Return to Video

Addrahera till negativa nummer

 • 0:00 - 0:02
  I början av veckan
 • 0:02 - 0:04
  hade Stewards bankkonto en balans på
 • 0:04 - 0:07
  minus femton dollar och åtta cent.
 • 0:07 - 0:10
  På måndag morgon gjorde han en deposition
 • 0:10 - 0:13
  på fyrahundratjugosex dollar och nittio cent.
 • 0:13 - 0:15
  På tisdag morgon gjorde han en annan deposition
 • 0:15 - 0:17
  på etthundra dollar.
 • 0:17 - 0:20
  Hur mycket fanns på Stewarts bankkonto
 • 0:20 - 0:25
  efter den andra depositionen?
Title:
Addrahera till negativa nummer
Description:

Knowledge encountered:

Addition and Subtraction
Number line
Positive and Negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:15

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions