Return to Video

Identifying Fraction Parts

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:06
  ในโครงงานศิลปะอันหนึ่ง ห้าเหลี่ยม
  ที่ทำจากกระดาษโครงสร้าง
 • 0:06 - 0:09
  ถูกตัดเป็นห้าชิ้นเท่าๆ กัน.
 • 0:09 - 0:11
  สองชิ้นในนั้นถูกเอาออกไป.
 • 0:11 - 0:15
  จงเขียนห้าเหลี่ยมส่วนที่เหลือเป็นเศษส่วน.
 • 0:15 - 0:16
  ลองวาดรูปห้าเหลี่ยมกัน.
 • 0:16 - 0:20
  ห้าเหลี่ยมก็แค่รูปที่มีห้าด้าน
 • 0:20 - 0:22
  เป็นแบบนี้.
 • 0:22 - 0:25
  มันยังเป็นที่ตั้งของกระทรวงกลาโหม
 • 0:25 - 0:26
  เป็นอาคารรูปร่างแบบนี้เลย.
 • 0:26 - 0:29
  นั่นคือสาเหตุที่มันเรียกว่า เพนตากอน.
 • 0:29 - 0:32
  ขอผมวาดให้สวยหน่อย.
 • 0:32 - 0:36
  มันเป็นแบบนี้.
 • 0:36 - 0:37
  เอ๋!
 • 0:37 - 0:40
  ผมฝึกวาดห้าเหลี่ยมแล้ว.
 • 0:40 - 0:43
 • 0:43 - 0:44
  ได้แล้ว.
 • 0:44 - 0:46
  มันเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่สวยดี.
 • 0:46 - 0:48
  นั่นคือห้าเหลี่ยมที่ทำ
  มาจากกระดาษโครงสร้าง.
 • 0:48 - 0:51
  สังเกตว่ามันมี 1, 2, 3, 4, 5 ด้าน.
 • 0:51 - 0:52
  เลยเรียกว่า ห้าเหลี่ยม.
 • 0:52 - 0:58
  และมันถูกดัดเป็นห้าชิ้นเท่าๆ กัน
  เราก็ทำได้.
 • 0:58 - 1:01
  นั่นก็คือศูนย์กลางของห้าเหลี่ยม.
 • 1:01 - 1:03
  ตรงนี้คือหนึ่งชิ้น.
 • 1:03 - 1:09
  นั่นคือสองชิ้น สามชิ้น สี่ชิ้น
 • 1:09 - 1:10
  แล้วก็ห้าชิ้น คุณคงนึกภาพ
 • 1:10 - 1:12
  ชิ้นเท่าๆ กันเหล่านี้ได้.
 • 1:12 - 1:15
  ทีนี้ เขาบอกว่าสองชิ้นในนี้ถูกเอาออกไป.
 • 1:15 - 1:19
 • 1:19 - 1:21
  ลบสองชิ้นนี้กัน.
 • 1:21 - 1:26
  สมมุติว่าเราเอาชิ้นนั้นออกไป.
 • 1:26 - 1:28
  สมมุติว่าเราเอาชิ้นที่ติดกัน
 • 1:28 - 1:30
  ตรงนี้ไป.
 • 1:30 - 1:34
  แล้วเราอยากเขียนส่วนที่เหลือ
 • 1:34 - 1:35
  ของห้าเหลี่ยมเป็นเศษส่วน.
 • 1:35 - 1:39
 • 1:39 - 1:41
  ชิ้นที่เหลือคืออะไร?
 • 1:41 - 1:45
  ทีนี้ ผมมีชิ้นนี้ตรงนี้ ชิ้นนั้น
 • 1:45 - 1:47
  ตรงนั้น แล้วก็ชิ้นนี้.
 • 1:47 - 1:55
  คุณจึงมีเหลือ 3 ชิ้น
 • 1:55 - 1:57
  จากทั้งหมดกี่ชิ้นนะ?
 • 1:57 - 2:00
  ห้าเหลี่ยมทั้งอันมีกี่ชิ้น?
 • 2:00 - 2:06
  ถ้าคุณดูห้าเหลี่ยมทั้งอัน ถ้าคุณนับ
 • 2:06 - 2:09
  ทั้งหมด เราจะได้ 5 ชิ้น.
 • 2:09 - 2:12
  ดังนั้นถ้าคุณนับห้าเหลี่ยมทั้งอัน มันจะ
 • 2:12 - 2:15
  ประกอบด้วย 5 ชิ้น.
 • 2:15 - 2:22
  ดังนั้น มันเหลือ 3 จาก 5 ชิ้น
 • 2:22 - 2:36
  คุณจึงบอกได้ว่าเหลือ 3/5
  ของห้าเหลี่ยม.
 • 2:36 - 2:38
  หรือเอาออกไป 2/5.
 • 2:38 - 2:42
  นั่นคือเอาออกไป 2 จาก 5 ชิ้น
 • 2:42 - 2:46
  และเหลือสามชิ้น หรือเหลือ
  3/5 ของห้าเหลี่ยม.
 • 2:46 - 2:47
Title:
Identifying Fraction Parts
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:47

Thai subtitles

Incomplete

Revisions