Return to Video

Sammenligning av Absolutte Verdier

 • 0:00 - 0:04
  La oss gjøre noen eksempler med sammenligning
  av absolutte verdier.
 • 0:04 - 0:06
  La oss spørre oss selv
 • 0:06 - 0:12
  hvordan -9, eller snarere verdien av -9,
 • 0:12 - 0:19
  hvordan den kan sammenlignes med den absolutte verdien
 • 0:19 - 0:24
  la meg tenke på et bra tall -- den absolutte verdien av -7.
 • 0:24 - 0:26
  La oss tenke på dette litt
 • 0:26 - 0:28
  la oss tenke på hva -9 ser ut som
 • 0:28 - 0:29
  eller hvor det befinner seg på tall linjen
 • 0:29 - 0:31
  hvor -7 er på tall linjen.
 • 0:31 - 0:34
  La oss se hvor de absolutte tallene betyr
 • 0:34 - 0:36
  og så skulle vi kunne gjøre dette i sammenligning.
 • 0:36 - 0:38
  Så det finnes et par andre måter å tenke på dette på.
 • 0:38 - 0:41
  En er at du kan tegne dem på tall linjen.
 • 0:41 - 0:46
  Så om dette er 0 og dette er -7.
 • 0:46 - 0:50
  Og så er dette -9 her borte.
 • 0:50 - 0:52
  Når du nå tar den absolutte verdien av et tall,
 • 0:52 - 0:56
  det du egentlig sier er hvor langt det tallet er fra 0.
 • 0:56 - 0:58
  Om det er til venstre eller høyre for 0.
 • 0:58 - 1:03
  Så -9 for eksempel er 9 til venstre for 0.
 • 1:03 - 1:07
  Så den absolutte verdien av -9 er nøyaktig 9.
 • 1:07 - 1:16
  Dette blir vurdert til 9. -7 er nøyaktig 7 til venstre for 0.
 • 1:16 - 1:20
  Så den absolutte verdien av -7 er +7.
 • 1:20 - 1:22
  Og så, om du sammenlignet 9 og 7
 • 1:22 - 1:24
  så ville dette være litt mer rett-frem.
 • 1:24 - 1:29
  9 er klart større enn 7.
 • 1:29 - 1:32
  Og om du blir forvirret av større-enn og mindre-enn symbolene
 • 1:32 - 1:36
  må du bare huske på at symbolet til venstre er større
 • 1:36 - 1:38
  så det er større enn side.
 • 1:38 - 1:42
  Om jeg skrev dette, så er det faktisk også et sant uttrykk.
 • 1:42 - 1:44
  Om du tok dette uten absolutt verdi symbolet
 • 1:44 - 1:50
  er det også sant at -9 er mindre enn -7.
 • 1:50 - 1:53
  Merk at den mindre siden også er det mindre tallet.
 • 1:53 - 1:57
  Og her er det interessante: -9 er mindre enn -7.
 • 1:57 - 2:01
  Men de absolutte verdiene deres, siden -9 er lengre til venstre for 0
 • 2:01 - 2:05
  er den absolutte verdien av -9, som er 9,
 • 2:05 - 2:08
  større enn den absolutte verdien av -7.
 • 2:08 - 2:10
  En annen måte å tenke på dette på
 • 2:10 - 2:12
  er at om du tar den absolutte verdien av et tall
 • 2:12 - 2:15
  er det bare den positive versjonen av det tallet.
 • 2:15 - 2:20
  Så om du tok den absolutte verdien av 9 som er lik 9
 • 2:20 - 2:23
  Eller den absolutte verdien av -9, som også er lik 9
 • 2:23 - 2:24
  Når du tenker på det visuelt
 • 2:24 - 2:28
  fordi disse tallene er nøyaktig 9 unna 0.
 • 2:28 - 2:32
  Det er 9 til høyre for 0 og dette er 9 til venstre for 0.
 • 2:32 - 2:34
  La oss gjøre litt flere av disse.
 • 2:34 - 2:37
  Om vi ville sammenligne
 • 2:37 - 2:44
  den absolutte verdien av 2 med den absolutte verdien av 3
 • 2:44 - 2:48
  Vel, den absolutte verdien av et positiv er bare den samme verdien.
 • 2:48 - 2:52
  2 er 2 til venstre for 0. Så dette valideres bare til 2.
 • 2:52 - 2:54
  Og den absolutte verdien av 3,
 • 2:54 - 2:56
  det blir bare validert til 3.
 • 2:56 - 2:57
  Det er faktisk ganske åpenbart.
 • 2:57 - 3:01
  Så 2 er faktisk det minste tallet her.
 • 3:01 - 3:03
  Så vi kan se tydelig at 2 er mindre enn 3.
 • 3:03 - 3:06
  Eller at den absolutte verdien av 2 er mindre enn 3.
 • 3:06 - 3:08
  Så vi har en mindre enn her borte.
 • 3:08 - 3:13
  La oss si du ville sammenligne
 • 3:13 - 3:16
  jeg prøver å finne en passende farge.
 • 3:16 - 3:19
  den absolutte verdien av -8 til den absolutte verdien av 8
 • 3:19 - 3:23
  En måte å tenke på dette er at begge er 8 unna 0.
 • 3:23 - 3:26
  Dette er 8 til venstre for 0 og dette er 8 til høyre for 0.
 • 3:26 - 3:29
  Så begge disse tingene evalueres til 8.
 • 3:29 - 3:34
  Absolutt verdi av negativ 8 er 8 og absolutt verdi av 8 er 8.
 • 3:34 - 3:38
  Så 8 er lik 8.
 • 3:38 - 3:40
  La oss gjøre et par til
 • 3:40 - 3:47
  La oss si at jeg ville sammenligne den absolutte verdien av -1
 • 3:47 - 3:49
  at jeg vil sammenligne det med +2.
 • 3:49 - 3:58
  Så den absolutte verdien av -1 er bare den positive versjonen av -1 som er bare 1.
 • 3:58 - 4:00
  Så 1 er mindre enn 2.
 • 4:00 - 4:01
  Eller, den andre måten å tenke på dette
 • 4:01 - 4:07
  er at den absolutte verdien av -1 er mindre enn 2
Title:
Sammenligning av Absolutte Verdier
Description:

Evaluering og Sammenligning av Absolutte Verdier

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:07

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions