Return to Video

Sammenligning af absolutte værdier

 • 0:00 - 0:04
  Lad os prøve at sammenligne den absolutte værdi af 2 tal med hinanden.
 • 2:23 - 2:24
  Hvis vi tænker på, hvor tallene er på en tallinje kan det måske forstås endnu bedre.
 • 2:24 - 2:28
  Begge de her tal er præcis 9 pladser væk fra 0.
 • 2:28 - 2:32
  Det her tal er 9 pladser til højre for 0, og det her 9-tal er 9 pladser til venstre for 0.
 • 2:32 - 2:34
  Lad os prøve et par eksempler mere.
 • 2:34 - 2:37
  Sammenlign den absolutte
 • 2:37 - 2:44
  værdi af 2 med den absolutte værdi af 3.
 • 2:44 - 2:48
  Vi ved, at den absolutte værdi af et positivt tal er lig med tallet.
 • 2:48 - 2:52
  2 er 2 pladser til højre for 0. Den absolutte værdi er derfor 2.
 • 2:52 - 2:54
  Da 3 er et positivt tal,
 • 2:54 - 2:56
  er den absolutte værdi af 3 netop 3.
 • 2:56 - 2:57
  Det er ligetil.
 • 2:57 - 3:01
  2 er selvfølgelig et mindre
 • 3:01 - 3:03
  tal end 3.
 • 3:03 - 3:06
  Den absolutte værdi af 2 er derfor
 • 3:06 - 3:08
  mindre end den absolutte værdi af 3.
 • 3:08 - 3:13
  Lad os sammenligne den
 • 3:13 - 3:16
  absolutte værdi af to nye tal.
 • 3:16 - 3:19
  Sammenlign den absolutte værdi af minus 8 og den absolutte værdi af 8.
 • 3:19 - 3:23
  Hvis man kigger på det ved hjælp af en tallinje, vil man finde ud af,
 • 3:23 - 3:26
  at både minus 8 og 8 er 8 pladser væk fra 8.
 • 3:26 - 3:29
  Den absolutte værdi af begge disse tal er derfor 8.
 • 3:29 - 3:34
  Den absolutte værdi af minus 8 er 8, og den absolutte værdi af 8 er også 8.
 • 3:34 - 3:38
  8 er selvfølgelig lig med 8. De to tal er ens.
 • 3:38 - 3:40
  Lad os lave et eksempel mere.
 • 3:40 - 3:47
  Lad os sammenligne den absolutte værdi af minus 1
 • 3:47 - 3:49
  med den absolutte værdi af plus 2.
 • 3:49 - 3:58
  Den absolutte værdi af minus 1 er den positive version af minus 1. Altså plus 1.
 • 3:58 - 4:00
  1 er altså mindre end 2.
 • 4:00 - 4:01
  Vi kan derfor sige,
 • 4:01 - 4:07
  at den absolutte værdi af -1 er mindre end den absolutte værdi af 2.
Title:
Sammenligning af absolutte værdier
Description:

Evaluating and comparing absolute values

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:07

Danish subtitles

Revisions Compare revisions