Return to Video

Adding Real Numbers Application

 • 0:00 - 0:02
  ตอนเริ่มสัปดาห์
 • 0:02 - 0:04
  บัญชีเช็คของสจวตมียอดบัญชี
 • 0:04 - 0:07
  ลบ 15 ดออลาร์ 8 เซนต์.
 • 0:07 - 0:10
  เช้าวันจันทร์ เขาฝากเช็ค
 • 0:10 - 0:13
  เป็นเงิน 426 ดอลลาร์กับ 90 เซนต์.
 • 0:13 - 0:15
  เช้าวันอังคาร เขาฝากเช็คอีกใบ
 • 0:15 - 0:17
  เป็นเงิน 100 ดอลลาร์.
 • 0:17 - 0:20
  บัญชีเช็คของสจวตมีค่าเท่าใด
 • 0:20 - 0:25
  หลังจากฝากครั้งที่สอง หลังจาก
  ฝากทั้งสองครั้งตรงนี้?
 • 0:25 - 0:27
  เขาเริ่มด้วยบัญชีติดลบ
 • 0:27 - 0:28
  บัญชีติดลบหมายถึง
 • 0:28 - 0:31
  เขาถอนเงินจากบัญชีเช็คมากไป.
 • 0:31 - 0:32
  เขาเป็นหนี้ธนาคาร.
 • 0:32 - 0:35
  โชคดี ตอนนี้เขาใส่เงินในบัญชีธนาคารได้
 • 0:35 - 0:39
  เขาจึงจะมียอดบัญชีเป็นบวก.
 • 0:39 - 0:43
  ทีนี้ เขาเริ่มต้นมีลบ 15 ดอลลาร์ 8 เซนต์
 • 0:43 - 0:45
  แล้วจากนั้น เขาเพิ่มเงิน
 • 0:45 - 0:50
  426 ดอลลาร์ 90 เซนต์.
 • 0:50 - 0:52
  แล้วเขาเพิ่มอีกหนึ่งร้อยดอลลาร์.
 • 0:52 - 1:00
  เขาเริ่มต้นที่ลบ 15 ดอลลาร์ 8 เซนต์
 • 1:00 - 1:04
  แล้วจากนั้น เขาบวก 426 ดอลลาร์
 • 1:04 - 1:05
  90 เซนต์ กับ 100 ดอลลาร์.
 • 1:05 - 1:09
  นั่นคือ 526 ดอลลาร์ 90 เซนต์.
 • 1:09 - 1:11
  แล้วเขาจะมีเงินในบัญชีเท่าใด?
 • 1:11 - 1:15
  เขาเริ่มต้น เป็นหนี้ 15 ดอลลาร์ 8 เซนต์,
 • 1:15 - 1:16
  แล้วเขาจะบวก
 • 1:16 - 1:19
  526 ดอลลาร์ 90 เซนต์.
 • 1:19 - 1:20
  วิธีมองอย่างหนึ่ง
 • 1:20 - 1:23
  คือว่าถ้าคุณคิดถึงมันบนเส้นจำนวน
 • 1:23 - 1:26
  และนี่คือศูนย์ตรงนี้.
 • 1:26 - 1:31
  เขาเริ่มที่ ลบ 15.08
 • 1:31 - 1:32
  แต่เขาจะบวก
 • 1:32 - 1:37
  526 ดอลลาร์ 90 เซนต์.
 • 1:37 - 1:41
  นี่คือ 15.08 ไปทางซ้าย
 • 1:41 - 1:42
  นั่นคือที่เขาติดหนี้
 • 1:42 - 1:44
  แล้วจากนั้น เขาจะบวก
 • 1:44 - 1:46
  526 ดอลลาร์ 90 เซนต์.
 • 1:46 - 1:48
  ผมจึงไม่ได้วาดตามสัดส่วนจริง
 • 1:48 - 1:49
  เขาจะบวก
 • 1:49 - 1:54
  526 ดอลลาร์ 90 เซนต์.
 • 1:54 - 1:56
  ปริมาณที่เขาจะได้ เป็นบวก
 • 1:56 - 1:57
  เท่ากับ
 • 1:57 - 1:59
  526 ดอลลาร์ 90 เซนต์
 • 1:59 - 2:02
  ลบ 50.08.
 • 2:02 - 2:03
  มันคือความยาวตรงนี้
 • 2:03 - 2:10
  และนั่นคือระยะที่เขาเป็นบวก
 • 2:10 - 2:14
  มันจะเท่ากับ 526 ดอลลาร์ 90 เซนต์
 • 2:14 - 2:17
  ลบ 15 ดอลลาร์ 8 เซนต์.
 • 2:17 - 2:17
  นั่นจะเท่ากับ --
 • 2:17 - 2:20
  เราเขียนมันใหม่ก็ได้
 • 2:20 - 2:22
  มันจะเป็นแบบนั้น.
 • 2:22 - 2:24
  นั่นเท่ากับ
 • 2:24 - 2:26
  526 ดอลลาร์ 90 เซนต์ ลบ
 • 2:26 - 2:27
 • 2:27 - 2:28
 • 2:28 - 2:32
  การบวกจำนวนลบ เหมือนกับ
 • 2:32 - 2:33
  การลบจำนวนบวก --
 • 2:33 - 2:35
  ลบ 15.08.
 • 2:35 - 2:37
  -- ผมใช้อีกสีนะ --
 • 2:37 - 2:40
  526 ดอลลาร์ 90 เซนต์
 • 2:40 - 2:44
  ลบ 15 ดอลลาร์ 8 เซนต์.
 • 2:44 - 2:47
  ลองดู 0 น้อยกว่า 8,
 • 2:47 - 2:49
  ทำให้เป็นสิบ แล้วยืมจาก 9 นี่
 • 2:49 - 2:51
  มันจึงกลายเป็น 8--
 • 2:51 - 2:52
  หรือคุณอาจบอกว่า เราจัดกลุ่มใหม่ --
 • 2:52 - 2:54
  ทุกอย่างตรงนี้ มากกว่าทุกอย่างตรงนี้
 • 2:54 - 2:56
  10 ลบ 8 ได้ 2,
 • 2:56 - 2:58
  8 ลบ 0 ได้ 8,
 • 2:58 - 2:59
  เราได้ทศนิยมแล้ว.
 • 2:59 - 3:02
  6 ลบ 5 ได้ 1.
 • 3:02 - 3:04
  2 ลบ 1 ได้ 1.
 • 3:04 - 3:06
  แล้วคุณมี 5 ลบว่างเปล่า.
 • 3:06 - 3:08
  เขาจึงเหลือ
 • 3:08 - 3:11
  511 ดอลลาร์ 82 เซนต์.
 • Не синхронизирани
  หลังจากฝากครั้งที่สอง.
Title:
Adding Real Numbers Application
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:15

Thai subtitles

Incomplete

Revisions