Return to Video

Porovnávání absolutních hodnot

 • 0:00 - 0:04
  Pojďme si udělat nějaké příklady
  na porovnávání absolutních hodnot.
 • 0:04 - 0:06
  Tak, řekněme, že si položíme otázku,
 • 0:06 - 0:20
  jaká je absolutní hodnota z -9
  v porovnání s absolutní hodnotou,
 • 0:20 - 0:22
  vyberu nějaké hezké číslo,
 • 0:22 - 0:24
  s absolutní hodnotou z -7.
 • 0:24 - 0:28
  Zamysleme se trochu nad tím
  a zkusme si představit, jak -9 vypadá
 • 0:28 - 0:31
  nebo kde leží na číselné ose
  a kde leží číslo -7.
 • 0:31 - 0:34
  Podívejme se,
  co absolutní hodnoty znamenají,
 • 0:34 - 0:36
  a pak bychom měli být schopni
  čísla porovnat.
 • 0:36 - 0:38
  Je několik způsobů, jak na to pohlížet.
 • 0:38 - 0:41
  Jedním je, že si absolutní hodnoty
  vynesete na číselnou osu.
 • 0:41 - 0:50
  Takže pokud tohle je 0 a tohle je -7,
  pak tohle je -9, právě tady.
 • 0:50 - 0:54
  Teď, když chcete spočítat absolutní
  hodnotu těchto čísel,
 • 0:54 - 0:59
  vlastně si říkáte, jak vzdálená jsou od 0.
  Ať je to nalevo, či napravo od 0.
 • 0:59 - 1:07
  Například, -9 je nalevo od 0,
  takže absolutní hodnota z -9 je přesně 9.
 • 1:07 - 1:10
  Tohle se rovná 9.
 • 1:10 - 1:17
  -7 je přesně 7 jednotek od 0.
 • 1:17 - 1:22
  Tedy absolutní hodnota -7 je 7.
  A tak pokud, chcete porovnat 9 a 7,
 • 1:22 - 1:24
  takhle je to pro vás jednodušší.
 • 1:24 - 1:30
  9 je očividně větší než 7.
  A pokud vás matou symboly
 • 1:30 - 1:35
  větší než ">" a menší než "<",
  stačí si jen zapamatovat,
 • 1:35 - 1:38
  že symbol je širší na straně,
  která je větší.
 • 1:38 - 1:42
  Pokud bych to chtěl zapsat,
  a tohle je také platné tvrzení,
 • 1:42 - 1:46
  pokud byste na chvíli
  zapomněli na absolutní hodnotu,
 • 1:46 - 1:49
  pak platí, že -9 je méně než -7.
 • 1:49 - 1:53
  Všimněte si,
  že užší strana je u menšího čísla.
 • 1:53 - 1:55
  A to stojí za povšimnutí.
 • 1:55 - 2:01
  -9 je méně než -7, ale jejich absolutní
  hodnoty jsou na tom právě opačně.
 • 2:01 - 2:04
  Absolutní hodnota z -9 je 9
 • 2:04 - 2:09
  a ta je větší než absolutní hodnota z -7,
  což je 7.
 • 2:09 - 2:12
  Nebo ještě jinak.
  Vezmete-li absolutní hodnotu z čísla,
 • 2:12 - 2:15
  dostanete kladnou hodnotu toho čísla.
 • 2:15 - 2:20
  Pokud vezmete absolutní hodnotu z 9,
  dostanete 9.
 • 2:20 - 2:23
  Pokud vezmete absolutní hodnotu z -9,
  dostanete zase 9.
 • 2:23 - 2:28
  Když si to představíte vizuálně,
  obě čísla jsou přesně 9 jednotek od nuly.
 • 2:28 - 2:32
  Tohle je 9 jednotek napravo od 0,
  tohle je 9 jednotek nalevo od 0.
 • 2:32 - 2:35
  Udělejme si pár
  dalších podobných příkladů.
 • 2:35 - 2:44
  Řekněme, že chceme porovnat
  absolutní hodnotu ze 2 a absolutní hodnotu z 3.
 • 2:44 - 2:48
  Tak absolutní hodnota kladného čísla
  je to samé kladné číslo.
 • 2:48 - 2:52
  2 je 2 jednotky napravo od 0.
  Takže tohle se prostě rovná 2.
 • 2:52 - 2:56
  Potom máme absolutní hodnotu ze 3,
  která se rovná 3.
 • 2:56 - 2:57
  Není na tom nic těžkého.
 • 2:57 - 3:01
  A tak 2 je tady jasně menší číslo.
  Tím dostaneme, že 2 je menší než 3.
 • 3:01 - 3:06
  Nebo absolutní hodnota ze 2
  je menší než z 3.
 • 3:06 - 3:08
  Takže tady máme znak menší než "<".
 • 3:08 - 3:12
  Řekněme, že chcete porovnat,
  zkusím najít vhodnou barvu,
 • 3:12 - 3:19
  absolutní hodnotu z -8
  s absolutní hodnotou z 8.
 • 3:19 - 3:23
  Vidíme, že obě hodnoty
  jsou stejně daleko od 0.
 • 3:23 - 3:26
  Tohle je 8 jednotek nalevo od 0
  a tohle je 8 jednotek napravo od 0.
 • 3:26 - 3:29
  Obě absolutní hodnoty se budou rovnat 8.
 • 3:29 - 3:35
  Absolutní hodnota z -8 je 8
  a absolutní hodnota z 8 je také 8.
 • 3:35 - 3:38
  A je jasné, že 8 se rovná 8.
 • 3:38 - 3:40
  Zkusme si ještě pár dalších příkladů.
 • 3:40 - 3:49
  Řekněme, že bych chtěl porovnat
  absolutní hodnotu z -1 s číslem 2.
 • 3:49 - 3:57
  Tak absolutní hodnota -1 je
  jen kladná verze -1, což je 1.
 • 3:57 - 4:00
  A 1 je očividně menší než 2.
  Nebo podle zadání,
 • 4:00 - 4:06
  absolutní hodnota -1 je menší než 2.
Title:
Porovnávání absolutních hodnot
Description:

Velikost a porovnávání absolutních hodnot

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:07

Czech subtitles

Revisions Compare revisions