Return to Video

Addition af reelle tal med forskellige fortegn - tekststykker

 • 0:00 - 0:02
  I begyndelsen af ugen
 • 0:02 - 0:04
  var der på Stewart's konto
 • 0:04 - 0:07
  minus15 kroner og 8 øre.
 • 0:07 - 0:10
  Han indsatte mandag morgen en check
 • 0:10 - 0:13
  på 426 kroner og 90 øre.
 • 0:13 - 0:15
  Tirsdag morgen indsatte han endnu en check
 • 0:15 - 0:17
  på 100 kroner.
 • 0:17 - 0:20
  Hvor meget var der på Stewart's konto
 • 0:20 - 0:25
  efter den anden indsættelse, altså efter begge indsættelser?
 • 0:25 - 0:27
  Han starter altså med en negativ saldo
 • 0:27 - 0:28
  En negativ saldo betyder,
 • 0:28 - 0:31
  at han har overtræk på sin konto.
 • 0:31 - 0:32
  Han skylder faktisk banken penge nu.
 • 0:32 - 0:35
  Heldigvis sætter han penge ind på sin konto,
 • 0:35 - 0:39
  så han faktisk får en positiv saldo på hans konto.
 • 0:39 - 0:43
  Han starter altså med minus 15 kroner og 8 øre,
 • 0:43 - 0:45
  og til det lægger han
 • 0:45 - 0:50
  426 kroner og 90 øre,
 • 0:50 - 0:52
  og så tilføjer han endnu 100 kroner.
 • 0:52 - 1:00
  Så, han startede med minus 15 kroner og 8 øre,
 • 1:00 - 1:04
  og til det tilføjede han 426 kroner og 90 øre
 • 1:04 - 1:05
  plus 100 kroner.
 • 1:05 - 1:09
  Så det er i alt 526 kroner og 90 øre han sætter på sin konto.
 • 1:09 - 1:11
  Hvor meget har han så på sin konto nu?
 • 1:11 - 1:15
  Han startede med at skylde 15 kroner og 8 øre,
 • 1:15 - 1:16
  og så tilføjede han
 • 1:16 - 1:19
  526 kroner og 90 øre.
 • 1:19 - 1:20
  Vi kan visualisere det
 • 1:20 - 1:23
  ved at tegne en tallinje,
 • 1:23 - 1:26
  hvor det her er nul.
 • 1:26 - 1:31
  Han starter på minus 15,08
 • 1:31 - 1:32
  men tilføjer
 • 1:32 - 1:37
  526 kroner og 90 øre.
 • 1:37 - 1:41
  Det her er 15,08 til venstre for 0, og det er,
 • 1:41 - 1:42
  hvor meget han skylder,
 • 1:42 - 1:44
  og til det tilføjer han
 • 1:44 - 1:46
  526 kroner og 90 øre.
 • 1:46 - 1:48
  Jeg tegner det ikke i det rigtige størrelsesforhold,
 • 1:48 - 1:49
  men til det tilføjer han
 • 1:49 - 1:54
  526 kroner og 90 øre.
 • 1:54 - 1:56
  Slutbeløbet, som bliver positivt,
 • 1:56 - 1:57
  bliver 526 kroner og 90 øre
 • 1:57 - 1:59
  minus
 • 1:59 - 2:02
  15,08
 • 2:02 - 2:03
  og derfor bliver det den længde lige herovre.
 • 2:03 - 2:10
  Det er så meget, han har stående på sin konto til sidst.
 • 2:10 - 2:14
  Det bliver 526 kroner og 90 øre
 • 2:14 - 2:17
  minus 15 kroner og 8 øre.
 • 2:17 - 2:17
  Det bliver...
 • 2:17 - 2:20
  Vi skriver det lige igen.
 • 2:20 - 2:22
  Vi har byttet rundt på tallene,
 • 2:22 - 2:24
  men det er præcis det samme.
 • 2:24 - 2:26
  526,90
 • 2:26 - 2:27
  minus...
 • 2:27 - 2:28
  Når vi lægger et positivt tal til et negativt
 • 2:28 - 2:32
  er det det samme som at trække det negative tal
 • 2:32 - 2:33
  fra det det positive.
 • 2:33 - 2:35
  minus 15,08
 • 2:35 - 2:37
  Jeg vælger lige en anden farve.
 • 2:37 - 2:40
  526 kroner og 90 øre
 • 2:40 - 2:44
  minus 15 kroner og 8 øre.
 • 2:44 - 2:47
  Lad os se, 0 er mindre end 8, så vi skal låne.
 • 2:47 - 2:49
  Vi låner fra 9-tallet, så står der 10 her
 • 2:49 - 2:51
  og 9 bliver til 8.
 • 2:51 - 2:52
  Vi låner fra starten,
 • 2:52 - 2:54
  så alle tal foroven er større end dem forneden.
 • 2:54 - 2:56
  10 minus 8 er 2
 • 2:56 - 2:58
  8 minus 0 er 8.
 • 2:58 - 2:59
  Vi har et komma her.
 • 2:59 - 3:02
  6 minus 5 er 1.
 • 3:02 - 3:04
  2 minus 1 er 1,
 • 3:04 - 3:06
  og 5 minus ingenting er stadig 5.
 • 3:06 - 3:08
  Steward har altså
 • 3:08 - 3:11
  511 kroner og 82 øre på sin konto
 • 3:11 -
  efter begge indsættelser.
Title:
Addition af reelle tal med forskellige fortegn - tekststykker
Description:

Addition af reelle tal med forskellige fortegn, hvor eksemplet er en bankkonto, hvor der i starten er en negativ konto, hvorefter der bliver sat penge ind på kontoen.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:15
Orhan Klardashti edited датски език subtitles for Adding Real Numbers Application
Orhan Klardashti edited датски език subtitles for Adding Real Numbers Application
Kristian Mathiesen added a translation

Danish subtitles

Revisions Compare revisions