Return to Video

Dodawanie liczb dziesiętnych z różnymi znakami zadania tekstowe

 • 0:00 - 0:02
  Na początku tygodnia
 • 0:02 - 0:04
  konto czekowe Stewarta miało stan
 • 0:04 - 0:07
  minus piętnaście dolarów i osiem centów.
 • 0:07 - 0:10
  W poniedziałek rano zdeponował czek
 • 0:10 - 0:13
  o wartości czterysta dwadzieścia sześć dolarów i dziewiętnaście centów.
 • 0:13 - 0:15
  We wtorek rano zdeponował inny czek
 • 0:15 - 0:17
  o wartości stu dolarów.
 • 0:17 - 0:20
  Ile pieniędzy było na koncie czekowym Stewarta
 • 0:20 - 0:25
  po drugim zdeponowaniu, a więc po obu tych operacjach?
 • 0:25 - 0:27
  Zaczął z ujemnym bilansem,
 • 0:27 - 0:28
  a ujemny bilans oznacza,
 • 0:28 - 0:31
  że zrobił na tym koncie debet.
 • 0:31 - 0:32
  W tej chwili jest winien bankowi pieniądze.
 • 0:32 - 0:35
  Na szczęście zamierza włożyć trochę pieniędzy na swoje konto bankowe,
 • 0:35 - 0:39
  więc właściwie ma na nim dodatni bilans.
 • 0:39 - 0:43
  Zaczyna z piętnastoma dolarami i ośmioma centami na minusie,
 • 0:43 - 0:45
  a potem dodaje do tego
 • 0:45 - 0:50
  czterysta dwadzieścia sześć dolarów i dziewiętnaście centów,
 • 0:50 - 0:52
  A później dodaje jeszcze sto dolarów.
 • 0:52 - 1:00
  Zaczyna z minus piętnastoma dolarami i ośmioma centami
 • 1:00 - 1:04
  i do tego dodaje czterysta dwadzieścia sześć dolarów
 • 1:04 - 1:05
  i dziewiętnaście centów i jeszcze sto dolarów.
 • 1:05 - 1:09
  Więc to jest pięćset dwadzieścia sześć dolarów i dziewiętnaście centów.
 • 1:09 - 1:11
  Więc ile on będzie miał
Title:
Dodawanie liczb dziesiętnych z różnymi znakami zadania tekstowe
Description:

Knowledge encountered:

Addition and Subtraction
Number line
Positive and Negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:15

Polish subtitles

Revisions Compare revisions