Return to Video

Absolute waarden vergelijken

 • 0:00 - 0:04
  Laten we een paar absolute
  waarden vergelijken.
 • 0:04 - 0:06
  Dus, laten we bekijken hoe -9
 • 0:06 - 0:12
  of meer precies de
  absolute waarde van -9,
 • 0:12 - 0:19
  zich verhoudt tot de
  absolute waarde van,
 • 0:19 - 0:24
  bijvoorbeeld, de absolute waarde van -7.
 • 0:24 - 0:26
  Laten we daar eens over nadenken...
 • 0:26 - 0:28
  en laten we bekijken hoe -9 eruit ziet
 • 0:28 - 0:29
  en waar het op de getallenlijn staat
 • 0:29 - 0:31
  en waar -7 op de getallenlijn staat.
 • 0:31 - 0:34
  Maar eerst: wat betekent
  "absolute waarde" eigenlijk,
 • 0:34 - 0:36
  dan weten we beter hoe dit aan te pakken.
 • 0:36 - 0:38
  Je kunt dit op een aantal manieren bekijken.
 • 0:38 - 0:41
  De eerste is ze op de getallenlijn te tekenen.
 • 0:41 - 0:46
  Dus, als dit nul is en dit -7
 • 0:46 - 0:50
  en dan dit -9 hier.
 • 0:50 - 0:52
  Als je nu de absolute waarde
  neemt van een getal,
 • 0:52 - 0:56
  vraag je eigenlijk "hoe ver is
  dit getal van verwijderd.
 • 0:56 - 0:58
  Het maakt niet uit of dit links of
  rechts van de 0 is.
 • 0:58 - 1:03
  Dus bijvoorbeeld, -9 is negen
  links van 0.
 • 1:03 - 1:07
  Dus de absolute waarde van -9 is precies 9.
 • 1:07 - 1:16
  Dit levert dus 9 op.
  -7 is precies 7 links van 0.
 • 1:16 - 1:20
  Dus de absolute waarde van -7 is +7.
 • 1:20 - 1:22
  En als je dus 9 en 7 zou vergelijken,
 • 1:22 - 1:24
  is dat makkelijker.
 • 1:24 - 1:29
  9 is duidelijk groter dan 7.
 • 1:29 - 1:32
  Raak je in verwarring
  door de groter en kleiner dan tekens,
 • 1:32 - 1:36
  Bedenk dan dat het > teken
  links ook groter is
 • 1:36 - 1:38
  en aan deze kant ook
  het grotere getal staat.
 • 1:38 - 1:42
  Als ik dit -9 < -7 schrijf
 • 1:42 - 1:44
  als je dit zonder de
  absolute waarde zou bekijken,
 • 1:44 - 1:50
  is het ook zo dat -9 kleiner is dan -7.
 • 1:50 - 1:53
  Het < teken heeft het kleinere
  getal ook zijn kleine kant staan.
 • 1:53 - 1:57
  En het is dus interessant
  om te zien dat -9 minder is dan -7
 • 1:57 - 2:01
  maar omdat -9 verder naar
  links van 0 is verwijderd,
 • 2:01 - 2:05
  is de absolute waarde
  van -9, dat is 9
 • 2:05 - 2:08
  groter is dan de absolute waarde van -7.
 • 2:08 - 2:10
  Een andere manier om het te bekijken is
 • 2:10 - 2:12
  dat als je de absolute waarde
  neemt van een getal
 • 2:12 - 2:15
  dit altijd de positieve waarde
  van dat getal is.
 • 2:15 - 2:20
  Dus de absolute waarde van 9 is 9.
 • 2:20 - 2:23
  En de absolute waarde
  van -9 is ook 9.
 • 2:23 - 2:24
  Je kunt het ook zien
 • 2:24 - 2:28
  want -9 en 9 hebben allebei
  dezelfde afstand tot 0.
 • 2:28 - 2:32
  Dit is 9 rechts van nul en
  dit is 9 links van nul.
 • 2:32 - 2:34
  Laten we er nog een paar doen.
 • 2:34 - 2:37
  Stel dat we de absolute waarde van 2
 • 2:37 - 2:44
  willen vergelijken met de
  absolute waarde van 3.
 • 2:44 - 2:48
  De absolute waarde van een positief
  getal is gewoon dat zelfde getal.
 • 2:48 - 2:52
  Dus 2 is 2 naar rechts van 0. Dus dit
  levert dan gewoon 2 op.
 • 2:52 - 2:54
  En de absolute waarde van 3,
 • 2:54 - 2:56
  dat levert gewoon 3 op.
 • 2:56 - 2:57
  Dat is vrij eenvoudig.
 • 2:57 - 3:01
  Dus 2 is het kleinste getal.
 • 3:01 - 3:03
  Dus 2 is duidelijk kleiner dan 3.
 • 3:03 - 3:06
  Ofwel de absolute waarde van
  2 is minder dan 3.
 • 3:06 - 3:08
  Dus hier hebben we een < dan
 • 3:08 - 3:13
  Stel dat je de absolute waarde
 • 3:13 - 3:16
  (ik zoek even een goede kleur stift)
 • 3:16 - 3:19
  van -8 wil vergelijken met
  de absolute waarde van 8.
 • 3:19 - 3:23
  Je ziet dat allebei acht
  verwijderd zijn van 0.
 • 3:23 - 3:26
  Dit is 8 naar links van 0 en
  dit 8 naar rechts van 0.
 • 3:26 - 3:29
  Dus deze leveren allebei 8 op.
 • 3:29 - 3:34
  De absolute waarde van -8 is 8
  en de absolute waarde van 8 is 8.
 • 3:34 - 3:38
  Het is duidelijk dat 8 gelijk is aan 8.
 • 3:38 - 3:40
  Laten we nog een voorbeeld doen.
 • 3:40 - 3:47
  Stel dat we de absolute
  waarde van -1
 • 3:47 - 3:49
  willen vergelijken met +2.
 • 3:49 - 3:58
  Dus de absolute waarde van -1
  is de positieve versie van -1,
 • 3:58 - 4:00
  en dat is 1. En 1 is duidelijk kleiner dan 2.
 • 4:00 - 4:01
  Ofwel,:
 • 4:01 - 4:07
  Dus de absolute waarde van
  -1 is duidelijk kleiner dan 2.
Title:
Absolute waarden vergelijken
Description:

Absolute waarden berekenen en vergelijken

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:07
Yvonne Kleefkens edited холандски subtitles for Comparing Absolute Values
Yvonne Kleefkens edited холандски subtitles for Comparing Absolute Values
beelen added a translation

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions