YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← Действия с рационални числа:текстова задача (разплащателна сметка)

Get Embed Code
33 Languages

Showing Revision 5 created 02/27/2018 by Melli Popova.

 1. В началото на седмицата
 2. разплащателната сметка на Стюарт е имала
 3. салдо от минус 15,08 долара.
 4. В понеделник сутринта той
 5. депозира чек за 426,90 долара
  (внася тази сума по сметката).
 6. Във вторник сутринта той
  депозира друг чек
 7. за 100 долара.
 8. Колко пари има в сметката на Стюарт след
 9. втория депозит? Значи след
  тези два депозита.
 10. Той започва с отрицателно салдо,
 11. това означава, че е теглил
 12. повече, отколкото е имал.
 13. Той дължи пари на банката.
 14. За негово щастие сега ще вложи
  пари в сметката си,
 15. за да има положителен баланс в нея.
 16. И така... Той започва с –15,08 долара,
 17. после към тях прибавя
 18. 426,90 долара.
 19. След това внася още 100 долара.
 20. Значи започва с –15,08 долара,
 21. към тях добавя 426,90
 22. и след това още 100 долара.
 23. Това са общо 526,90 долара.
 24. Колко пари ще има в сметката си?
 25. В началото той дължи 15,08 долара,
 26. след това той внася
 27. 526,90 долара.
 28. Един начин да си го представиш
 29. е върху числовата ос.
 30. Това тук е нулата.
 31. В началото има -15,08.
 32. След това добавя
 33. 526,90 долара.
 34. Това тук е 15,08 отляво на нулата,
 35. толкова дължи.
 36. И към тях ще прибави
 37. 526,90.
 38. Не спазвам някакъв мащаб тук,
 39. но той ще прибави
 40. 526,90 долара.
 41. Това означава, че сумата,
  която ще бъде
 42. в положителната част
  на числовата ос
 43. ще бъде 526,90 долара
  минус 15,08.
 44. 526,90 – 15,08.
 45. Това ще бъде тази отсечка отдясно,
 46. това е количеството,
  което ще бъде на плюс.
 47. Това ще бъде 526,90 долара
  минус 15,08 долара.
 48. 526,90 – 15,08
 49. Това ще бъде...
 50. Може да го напишем,
 51. за да може да изглежда
  точно като това.
 52. Това е същото като
 53. 526,90 долара
 54. минус...
 55. Добавянето на отрицателно число е
 56. същото като да изваждаме положително.
 57. Минус 15,08.
 58. Ще го направя в друг цвят.
 59. 526,90 долара
 60. минус 15,08 долара
 61. Да видим, 0 е по-малко от 8,
 62. така че да вземем една десетица от 9,
  за да стане 10 тук,
 63. това става осем.
 64. Всичко отгоре е по-голямо от това отдолу,
 65. Тогава 10 минус 8 е 2,
 66. 8 минус 0 е 8,
 67. тук имаме десетична запетая.
 68. 6 минус 5 е 1.
 69. 2 минус 1 е 1,
 70. и накрая имаме 5 минус нищо.
 71. Накрая му остават
 72. 511,82 долара
 73. след втория депозит.