Return to Video

Adding Real Numbers Application Áp dụng việc thêm số thực.

 • 0:00 - 0:02
  Đầu tuần,
 • 0:02 - 0:04
  Sterwart kiểm tra tài khoản và thấy là mình bị âm
 • 0:04 - 0:07
  - $15,08
 • 0:07 - 0:10
  Vào sáng thứ 2, anh ta đã ký thác 1 tấm séc
 • 0:10 - 0:13
  trị giá $456,90
 • 0:13 - 0:15
  Và sáng thứ 3, anh lại tiếp tục ký thác 1 tấm séc khác
 • 0:15 - 0:17
  trị giá $100
 • 0:17 - 0:20
  Vậy Stewart đã ký thác hết bao nhiêu sau lần ký thác thứ 2
 • 0:20 - 0:25
  hết bao nhiêu sau lần ký thác thứ 2?
 • 0:25 - 0:27
  Anh ta bắt đầu với kết số âm,
 • 0:27 - 0:28
  Kết số ân nghĩa là
 • 0:28 - 0:31
  anh ta rút quá số tiền trong tài khoản.
 • 0:31 - 0:32
  Giờ thì anh ta nợ ngân hàng.
 • 0:32 - 0:35
  May là hiện giờ anh ta đã bỏ tiền vào lại ngân hàng,
 • 0:35 - 0:39
  và anh ta có kết số dương trong tài khoản của mình.
 • 0:39 - 0:43
  Lúc đầu, anh bị âm -$15,08
 • 0:43 - 0:45
  và sau đó anh bỏ thêm vào
 • 0:45 - 0:50
  $456,90
 • 0:50 - 0:52
  Và anh ta thêm $100 nữa
 • 0:52 - 1:00
  Ban đầu, anh ta bị âm -$15,08 trong tài khoản,
 • 1:00 - 1:04
  sau đó, anh ta thêm $426,90
 • 1:04 - 1:05
  và $100
 • 1:05 - 1:09
  tổng cộng là $526,90
 • 1:09 - 1:11
  Vậy thì trong tài khoản anh ta có bao nhiêu tiền?
 • 1:11 - 1:15
  Lưu ý điều này, lúc đầu anh ta nợ -$15,8
 • 1:15 - 1:16
  sau đó anh ta nộp tiền thêm vào
 • 1:16 - 1:19
  $526,90
 • 1:19 - 1:20
  1 cách cho dễ hiểu là
 • 1:20 - 1:23
  Bạn hãy hình dung dãy số trong đầu,
 • 1:23 - 1:26
  và đây là mức 0
 • 1:26 - 1:31
  anh ta ở mức âm -15,08,
 • 1:31 - 1:32
  nhưng sau đó, anh ta thêm
 • 1:32 - 1:37
  $526,90
 • 1:37 - 1:41
  Đây là 15,08 ở phái bên trái
 • 1:41 - 1:42
  Đó là số tiền anh ta nợ
 • 1:42 - 1:44
  Và để giải quyết việc này, anh ta đã thêm vào
 • 1:44 - 1:46
  $526,90
 • 1:46 - 1:48
  Tôi không vẽ mức này,
 • 1:48 - 1:49
  Dể thể hiện anh ta thêm vào
 • 1:49 - 1:54
  $526,90
 • 1:54 - 1:56
  Vậy số tiền hiện tại trong tài khoản của anh ta
 • 1:56 - 1:57
  sẽ là
 • 1:57 - 1:59
  $526,90
 • 1:59 - 2:02
  trừ đi $15,08
 • 2:02 - 2:03
  Nói chung, số tiền còn lại là số tiền thêm vào
 • 2:03 - 2:10
  trừ đi số tiền bị âm
 • 2:10 - 2:14
  Nghĩa là $526,90
 • 2:14 - 2:17
  trừ cho $15,08
 • 2:17 - 2:17
  Và kết quả là
 • 2:17 - 2:20
  Chúng ta có thể viết lại
 • 2:20 - 2:22
  chính xác là như thế này
 • 2:22 - 2:24
  Giống như là
 • 2:24 - 2:26
  526,90
 • 2:26 - 2:27
  trừ cho
 • 2:27 - 2:28
  trừ cho
 • 2:28 - 2:32
  cộng 1 con số âm cũng giống như là
 • 2:32 - 2:33
  trừ 1 con số dương
 • 2:33 - 2:35
  trừ 15.08
 • 2:35 - 2:37
  Tôi sẽ thực hiện điều này với 1 màu khác
 • 2:37 - 2:40
  526,90
 • 2:40 - 2:44
  trừ 15,08
 • 2:44 - 2:47
  Xem nào, số 0 nhỏ hơn 8
 • 2:47 - 2:49
  vậy ta mượn 1 từ số 9
 • 2:49 - 2:51
  và 9 trở thành 8
 • 2:51 - 2:52
  Hoặc tôi đoán bạn có thể nói, chúng ta nhóm
 • 2:52 - 2:54
  Mọi thứ trên thì nhiều hơn mọi thứ ở chỗ kia
 • 2:54 - 2:56
  10 trừ 8 còn 2
 • 2:56 - 2:58
  8 trừ 0 thì là 8
 • 2:58 - 2:59
  chúng ta có số thập phân
 • 2:59 - 3:02
  6 trừ 5 còn 1
 • 3:02 - 3:04
  2 trừ 1 còn 1
 • 3:04 - 3:06
  và 5 không trừ gì hết.
 • 3:06 - 3:08
  Vì thế kết quả là:
 • 3:08 - 3:11
  anh ta còn $511,82
 • 3:11 -
  sao lần nạp tiền lần 2.
Title:
Adding Real Numbers Application Áp dụng việc thêm số thực.
Description:

Knowledge encountered:

Addition and Subtraction
Number line
Positive and Negative numbers
Phép cộng và phép trừ
Trên dãy số
Gồm có những con số âm và số dương

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:15

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions