YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Adding Real Numbers Application Áp dụng việc thêm số thực.

Knowledge encountered:

Addition and Subtraction
Number line
Positive and Negative numbers
Phép cộng và phép trừ
Trên dãy số
Gồm có những con số âm và số dương

Get Embed Code
33 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 3 created 08/06/2012 by vng.education.

 1. Đầu tuần,
 2. Sterwart kiểm tra tài khoản và thấy là mình bị âm
 3. - $15,08
 4. Vào sáng thứ 2, anh ta đã ký thác 1 tấm séc
 5. trị giá $456,90
 6. Và sáng thứ 3, anh lại tiếp tục ký thác 1 tấm séc khác
 7. trị giá $100
 8. Vậy Stewart đã ký thác hết bao nhiêu sau lần ký thác thứ 2
 9. hết bao nhiêu sau lần ký thác thứ 2?
 10. Anh ta bắt đầu với kết số âm,
 11. Kết số ân nghĩa là
 12. anh ta rút quá số tiền trong tài khoản.
 13. Giờ thì anh ta nợ ngân hàng.
 14. May là hiện giờ anh ta đã bỏ tiền vào lại ngân hàng,
 15. và anh ta có kết số dương trong tài khoản của mình.
 16. Lúc đầu, anh bị âm -$15,08
 17. và sau đó anh bỏ thêm vào
 18. $456,90
 19. Và anh ta thêm $100 nữa
 20. Ban đầu, anh ta bị âm -$15,08 trong tài khoản,
 21. sau đó, anh ta thêm $426,90
 22. và $100
 23. tổng cộng là $526,90
 24. Vậy thì trong tài khoản anh ta có bao nhiêu tiền?
 25. Lưu ý điều này, lúc đầu anh ta nợ -$15,8
 26. sau đó anh ta nộp tiền thêm vào
 27. $526,90
 28. 1 cách cho dễ hiểu là
 29. Bạn hãy hình dung dãy số trong đầu,
 30. và đây là mức 0
 31. anh ta ở mức âm -15,08,
 32. nhưng sau đó, anh ta thêm
 33. $526,90
 34. Đây là 15,08 ở phái bên trái
 35. Đó là số tiền anh ta nợ
 36. Và để giải quyết việc này, anh ta đã thêm vào
 37. $526,90
 38. Tôi không vẽ mức này,
 39. Dể thể hiện anh ta thêm vào
 40. $526,90
 41. Vậy số tiền hiện tại trong tài khoản của anh ta
 42. sẽ là
 43. $526,90
 44. trừ đi $15,08
 45. Nói chung, số tiền còn lại là số tiền thêm vào
 46. trừ đi số tiền bị âm
 47. Nghĩa là $526,90
 48. trừ cho $15,08
 49. Và kết quả là
 50. Chúng ta có thể viết lại
 51. chính xác là như thế này
 52. Giống như là
 53. 526,90
 54. trừ cho
 55. trừ cho
 56. cộng 1 con số âm cũng giống như là
 57. trừ 1 con số dương
 58. trừ 15.08
 59. Tôi sẽ thực hiện điều này với 1 màu khác
 60. 526,90
 61. trừ 15,08
 62. Xem nào, số 0 nhỏ hơn 8
 63. vậy ta mượn 1 từ số 9
 64. và 9 trở thành 8
 65. Hoặc tôi đoán bạn có thể nói, chúng ta nhóm
 66. Mọi thứ trên thì nhiều hơn mọi thứ ở chỗ kia
 67. 10 trừ 8 còn 2
 68. 8 trừ 0 thì là 8
 69. chúng ta có số thập phân
 70. 6 trừ 5 còn 1
 71. 2 trừ 1 còn 1
 72. và 5 không trừ gì hết.
 73. Vì thế kết quả là:
 74. anh ta còn $511,82
 75. sao lần nạp tiền lần 2.