Return to Video

Addition af reelle tal med forskellige fortegn - tekststykker

 • 0:00 - 0:02
  I begyndelsen af ugen
 • 0:02 - 0:04
  havde Stewart's konto en balance på
 • 0:04 - 0:07
  minus femten dollars og otte cent.
 • 0:07 - 0:10
  Han indsatte mandag morgen en check
 • 0:10 - 0:13
  på firehundrede og seks og tyve dollars og halvfems cent.
 • 0:13 - 0:15
  Tirsdag morgen indsatte han endnu en check
 • 0:15 - 0:17
  på hundrede dollars.
 • 0:17 - 0:20
  Hvor meget var der i Stewart's konto
 • 0:20 - 0:25
  efter den anden indsættelse, altså efter begge disse indsættelser.
 • 0:25 - 0:27
  Så han starter med en negativ saldo
 • 0:27 - 0:28
  så en negativ saldo betyder
 • 0:28 - 0:31
  at han har overtræk på sin konto.
 • 0:31 - 0:32
  Han skylder faktisk banken penge nu.
 • 0:32 - 0:35
  Heldigvis sætter han penge ind på sin konto nu,
 • 0:35 - 0:39
  så han faktisk får en positiv saldo på hans konto.
 • 0:39 - 0:43
  Så, vi starter med minus femten dollars og otte cent,
 • 0:43 - 0:45
  og til det ligger vi
 • 0:45 - 0:50
  fire hundrede og seks og tyve dollars og halvfems cent.
 • 0:50 - 0:52
  Og så tilføjer han endnu hundrede dollars.
 • 0:52 - 1:00
  Så, han startede med minus femten dollars og otte cent,
 • 1:00 - 1:04
  og til det tilføjede han firehundrede og seks og tyve dollars
 • 1:04 - 1:05
  og halvfems cent og hundrede dollars.
 • 1:05 - 1:09
  Så det er femhundrede og seks og tyve dollars og halvfems cent
 • 1:09 - 1:11
  Og hvor meget har han så på hans konto?
 • 1:11 - 1:15
  Han startede med at skylde femten dollars og otte cent,
 • 1:15 - 1:16
  og så tilføjede han
 • 1:16 - 1:19
  femhundrede og seks og tyve dollars og halvfems cent.
 • 1:19 - 1:20
  Så en måde at visualisere det på
 • 1:20 - 1:23
  er hvis du tænker på det på en tal linje
 • 1:23 - 1:26
  hvor det her er nul.
 • 1:26 - 1:31
  Han starter på minus femten komma nul otte
 • 1:31 - 1:32
  men tilføjer
 • 1:32 - 1:37
  femhundrede og seks og tyve dollars (og halvfems cent)
 • 1:37 - 1:41
  Dette er femten komme nul otte til venstre,
 • 1:41 - 1:42
  som er hvor meget han skylder,
 • 1:42 - 1:44
  og til det tilføjer han
 • 1:44 - 1:46
  femhundrede og seks og tyve (dollars og halvfems cent).
 • 1:46 - 1:48
  Jeg tegner det ikke i det rigtige størrelsesforhold
 • 1:48 - 1:49
  men til det tilføjer han
 • 1:49 - 1:54
  femhundrede og seks og tyve dollars og halvfems cent.
 • 1:54 - 1:56
  Så beløbet han får er på den positive side
 • 1:56 - 1:57
  som bliver
 • 1:57 - 1:59
  femhundrede og seks og tyve dollars og halvfems cent,
 • 1:59 - 2:02
  minus de femten komma nul otte.
 • 2:02 - 2:03
  og derfor bliver det selvfølgelig den længde lige herovre,
 • 2:03 - 2:10
  det er så meget som han får i positiv,
 • 2:10 - 2:14
  Det bliver de femhundrede og seks og tyve dollars og halvfems cent,
 • 2:14 - 2:17
  minus femten dollars og 8 cent.
 • 2:17 - 2:17
  Som bliver --
 • 2:17 - 2:20
  og vi kan endda skrive det sådan
 • 2:20 - 2:22
  så det faktisk bliver præcis sådan.
 • 2:22 - 2:24
  Det er helt det samme som
 • 2:24 - 2:26
  femhundrede og seks og tyve dollars og halvfems cent,
 • 2:26 - 2:27
  minus --
 • 2:27 - 2:28
  minus --
 • 2:28 - 2:32
  at tilføje en negativ er det samme som
 • 2:32 - 2:33
  at trække en positiv fra
 • 2:33 - 2:35
  minus femten komme nul otte.
 • 2:35 - 2:37
  -- jeg bruger en anden farve --
 • 2:37 - 2:40
  femhundrede og seks og tyve dollars og halvfems cent,
 • 2:40 - 2:44
  minus femten dollars og otte cent.
 • 2:44 - 2:47
  lad os se, nul er mindre end otte,
 • 2:47 - 2:49
  lad os lave det til ti og låne fra dette nital,
 • 2:49 - 2:51
  så det bliver en otte --
 • 2:51 - 2:52
  så jeg kunne også sige at vi rykker rundt -
 • 2:52 - 2:54
  Alt heroppe er større end alt der,
 • 2:54 - 2:56
  så ti minus otte er to,
 • 2:56 - 2:58
  otte minus nul er otte,
 • 2:58 - 2:59
  we har decimalet.
 • 2:59 - 3:02
  seks minus fem er en.
 • 3:02 - 3:04
  To minus en er en,
 • 3:04 - 3:06
  og så har du fem minus ingenting.
 • 3:06 - 3:08
  Så han har
 • 3:08 - 3:11
  femhundrede og elleve dollars og to og firs cent tilbage,
 • 3:11 -
  efter hans sidste indsats.
Title:
Addition af reelle tal med forskellige fortegn - tekststykker
Description:

Mødte udtryk:

Addition og subtraktion
Tal linje
Positive og negative tal

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:15
Orhan Klardashti edited датски език subtitles for Adding Real Numbers Application
Orhan Klardashti edited датски език subtitles for Adding Real Numbers Application
Kristian Mathiesen added a translation

Danish subtitles

Revisions Compare revisions