Return to Video

Určovanie častí zlomkov

 • 0:01 - 0:06
  V rámci umeleckého projektu, papierový päťuholník
 • 0:06 - 0:09
  rozdelíme na 5 rovnakých častí.
 • 0:09 - 0:11
  Dve z častí päťuholníka odstránime.
 • 0:11 - 0:15
  Napíšte ostávajúcu časť päťuholníka ako zlomok.
 • 0:15 - 0:16
  Takže nakreslime si päťuholník.
 • 0:16 - 0:20
  Päťuholník je presne päť-stranový útvar, takže
 • 0:20 - 0:22
  vyzerá asi takto.
 • 0:22 - 0:25
  Je to tiež miesto, kde sídli americké Ministerstvo obrany,
 • 0:25 - 0:26
  jeho budova má v skutočnosti presne tento tvar.
 • 0:26 - 0:29
  Preto ho volajú Pentagon - päťuholník.
 • 0:29 - 0:32
  Nakreslím ho trošku krajšie.
 • 0:32 - 0:36
  Vyzerá asi takto.
 • 0:36 - 0:37
  Och!
 • 0:37 - 0:40
  Potrebujem si kreslenie päťuholníkov trošku potrénovať.
 • 0:43 - 0:44
  Tu ho máme.
 • 0:44 - 0:46
  Toto je celkom slušný príklad päťuholníka.
 • 0:46 - 0:48
  Takže toto je päťuholník vyrobený z papiera.
 • 0:48 - 0:51
  Všimnite si, že má jednu, dve, tri, štyri, päť strán.
 • 0:51 - 0:52
  To je dôvod, prečo ho voláme päťuholník.
 • 0:52 - 0:58
  A je rozdelený na 5 rovnakých častí, takže ich znázorníme.
 • 0:58 - 1:01
  Toto je asi stred päťuholníka.
 • 1:01 - 1:03
  A toto je jedna časť päťuholníka.
 • 1:03 - 1:09
  Toto sú dve časti, tri časti, štyri časti a
 • 1:09 - 1:10
  piata časť, takže môžete vidieť, že
 • 1:10 - 1:12
  sú všetky rovnaké.
 • 1:12 - 1:15
  Teraz oni hovoria, že 2 časti odstránime.
 • 1:19 - 1:21
  Zbavme sa dvoch z týchto častí.
 • 1:21 - 1:26
  Takže povedzme, že odstránime túto časť.
 • 1:26 - 1:28
  A dajme tomu, túto
 • 1:28 - 1:30
  hneď vedľa nej.
 • 1:30 - 1:34
  A potom chcú, aby sme napísali ostávajúcu časť
 • 1:34 - 1:35
  päťuholníka ako zlomok.
 • 1:39 - 1:41
  Takže, ktoré časti nám ostali?
 • 1:41 - 1:45
  Mám tento kúsok tu, tento kúsok tu,
 • 1:45 - 1:47
  a tento kus.
 • 1:47 - 1:55
  Takže nám ostali 3 časti
 • 1:55 - 1:57
  z koľkých?
 • 1:57 - 2:00
  Koľko častí tvorí celý päťuholník?
 • 2:00 - 2:06
  Keď sa pozrieme na celý päťuholník, keď spočítame všetky
 • 2:06 - 2:09
  časti, máme 5 častí.
 • 2:09 - 2:12
  Všimnime si, že celý päťuholník je vytvorený
 • 2:12 - 2:15
  z piatich častí.
 • 2:15 - 2:22
  Ostávajú nám tri z celkovo piatich častí, takže
 • 2:22 - 2:36
  môžeme povedať že ostávajú tri pätiny (3/5) päťuholníka.
 • 2:36 - 2:38
  Alebo môžeme povedať, že dve pätiny (2/5) boli odstránené.
 • 2:38 - 2:42
  Dve z piatich častí boli odstránené, a tak tri
 • 2:42 - 2:46
  ostávajú, alebo tri pätiny (3/5) päťuholníka ostali.
Title:
Určovanie častí zlomkov
Description:

U02_l1_T1_we2 Určovanie častí zlomkov

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:47
dumi edited словашки език subtitles for Identifying Fraction Parts
dumi added a translation

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions