
 • 2:23 - 2:28
  Ak si predstaviť vizuálne, obe čísla sú presne 9 jednotiek od nuly.
 • 2:28 - 2:32
  Toto je 9 jednotiek napravo od 0 a toto je 9 jednotiek naľavo od 0.
 • 2:32 - 2:44
  Poďme si urobiť pár ďalších podobných príkladov. Povedzme, že chceme porovnať absolútnu hodnotu 2 a absolútnu hodnotu 3.
 • 2:44 - 2:48
  Takže absolútna hodnota kladného číslo je to isté kladné číslo.
 • 2:48 - 2:53
  2 je 2 jednotky napravo od 0. Tak, toto sa jednoducho bude rovnať 2. Potom máme
 • 2:53 - 2:57
  absolútnu hodnota z 3, ktorá sa bude rovnať 3. Nie je na tom nič ťažké.
 • 2:57 - 3:04
  A tak 2 je tu zrejme menšie číslo a tým dostaneme, že 2 je menej ako 3. Alebo absolútna hodnota
 • 3:04 - 3:13
  z 2 je menej ako z 3. Takže tu máme znak menší ako (<). Povedzme, že chcete porovnať (skúsim nájsť vhodnú farbu) absolútnu
 • 3:13 - 3:23
  hodnotu z mínus 8 s absolútnou hodnotou z 8. Vidíme, že obe hodnoty sú v rovnakej vzdialenosti od 0.
 • 3:23 - 3:29
  Toto je 8 jednotiek naľavo od 0 a toto je 8 jednotiek napravo od 0. Obe absolútne hodnoty sa tak budú rovnať 8.
 • 3:29 - 3:38
  Absolútna hodnota z mínus 8 je 8 a absolútna hodnota z8 je tiež 8. A je jasné, že 8 sa rovná 8.
 • 3:38 - 3:40
  Skúsme si ešte pár ďalších príkladov.
 • 3:40 - 3:42
  Povedzme, že by som chcel porovnať
 • 3:42 - 3:50
  absolútnu hodnotu čísla mínus 1 s číslom 2. Takže absolútna hodnota
 • 3:50 - 4:06
  mínus 1 je len pozitívna verzia mínus 1, čo je 1. A 1 je samozrejme menej ako 2. Alebo podľa zadania, absolútna hodnota mínus 1 je menej ako 2.
Title:
Porovnávanie Absolútnych Hodnôt
Description:

Vyhodnocovanie a porovnávanie absolútnych hodnôt

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:07
martina.brezova added a translation

Slovak subtitles

Revisions