Return to Video

Действия с рационални числа:текстова задача (разплащателна сметка)

 • 0:00 - 0:02
  В началото на седмицата
 • 0:02 - 0:04
  разплащателната сметка на Стюарт е имала
 • 0:04 - 0:07
  салдо от минус 15,08 долара.
 • 0:07 - 0:09
  В понеделник сутринта той
 • 0:09 - 0:13
  депозира чек за 426,90 долара
  (внася тази сума по сметката).
 • 0:13 - 0:15
  Във вторник сутринта той
  депозира друг чек
 • 0:15 - 0:17
  за 100 долара.
 • 0:17 - 0:20
  Колко пари има в сметката на Стюарт след
 • 0:20 - 0:25
  втория депозит? Значи след
  тези два депозита.
 • 0:25 - 0:27
  Той започва с отрицателно салдо,
 • 0:27 - 0:28
  това означава, че е теглил
 • 0:28 - 0:31
  повече, отколкото е имал.
 • 0:31 - 0:32
  Той дължи пари на банката.
 • 0:32 - 0:35
  За негово щастие сега ще вложи
  пари в сметката си,
 • 0:35 - 0:39
  за да има положителен баланс в нея.
 • 0:39 - 0:43
  И така... Той започва с –15,08 долара,
 • 0:43 - 0:45
  после към тях прибавя
 • 0:45 - 0:50
  426,90 долара.
 • 0:50 - 0:55
  След това внася още 100 долара.
 • 0:55 - 1:00
  Значи започва с –15,08 долара,
 • 1:00 - 1:04
  към тях добавя 426,90
 • 1:04 - 1:05
  и след това още 100 долара.
 • 1:05 - 1:09
  Това са общо 526,90 долара.
 • 1:09 - 1:11
  Колко пари ще има в сметката си?
 • 1:11 - 1:15
  В началото той дължи 15,08 долара,
 • 1:15 - 1:16
  след това той внася
 • 1:16 - 1:19
  526,90 долара.
 • 1:19 - 1:20
  Един начин да си го представиш
 • 1:20 - 1:23
  е върху числовата ос.
 • 1:23 - 1:26
  Това тук е нулата.
 • 1:26 - 1:31
  В началото има -15,08.
 • 1:31 - 1:32
  След това добавя
 • 1:32 - 1:37
  526,90 долара.
 • 1:37 - 1:41
  Това тук е 15,08 отляво на нулата,
 • 1:41 - 1:42
  толкова дължи.
 • 1:42 - 1:44
  И към тях ще прибави
 • 1:44 - 1:46
  526,90.
 • 1:46 - 1:48
  Не спазвам някакъв мащаб тук,
 • 1:48 - 1:49
  но той ще прибави
 • 1:49 - 1:54
  526,90 долара.
 • 1:54 - 1:56
  Това означава, че сумата,
  която ще бъде
 • 1:56 - 1:57
  в положителната част
  на числовата ос
 • 1:57 - 1:59
  ще бъде 526,90 долара
  минус 15,08.
 • 1:59 - 2:02
  526,90 – 15,08.
 • 2:02 - 2:05
  Това ще бъде тази отсечка отдясно,
 • 2:05 - 2:10
  това е количеството,
  което ще бъде на плюс.
 • 2:10 - 2:14
  Това ще бъде 526,90 долара
  минус 15,08 долара.
 • 2:14 - 2:17
  526,90 – 15,08
 • 2:17 - 2:17
  Това ще бъде...
 • 2:17 - 2:20
  Може да го напишем,
 • 2:20 - 2:22
  за да може да изглежда
  точно като това.
 • 2:22 - 2:24
  Това е същото като
 • 2:24 - 2:26
  526,90 долара
 • 2:26 - 2:29
  минус...
 • 2:29 - 2:31
  Добавянето на отрицателно число е
 • 2:31 - 2:32
  същото като да изваждаме положително.
 • 2:32 - 2:35
  Минус 15,08.
 • 2:35 - 2:37
  Ще го направя в друг цвят.
 • 2:37 - 2:40
  526,90 долара
 • 2:40 - 2:44
  минус 15,08 долара
 • 2:44 - 2:47
  Да видим, 0 е по-малко от 8,
 • 2:47 - 2:49
  така че да вземем една десетица от 9,
  за да стане 10 тук,
 • 2:49 - 2:52
  това става осем.
 • 2:52 - 2:54
  Всичко отгоре е по-голямо от това отдолу,
 • 2:54 - 2:56
  Тогава 10 минус 8 е 2,
 • 2:56 - 2:58
  8 минус 0 е 8,
 • 2:58 - 2:59
  тук имаме десетична запетая.
 • 2:59 - 3:02
  6 минус 5 е 1.
 • 3:02 - 3:04
  2 минус 1 е 1,
 • 3:04 - 3:06
  и накрая имаме 5 минус нищо.
 • 3:06 - 3:08
  Накрая му остават
 • 3:08 - 3:11
  511,82 долара
 • 3:11 - 3:14
  след втория депозит.
Title:
Действия с рационални числа:текстова задача (разплащателна сметка)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:15

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions