Return to Video

Adding Real Numbers Application Áp dụng việc thêm số thực.

 • 0:00 - 0:02
  Đầu tuần,
 • 0:02 - 0:04
  Sterwart kiểm tra tài khoản và thấy là mình bị âm
 • 0:04 - 0:07
  $50 và 8 cents.
 • 0:07 - 0:10
  Vào sáng thứ 2, anh ta đã ký thác 1 tấm séc
 • 0:10 - 0:13
  trị giá $456 và 90 cents
 • 0:13 - 0:15
  Và sáng thứ 3, anh lại tiếp tục ký thác 1 tấm séc khác
 • 0:15 - 0:17
  trị giá $100
 • 0:17 - 0:20
  Vậy Stewart đã ký thác hết bao nhiêu sau lần ký thác thứ 2
 • 0:20 - 0:25
  hết bao nhiêu sau lần ký thác thứ 2?
 • 0:25 - 0:27
  Anh ta bắt đầu với kết số âm,
 • 0:27 - 0:28
  Kết số ân nghĩa là
 • 0:28 - 0:31
  anh ta rút quá số tiền trong tài khoản.
 • 0:31 - 0:32
  Giờ thì anh ta nợ ngân hàng.
 • 0:32 - 0:35
  May là hiện giờ anh ta đã bỏ tiền vào lại ngân hàng,
 • 0:35 - 0:39
  và anh ta có kết số dương trong tài khoản của mình.
 • 0:39 - 0:43
  Lúc đầu, anh bị âm $80 và 8 cents
 • 0:43 - 0:45
  và sau đó anh bỏ thêm vào
 • 0:45 - 0:50
  $456 và 90 cents.
Title:
Adding Real Numbers Application Áp dụng việc thêm số thực.
Description:

Knowledge encountered:

Addition and Subtraction
Number line
Positive and Negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:15

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions