Return to Video

Anvendt addering av tall

 • 0:00 - 0:02
  I begynnelsen av uken er,
 • 0:02 - 0:04
  innskuddet til Stewarts brukskonto
 • 0:04 - 0:07
  på minus femten dollar og åtte cent.
 • 0:07 - 0:10
  På mandag morgen satte han inne en innskudssjekk
 • 0:10 - 0:13
  på firehundreogtjueseks dollar og nitti cent.
 • 0:13 - 0:15
  På tirsdag morgen satte han inne en annen sjekk
 • 0:15 - 0:17
  på hundre dollar.
 • 0:17 - 0:20
  Hvor mye har Stewart på sin brukskonto
 • 0:20 - 0:25
  etter det andre innskuddet?
 • 0:25 - 0:27
  Han starter med et negativt beløp,
 • 0:27 - 0:28
  et negativt beløp betyr
 • 0:28 - 0:31
  at han har overtrekt sin brukskonto.
 • 0:31 - 0:32
  Han skylder faktisk banken penger.
 • 0:32 - 0:35
  Heldigvis kommer han til å sette inn penger på kontoen sin,
 • 0:35 - 0:39
  så han kommer faktisk til å ha et positivt beløp på kontoen.
 • 0:39 - 0:43
  Han starter med minus femten dollar og åtte cent,
 • 0:43 - 0:45
  til det beløpet legger han til
 • 0:45 - 0:50
  firehundreogtjueseks dollar og nitti cent.
 • 0:50 - 0:52
  Og så setter han inn hundre dollar mer.
 • 0:52 - 1:00
  Så han startet med minus femten dollar og åtte cent,
 • 1:00 - 1:04
  og til det legger han til firehundreogtjueseks dollar
 • 1:04 - 1:05
  og nitti cent og så hundre dollar.
 • 1:05 - 1:09
  Så det blir femhundreogtjueseks dollar og nitti cent.
 • 1:09 - 1:11
  Hvor mye kommer han da til å ha stående på sin brukskonto?
 • 1:11 - 1:15
  He startet med å skylde femten dollar og åtte cent,
 • 1:15 - 1:16
  og så kommer han til å legge til
 • 1:16 - 1:19
  femhundreogtjueseks dollar og nitti cent.
 • 1:19 - 1:20
  Så, en måte å visualisere det på,
 • 1:20 - 1:23
  er å tenke på det ved hjelp av tall-linjen,
 • 1:23 - 1:26
  og dette er null.
 • 1:26 - 1:31
  He starter med minus femten komma null åtte,
 • 1:31 - 1:32
  men så kommer han til å legge til
 • 1:32 - 1:37
  femhundreogtjueseks dollar og nitti cent.
 • 1:37 - 1:41
  Dette er femten komma null åtte til venstre,
 • 1:41 - 1:42
  som er hvor mye han skylder,
 • 1:42 - 1:44
  og til det legger han til
 • 1:44 - 1:46
  femhundreogtjueseks [dollar og nitti cent]
 • 1:46 - 1:48
  Jeg tegner ikke dette i riktig skala,
 • 1:48 - 1:49
  men til det så vil han til å legge til
 • 1:49 - 1:54
  femhundreogtjueseks dollar og nitti cent.
 • 1:54 - 1:56
  Det positive beløpet
 • 1:56 - 1:57
  kommer til å være
 • 1:57 - 1:59
  femhundreogtjueseks dollar og nitti cent,
 • 1:59 - 2:02
  minus femten komma null åtte.
 • 2:02 - 2:03
  Så dette vil være denne lengden her,
 • 2:03 - 2:10
  det er hvor mye det positive beløpet vil være,
 • 2:10 - 2:14
  Dette kommer til å være femhundreogtjueseks dollar og nitti cent,
 • 2:14 - 2:17
  minus femten dollar og åtte cent.
 • 2:17 - 2:17
  Så det kommer til å være..
 • 2:17 - 2:20
  og vi kan bare skrive om dette
 • 2:20 - 2:22
  så det faktisk ser ut som det
 • 2:22 - 2:24
  Det er akkurat det samme som
 • 2:24 - 2:26
  femhundreogtjueseks dollar og nitti cent,
 • 2:26 - 2:27
  minus...
 • 2:27 - 2:28
  minus...
 • 2:28 - 2:32
  plusse på med et negativt tall er det samme som
 • 2:32 - 2:33
  å trekke fra et positivt...
 • 2:33 - 2:35
  minus femten kommer null åtte.
 • 2:35 - 2:37
  --Jeg gjør dette i en annen farge--
 • 2:37 - 2:40
  Femhundreogtjueseks dollar og nitti cent,
 • 2:40 - 2:44
  minus femten dollar og åtte cent.
 • 2:44 - 2:47
  La oss se, null er mindre enn åtte,
 • 2:47 - 2:49
  la oss gjøre denne til en tier og låne fra denne nieren,
 • 2:49 - 2:51
  så dette blir en åtte..
 • 2:51 - 2:52
  eller man kunne sagt at vi omrokkerer...
 • 2:52 - 2:54
  Allt her oppe er større enn hva vi har her,
 • 2:54 - 2:56
  så ti minus åtte er to,
 • 2:56 - 2:58
  åtte minus null er åtte,
 • 2:58 - 2:59
  her har vi desimalen (komma).
 • 2:59 - 3:02
  Seks minus fem er en.
 • 3:02 - 3:04
  To minus en er en,
 • 3:04 - 3:06
  og til slutt har du fem minus ingenting.
 • 3:06 - 3:08
  Han sitter igjen
 • 3:08 - 3:11
  med femhundreogelleve dollar og åttito cent,
 • 3:11 -
  etter hans andre innskudd.
Title:
Anvendt addering av tall
Description:

Kunnskaper:

Addering og subtraksjon
Tall-linjen
Positive og negative tall

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:15
christianbern added a translation

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions