YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtitles

← Borůvky pro kamarády

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 5 created 06/15/2016 by EliskaR.

 1. Kali pořádá piknik
  pro svých 6 kamarádů.
 2. Nejstaršímu kamarádovi Vikramovi je 10.
 3. Nejmladší Diye je 6 let.
 4. Kali má celkem 48 borůvek
 5. a chce je rovnoměrně rozdělit
 6. mezi své kamarády.
 7. Kolik borůvek dostane každý kamarád?
 8. Teď by bylo dobré,
 9. abyste zastavili video
 10. a zkusili to vypočítat sami.
 11. Kolik borůvek dostane každý kamarád?
 12. Zamyslete se nad tím...
 13. Má 6 kamarádů...
 14. Má 6 kamarádů
 15. a chce, aby každý z nich
 16. dostal stejný počet borůvek.
 17. Chce tedy rovnoměrně
  rozdělit 48 borůvek
 18. mezi svých 6 kamarádů.
 19. Nezáleží na tom,
  jak staří jsou její přátelé.
 20. Vezme tedy 48 borůvek...
 21. 48 borůvek...
 22. a vydělí je...
 23. vydělí je 6.
 24. Chce borůvky rozdělit do 6 skupin.
 25. Chce borůvky rozdělit do 6 skupin.
 26. 48 děleno 6
 27. rovná se
 28. otazník,
 29. který označuje počet borůvek,
 30. který každý z kamarádů dostane.
 31. 48 děleno 6 rovná se otazník
 32. je v podstatě to samé
 33. jako 48...
 34. 48 rovná se
 35. otazník krát 6...
 36. krát 6.
 37. Pokud najdeme číslo,
 38. které po vynásobení 6
 39. dává 48,
 40. pak víme, kolik je 48 děleno 6.
 41. Tento otazník
 42. je počet borůvek pro 1 kamaráda.
 43. Počet borůvek pro 1 kamaráda
  krát 6 kamarádů
 44. nám dá celkový počet borůvek,
 45. tedy 48.
 46. Co to tedy má být za číslo?
 47. Přemýšlejte.
 48. Vzpomeňte si
 49. na všechny násobky 6.
 50. 6 krát 1 rovná se 6.
 51. 6 krát 2 rovná se 12.
 52. Pokaždé jen přidáme 6...
 53. Jen přidáme 6.
 54. 6 krát 3 rovná se 18.
 55. 6 krát 4 rovná se 24.
 56. 6 krát 5 rovná se 30.
 57. 6 krát 6 rovná se 36.
 58. 6 krát 7 rovná se 42.
 59. Všimněte si,
  že pokaždé jen přičteme 6.
 60. 6 krát 8 rovná se 48.
 61. Rovná se 48.
 62. Teď už víme,
  kolik je otazník.
 63. Víme, že otazník musí být 8.
 64. 6 krát 8
 65. a 8 krát 6 je to samé.
 66. Toto se tedy rovná
 67. 6 krát otazník.
 68. 6 krát otazník.
 69. Zjistili jsme tedy,
 70. že otazník se rovná 48.
 71. Promiňte, otazník se rovná 8.
 72. Každý Kaliin kamarád
 73. tedy dostane 8 borůvek.
 74. To máme tady.
 75. 48 děleno 6 rovná se 8 borůvek.
 76. Teď si to ověříme.
 77. Tady máme 48 borůvek.
 78. Rozdělíme je do 6 skupin
 79. a v každé skupině bude 8 borůvek.
 80. Pokusím se to vyznačit.
 81. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 82. Tady máme první
  skupinu 8 borůvek.
 83. Tady máme druhou
  skupinu 8 borůvek.
 84. Tady je.
 85. Tady máme další skupinu 8 borůvek.
 86. Tady je čtvrtá skupina 8 borůvek.
 87. Tady můžeme vyznačit
 88. pátou skupinu 8 borůvek.
 89. Tak, pátá skupina 8 borůvek.
 90. A nakonec:
 91. šestá skupina.
 92. Tady je šestá skupina 8 borůvek.
 93. Tady vidíte 6 skupin po 8 borůvkách.
 94. Každý z Kaliiných kamarádů
 95. si vezme 1 skupinu 8 borůvek.