Return to Video

Borůvky pro kamarády

 • 0:00 - 0:04
  Kali pořádá piknik
  pro svých 6 kamarádů.
 • 0:04 - 0:07
  Nejstaršímu kamarádovi Vikramovi je 10.
 • 0:07 - 0:10
  Nejmladší Diye je 6 let.
 • 0:10 - 0:12
  Kali má celkem 48 borůvek
 • 0:12 - 0:14
  a chce je rovnoměrně rozdělit
 • 0:14 - 0:15
  mezi své kamarády.
 • 0:15 - 0:19
  Kolik borůvek dostane každý kamarád?
 • 0:19 - 0:20
  Teď by bylo dobré,
 • 0:20 - 0:21
  abyste zastavili video
 • 0:21 - 0:23
  a zkusili to vypočítat sami.
 • 0:23 - 0:27
  Kolik borůvek dostane každý kamarád?
 • 0:27 - 0:28
  Zamyslete se nad tím...
 • 0:28 - 0:31
  Má 6 kamarádů...
 • 0:31 - 0:32
  Má 6 kamarádů
 • 0:32 - 0:33
  a chce, aby každý z nich
 • 0:33 - 0:36
  dostal stejný počet borůvek.
 • 0:36 - 0:39
  Chce tedy rovnoměrně
  rozdělit 48 borůvek
 • 0:39 - 0:40
  mezi svých 6 kamarádů.
 • 0:40 - 0:42
  Nezáleží na tom,
  jak staří jsou její přátelé.
 • 0:42 - 0:45
  Vezme tedy 48 borůvek...
 • 0:45 - 0:47
  48 borůvek...
 • 0:47 - 0:49
  a vydělí je...
 • 0:49 - 0:51
  vydělí je 6.
 • 0:51 - 0:54
  Chce borůvky rozdělit do 6 skupin.
 • 0:54 - 0:58
  Chce borůvky rozdělit do 6 skupin.
 • 0:58 - 1:00
  48 děleno 6
 • 1:00 - 1:02
  rovná se
 • 1:02 - 1:03
  otazník,
 • 1:03 - 1:06
  který označuje počet borůvek,
 • 1:06 - 1:09
  který každý z kamarádů dostane.
 • 1:09 - 1:12
  48 děleno 6 rovná se otazník
 • 1:12 - 1:14
  je v podstatě to samé
 • 1:14 - 1:16
  jako 48...
 • 1:16 - 1:19
  48 rovná se
 • 1:19 - 1:23
  otazník krát 6...
 • 1:23 - 1:25
  krát 6.
 • 1:25 - 1:26
  Pokud najdeme číslo,
 • 1:26 - 1:28
  které po vynásobení 6
 • 1:28 - 1:30
  dává 48,
 • 1:30 - 1:34
  pak víme, kolik je 48 děleno 6.
 • 1:34 - 1:35
  Tento otazník
 • 1:35 - 1:37
  je počet borůvek pro 1 kamaráda.
 • 1:37 - 1:42
  Počet borůvek pro 1 kamaráda
  krát 6 kamarádů
 • 1:42 - 1:44
  nám dá celkový počet borůvek,
 • 1:44 - 1:46
  tedy 48.
 • 1:46 - 1:48
  Co to tedy má být za číslo?
 • 1:48 - 1:49
  Přemýšlejte.
 • 1:49 - 1:50
  Vzpomeňte si
 • 1:50 - 1:52
  na všechny násobky 6.
 • 1:52 - 1:56
  6 krát 1 rovná se 6.
 • 1:56 - 1:59
  6 krát 2 rovná se 12.
 • 1:59 - 2:02
  Pokaždé jen přidáme 6...
 • 2:02 - 2:05
  Jen přidáme 6.
 • 2:05 - 2:08
  6 krát 3 rovná se 18.
 • 2:08 - 2:11
  6 krát 4 rovná se 24.
 • 2:11 - 2:15
  6 krát 5 rovná se 30.
 • 2:15 - 2:19
  6 krát 6 rovná se 36.
 • 2:19 - 2:21
  6 krát 7 rovná se 42.
 • 2:21 - 2:24
  Všimněte si,
  že pokaždé jen přičteme 6.
 • 2:24 - 2:28
  6 krát 8 rovná se 48.
 • 2:28 - 2:30
  Rovná se 48.
 • 2:30 - 2:32
  Teď už víme,
  kolik je otazník.
 • 2:32 - 2:36
  Víme, že otazník musí být 8.
 • 2:36 - 2:37
  6 krát 8
 • 2:37 - 2:39
  a 8 krát 6 je to samé.
 • 2:39 - 2:40
  Toto se tedy rovná
 • 2:40 - 2:43
  6 krát otazník.
 • 2:43 - 2:46
  6 krát otazník.
 • 2:46 - 2:48
  Zjistili jsme tedy,
 • 2:48 - 2:50
  že otazník se rovná 48.
 • 2:50 - 2:53
  Promiňte, otazník se rovná 8.
 • 2:53 - 2:54
  Každý Kaliin kamarád
 • 2:54 - 2:56
  tedy dostane 8 borůvek.
 • 2:56 - 2:58
  To máme tady.
 • 2:58 - 3:03
  48 děleno 6 rovná se 8 borůvek.
 • 3:04 - 3:06
  Teď si to ověříme.
 • 3:06 - 3:08
  Tady máme 48 borůvek.
 • 3:08 - 3:10
  Rozdělíme je do 6 skupin
 • 3:10 - 3:14
  a v každé skupině bude 8 borůvek.
 • 3:14 - 3:15
  Pokusím se to vyznačit.
 • 3:15 - 3:23
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • 3:23 - 3:25
  Tady máme první
  skupinu 8 borůvek.
 • 3:25 - 3:29
  Tady máme druhou
  skupinu 8 borůvek.
 • 3:29 - 3:31
  Tady je.
 • 3:31 - 3:36
  Tady máme další skupinu 8 borůvek.
 • 3:36 - 3:40
  Tady je čtvrtá skupina 8 borůvek.
 • 3:40 - 3:41
  Tady můžeme vyznačit
 • 3:41 - 3:46
  pátou skupinu 8 borůvek.
 • 3:46 - 3:47
  Tak, pátá skupina 8 borůvek.
 • 3:47 - 3:48
  A nakonec:
 • 3:48 - 3:51
  šestá skupina.
 • 3:51 - 3:54
  Tady je šestá skupina 8 borůvek.
 • 3:54 - 3:57
  Tady vidíte 6 skupin po 8 borůvkách.
 • 3:57 - 3:58
  Každý z Kaliiných kamarádů
 • 3:58 - 4:02
  si vezme 1 skupinu 8 borůvek.
Title:
Borůvky pro kamarády
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:03

Czech subtitles

Revisions Compare revisions