Return to Video

Sammenligning af absolutte værdier

 • 0:00 - 0:04
  Lad os prøve at sammenligne den absolutte værdi af 2 tal med hinanden.
 • 0:04 - 0:06
  Vi sammenligner først
 • 0:06 - 0:12
  den absolutte værdi
 • 0:12 - 0:19
  af minus 9
 • 0:19 - 0:24
  med den absolutte værdi af minus 7.
 • 0:24 - 0:26
  Lad os svare på spørgsmålet
 • 0:26 - 0:28
  ved at se på, hvor de 2 tal
 • 0:28 - 0:29
  er placeret på en tallinje
 • 0:29 - 0:31
  i forhold til hinanden.
 • 0:31 - 0:34
  Der er et par forskellige måder,
 • 0:34 - 0:36
  vi kan gribe den her opgave an på.
 • 0:36 - 0:38
  Vi kan som sagt tegne dem på en tallinje.
 • 0:38 - 0:41
  Det første vi skal gøre, når vi bruger en tallinje, er at afmærke 0.
 • 0:41 - 0:46
  Hvis det her er 0, det her er minus 7,
 • 0:46 - 0:50
  og det her er minus 9, kan vi sammenligne de 2 tals afstand til 0.
 • 0:50 - 0:52
  Den absolutte værdi er nemlig
 • 0:52 - 0:56
  lig med afstanden fra 0 til tallet.
 • 0:56 - 0:58
  Det spiller ingen rolle, om tallet står til højre eller til venstre for 0.
 • 0:58 - 1:03
  Minus 9 er for eksempel 9 pladser til venstre for 0.
 • 1:03 - 1:07
  Den absolutte værdi af minus 9 er derfor 9.
 • 1:07 - 1:16
  Minus 7 er derimod kun 7 pladser til venstre for 0.
 • 1:16 - 1:20
  Den absolutte værdi af minus 7 er altså 7.
 • 1:20 - 1:22
  Hvis vi skulle sammenligne 9 og 7,
 • 1:22 - 1:24
  var det måske lidt mere håndgribeligt.
 • 1:24 - 1:29
  9 er selvfølgelig et større tal end 7.
 • 1:29 - 1:32
  Hvis større eller mindre end-tegnet er forvirrende, så tænk på det som et krokodillenæb.
 • 1:32 - 1:36
  Den vej, næbbet åbner til, er den største side. Krokodillen vil altid
 • 1:36 - 1:38
  helst spise det største tal.
 • 1:38 - 1:42
  Hvis man så bort fra tegnet for absolut værdi,
 • 1:42 - 1:44
  ville minus 9
 • 1:44 - 1:50
  være mindre end minus 7.
 • 1:50 - 1:53
  Læg mærke til, at krokodillenæbbet vender mod det største tal, som i det her tilfælde er minus 7.
 • 1:53 - 1:57
  Det er altså interessant. Minus 9 er mindre end minus 7,
 • 1:57 - 2:01
  men den absolutte værdi af minus 7 mindre end den absolutte værdi af minus 9.
 • 2:01 - 2:05
  Det er fordi, minus 9 står længere til venstre på tallinjen, end minus 7 gør.
 • 2:05 - 2:08
  Der er længere mellem 0 og minus 9, end der er mellem 0 og minus 7.
 • 2:08 - 2:10
  Man kan også se på det på følgende måde:
 • 2:10 - 2:12
  Den absolutte værdi af et hvilket som helst tal
 • 2:12 - 2:15
  er i virkeligheden den positive version af tallet.
 • 2:15 - 2:20
  Den absolutte værdi af både plus 9 og minus 9
 • 2:20 - 2:23
  er derfor 9.
 • 2:23 - 2:24
  Hvis vi tænker på, hvor tallene er placeret på tallinjen, kan det måske forstås endnu bedre.
 • 2:24 - 2:28
  Begge de her tal er præcis 9 pladser væk fra 0.
 • 2:28 - 2:32
  Det her tal er 9 pladser til højre for 0, og det her 9-tal er 9 pladser til venstre for 0.
 • 2:32 - 2:34
  Lad os prøve et par eksempler mere.
 • 2:34 - 2:37
  Sammenlign den absolutte
 • 2:37 - 2:44
  værdi af 2 med den absolutte værdi af 3.
 • 2:44 - 2:48
  Vi ved, at den absolutte værdi af et positivt tal er lig med tallet.
 • 2:48 - 2:52
  2 er 2 pladser til højre for 0. Den absolutte værdi er derfor 2.
 • 2:52 - 2:54
  Da 3 er et positivt tal,
 • 2:54 - 2:56
  er den absolutte værdi af 3 netop 3.
 • 2:56 - 2:57
  Det er ligetil.
 • 2:57 - 3:01
  2 er selvfølgelig et mindre
 • 3:01 - 3:03
  tal end 3.
 • 3:03 - 3:06
  Den absolutte værdi af 2 er derfor
 • 3:06 - 3:08
  mindre end den absolutte værdi af 3.
 • 3:08 - 3:13
  Lad os sammenligne den
 • 3:13 - 3:16
  absolutte værdi af 2 nye tal.
 • 3:16 - 3:19
  Sammenlign den absolutte værdi af minus 8 og den absolutte værdi af 8.
 • 3:19 - 3:23
  Hvis man kigger på det ved hjælp af en tallinje, vil man finde ud af,
 • 3:23 - 3:26
  at både minus 8 og 8 er 8 pladser væk fra 8.
 • 3:26 - 3:29
  Den absolutte værdi af begge disse tal er derfor 8.
 • 3:29 - 3:34
  Den absolutte værdi af minus 8 er 8, og den absolutte værdi af 8 er 8.
 • 3:34 - 3:38
  8 er selvfølgelig lig med 8. De 2 tal er ens.
 • 3:38 - 3:40
  Lad os lave et eksempel mere.
 • 3:40 - 3:47
  Lad os sammenligne den absolutte værdi af minus 1
 • 3:47 - 3:49
  med 2.
 • 3:49 - 3:58
  Den absolutte værdi af minus 1 er den positive version af minus 1, altså plus 1.
 • 3:58 - 4:00
  1 er mindre end 2.
 • 4:00 - 4:01
  Vi kan derfor sige,
 • 4:01 - 4:07
  at den absolutte værdi af minus 1 er mindre end 2.
Title:
Sammenligning af absolutte værdier
Description:

Et eksempel på at sammenligne absolutte værdier med hinanden.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:07

Danish subtitles

Revisions Compare revisions