Return to Video

Сравнение на абсолютни стойности

 • 0:00 - 0:04
  Нека разгледаме няколко примера със сравняване на абсолютни стойности.
 • 0:04 - 0:06
  Ако трябва да си зададем въпроса
 • 0:06 - 0:12
  как абсолютната стойност на -9
 • 0:12 - 0:19
  се отнася към абсолютната стойност на –
 • 0:19 - 0:24
  нека помисля за подходящо число – абсолютната стойност на -7.
 • 0:24 - 0:26
  Нека да помислим малко върху това,
 • 0:26 - 0:28
  да видим как изглежда -9,
 • 0:28 - 0:29
  къде се намира на числовата ос и
 • 0:29 - 0:31
  къде се намира -7 на числовата ос.
 • 0:31 - 0:34
  Нека да видим къде се намират абсолютните стойности
 • 0:34 - 0:36
  и тогава вероятно по-лесно ще направим сравнението.
 • 0:36 - 0:38
  Има няколко начина да стигнем до решението.
 • 0:38 - 0:41
  При единия начин можем да нанесем числата на числовата ос.
 • 0:41 - 0:46
  Ако това е 0 и това е -7,
 • 0:46 - 0:50
  тогава -9 ще се намира ето тук.
 • 0:50 - 0:52
  Когато взимаме абсолютната стойност на едно число,
 • 0:52 - 0:56
  ние отбелязваме колко далеч от нулата се намира то –
 • 0:56 - 0:58
  независимо дали е отляво или отдясно на нулата.
 • 0:58 - 1:03
  Така например -9 е на 9 (единици) наляво от нулата.
 • 1:03 - 1:07
  И затова абсолютната стойност на -9 е точно 9.
 • 1:07 - 1:09
  Това е равно на 9.
 • 1:09 - 1:16
  -7 е точно 7 (единици) наляво от нулата.
 • 1:16 - 1:20
  И така абсолютната стойност на -7 е +7.
 • 1:20 - 1:22
  И ако трябва да сравним 9 и 7,
 • 1:22 - 1:24
  става малко по-видно.
 • 1:24 - 1:29
  9 е определено по-голямо от 7.
 • 1:29 - 1:32
  Ако символите за по-голямо и по-малко те объркват,
 • 1:32 - 1:35
  просто запомни, че по-голямата част на символа
 • 1:35 - 1:37
  сочи към по-голямото число.
 • 1:37 - 1:42
  Ако трябва да запиша това, което е доказано твърдение.
 • 1:42 - 1:44
  Ако разгледаме този пример без знаците за абсолютна стойност,
 • 1:44 - 1:50
  ще видим, че -9 е по-малко от -7.
 • 1:50 - 1:53
  По-малката част на знака сочи към по-малкото число.
 • 1:53 - 1:57
  И това е забавното: -9 е по-малко от -7,
 • 1:57 - 1:58
  но ако сравним абсолютните стойности,
 • 1:58 - 2:01
  тъй като -9 се намира по-наляво от нулата,
 • 2:01 - 2:05
  абсолютната стойност на -9, която е 9,
 • 2:05 - 2:08
  е по-голяма от абсолютната стойност на -7.
 • 2:08 - 2:10
  Друг начин да мислим за това е, че като
 • 2:10 - 2:12
  вземаме абсолютната стойност на едно число,
 • 2:12 - 2:15
  всъщност взимаме положителната версия на това число.
 • 2:15 - 2:20
  Ако вземем абсолютната стойност на 9, тя ще е равна на 9.
 • 2:20 - 2:23
  Или абсолютната стойност на -9, която също е равна на 9.
 • 2:23 - 2:25
  Ако онагледим това, ще установим, че и двете числа
 • 2:25 - 2:28
  са точно на 9 (единици) разстояние от 0.
 • 2:28 - 2:32
  Това е 9 надясно от 0, а това е 9 наляво от 0.
 • 2:32 - 2:34
  Нека да направим още няколко такива примера.
 • 2:34 - 2:37
  Нека да сравним
 • 2:37 - 2:44
  абсолютните стойности на 2 и 3.
 • 2:44 - 2:48
  Абсолютната стойност на положителните числа е същата като стойността на числото.
 • 2:48 - 2:50
  2 се намира на 2 (единици) надясно от 0.
 • 2:50 - 2:52
  Така че абсолютната му стойност ще е просто 2.
 • 2:52 - 2:55
  И абсолютната стойност на 3 ще е 3.
 • 2:55 - 2:57
  Това е твърде лесно.
 • 2:57 - 3:01
  2 определено е по-малкото число тук
 • 3:01 - 3:03
  и можем ясно да заявим, че 2 е по-малко от 3.
 • 3:03 - 3:06
  Или абсолютната стойност на 2 е по-малка от 3.
 • 3:06 - 3:08
  Имаме знак за по-малко ето тук.
 • 3:08 - 3:11
  Нека предположим, че искаме да сравним –
 • 3:11 - 3:13
  опитвам се да избера подходящ цвят –
 • 3:13 - 3:19
  абсолютната стойност на -8 и абсолютната стойност на 8.
 • 3:19 - 3:23
  Първият начин е да видим, че се намират на еднакво разстояние от 0.
 • 3:23 - 3:26
  Едното е на 8 (единици) наляво от 0, а другото е на 8 (единици) надясно от 0.
 • 3:26 - 3:28
  И двете са равни на 8.
 • 3:28 - 3:34
  Абсолютната стойност на -8 е 8 и абсолютната стойност на 8 е също 8.
 • 3:34 - 3:38
  Очевидно 8 е равно на 8.
 • 3:38 - 3:39
  Нека направим още няколко примера.
 • 3:39 - 3:42
  Да кажем, че искам да сравним
 • 3:42 - 3:49
  абсолютната стойност на -1 с тази на 2.
 • 3:49 - 3:58
  Абсолютната стойност на -1 е положителната версия на -1 или просто 1.
 • 3:58 - 4:00
  Ясно е, че 1 е по-малко от 2.
 • 4:00 - 4:01
  Или другият начин да изразим това е, че
 • 4:01 - 4:06
  абсолютната стойност на -1 е по-малка от 2.
Title:
Сравнение на абсолютни стойности
Description:

Намиране и сравняване на абсолютни стойности

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:07

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions