Return to Video

Porównywanie wartości bezwzględnych

 • 0:00 - 0:04
  Zróbmy kilka przykładów na porównywanie wartości bezwględnych
 • 0:04 - 0:06
  Powiedzmy, że musimy odpowiedzieć na pytanie
 • 0:06 - 0:12
  jak -9, powinienem powiedzieć wartość bezwzględna liczby -9
 • 0:12 - 0:19
  jak ona się ma do wartości bezwzględnej...
 • 0:19 - 0:24
  niech pomyślę nad dobrą liczbą - do wartości bezwzględnej liczby -7
 • 0:24 - 0:26
  Pomyślmy chwilkę nad tym i
 • 0:26 - 0:28
  zastanówmy się jak -9 wygląda lub
 • 0:28 - 0:29
  gdzie ta liczba znajduje się na osi liczbowej oraz
 • 0:29 - 0:31
  gdzie -7 znajduje się na osi liczbowej
 • 0:31 - 0:34
  Zastanówmy się co wartość bezwzględna oznacza i
 • 0:34 - 0:36
  wtedy prawdopodobnie będziemy mogli wykonać to porównanie
 • 0:36 - 0:38
  Można o tym myśleć na kilka sposobów
 • 0:38 - 0:41
  Po pierwsze można zaznaczyć liczby na osi liczbowej
 • 0:41 - 0:46
  A więc, jeśli to jest 0, a to jest -7
 • 0:46 - 0:50
  to -9 jest gdzieś tutaj.
 • 0:50 - 0:52
  Kiedy obliczasz wartość bezwzględna liczby
 • 0:52 - 0:56
  tak naprawdę stwierdzasz jak daleko ta liczba znajduje się od zera
 • 0:56 - 0:58
  bez względu na to czy jest z prawej czy z lewej strony zera
 • 0:58 - 1:03
  A więc, na przykład liczba -9 jest oddalona o 9 jednostek od zera
 • 1:03 - 1:07
  W związku z tym wartość bezwględna liczby -9 wynosi
  dokładnie 9
 • 1:07 - 1:16
  To równa się 9. Liczba -7 jest oddalona o 7 jednostek
  w lewo od zera
 • 1:16 - 1:20
  Także wartością bezwględną liczby -7 jest +7
 • 1:20 - 1:22
  Porównanie liczb 9 i 7
 • 1:22 - 1:24
  jest troszkę prostsze.
 • 1:24 - 1:29
  9 jest ewidentnie większe od 7.
 • 1:29 - 1:32
  I jeśli kiedykolwiek zdarzy Ci się pomylić symbl większe niż i mniejsze niż
 • 1:32 - 1:36
  pamiętaj po prostu, że symbol jest większy po lewej stronie
 • 1:36 - 1:38
  więc to jest większa strona
 • 1:38 - 1:42
  Gdybym teraz napisał coś takiego,
  i to również będzie prawda
 • 1:42 - 1:44
  Jeżeli zapiszemy te liczby bez wartości bezwzględnej
 • 1:44 - 1:50
  to wtedy prawdą będzie, że -9 jest mniejsze niż -7
 • 1:50 - 1:53
  Zauważ, że mniejsza strona wskazuje na mniejszą liczbę.
 • 1:53 - 1:57
  I tutaj mamy coś interesującego:
  -9 jest mniejsze niż -7,
 • 1:57 - 2:01
  ale patrząc na ich wartości bezwzględne,
  ponieważ -9 jest dalej na lewo od zera,
 • 2:01 - 2:05
  to wartość bezwzględna liczby -9, czyli 9
 • 2:05 - 2:08
  jest ona większa niż wartość bezwzględna liczby -7
 • 2:08 - 2:10
  Inna metoda rozwiązania tego problemu:
 • 2:10 - 2:12
  jeżeli mamy wartość bezwzględną jakiejś liczby
 • 2:12 - 2:15
  to jest to po prostu dodatnia wersja tej liczby.
 • 2:15 - 2:20
  A więc wartość bezwzględna liczby 9 jest równa 9.
 • 2:20 - 2:23
  A wartość bezwzględna liczby -9 jest również równa 9.
 • 2:23 - 2:24
  Jeśli przedstawić by to graficznie, jest tak dlatego,
 • 2:24 - 2:28
  że obie te liczby są oddalone o dokładnie 9 jednostek od zera.
 • 2:28 - 2:32
  To będzie 9 na prawo od zera, a to 9 na lewo od zera.
 • 2:32 - 2:34
  Zróbmy jeszcze kilka przykładów.
 • 2:34 - 2:37
  Powiedzmy, że chcemy porównać
 • 2:37 - 2:44
  wartość bezwzględną liczby 2
  z wartością bezwzględną liczby 3
 • 2:44 - 2:48
  Wartość bezwzględna liczby dodatniej będzie po prostu tą samą liczbą.
 • 2:48 - 2:52
  liczba 2 jest 2 jednostki na prawo od zera.
  A więc to będzie równe 2.
 • 2:52 - 2:54
  A wartość bezwzględna liczby 3
 • 2:54 - 2:56
  będzie równa 3.
 • 2:56 - 2:57
  Jest to więc w zasadzie dosyć proste.
 • 2:57 - 3:01
  2 jest ewidentnie mniejszą liczbą
 • 3:01 - 3:03
  więc oczywiście otrzymujemy:
  2 jest mniejsze niż 3
 • 3:03 - 3:06
  lub wartość bezwzględna liczby 2 jest mniejsza
  niż wartość bezwzględna liczby 3.
 • 3:06 - 3:08
  Wstawiamy więc tutaj symbol mniejsze niż
 • 3:08 - 3:13
  Powiedzmy, że chciałbyś porównać...
 • 3:13 - 3:16
  próbuję znaleźć odpowiedni kolor
 • 3:16 - 3:19
  wartość bezwzględną liczby -8
  z wartością bezwzględną liczby 8.
 • 3:19 - 3:23
  Można o tym myśleć w ten sposób, że obie liczby są oddalone o 8 jednostek od zera.
 • 3:23 - 3:26
  To jest 8 na lewo od zera,
  a to jest 8 na prawo od zera.
 • 3:26 - 3:29
  A więc obie strony są równe 8.
 • 3:29 - 3:34
  Wartość bezwzględna -8 wynosi 8
  i wartość bezwzględna 8 wynosi 8.
 • 3:34 - 3:38
  A więc oczywiście 8 jest równe 8.
 • 3:38 - 3:40
  Zróbmy jeszcze parę przykładów.
 • 3:40 - 3:47
  Powiedzmy, że chciałbym porównać
  wartość bezwzględną liczby -1
 • 3:47 - 3:49
  z liczbą 2
 • 3:49 - 3:58
  Wartość bezwzględna liczby -1 jest po prostu jej dodatnią wersją, czyli 1
 • 3:58 - 4:00
  I oczywiście 1 jest mniejsze od 2.
 • 4:00 - 4:01
  Lub, inaczej rzecz ujmując
 • 4:01 - 4:07
  wartość bezwzględna liczby -1 jest mniejsza niż 2.
Title:
Porównywanie wartości bezwzględnych
Description:

Obliczanie i porównywanie wartości bezwzględnych

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:07
olaowczarek23012 edited полски език subtitles for Comparing Absolute Values
olaowczarek23012 edited полски език subtitles for Comparing Absolute Values
ewertowska added a translation

Polish subtitles

Revisions Compare revisions