Return to Video

Identifisere brøkdeler

 • 0:01 - 0:06
  En pentagon av et tykt papir
  blir laget til et kunstprosjekt.
 • 0:06 - 0:09
  Det blir delt i 5 like deler.
 • 0:09 - 0:11
  2 av delene blir fjernet.
 • 0:11 - 0:15
  Skriv ned den gjenstående delen
  av pentagonen som en brøkdel.
 • 0:15 - 0:16
  La oss tegne en pentagon.
 • 0:16 - 0:20
  En pentagon er en figur
  med fem sider som ser slik ut.
 • 0:22 - 0:25
  Det er også hvor det amerikanske
  Forsvarsdepartementet ligger,
 • 0:25 - 0:26
  i en bygning som er formet slik.
 • 0:26 - 0:29
  Det er grunnen til at
  det blir kalt Pentagon.
 • 0:29 - 0:32
  La meg tegne det litt bedre.
 • 0:32 - 0:36
  Det ser omtrent slik ut.
 • 0:37 - 0:40
  Jeg trenger å øve på
  å tegne en pentagon.
 • 0:43 - 0:44
  Sånn.
 • 0:44 - 0:46
  Dette var et godt forsøk
  på å tegne en pentagon.
 • 0:46 - 0:48
  Der er pentagonen
  som er laget av tykt papir.
 • 0:48 - 0:51
  Det har 1, 2, 3, 4, 5 sider.
 • 0:51 - 0:52
  Det er derfor det kalles en pentagon.
 • 0:52 - 0:58
  Det er delt i fem deler.
  Vi går gjøre det.
 • 0:58 - 1:01
  Kanskje det er midten av pentagonen.
 • 1:01 - 1:03
  Her har vi en del.
 • 1:03 - 1:09
  Der har vi to deler, tre, fire og
 • 1:09 - 1:10
  en femte del.
  Du kan forestille deg at
 • 1:10 - 1:12
  disse delene er helt like.
 • 1:12 - 1:15
  De sier at to av delene er fjernet.
 • 1:19 - 1:21
  La oss kvitte oss
  med to av disse delene.
 • 1:21 - 1:26
  Vi kan fjerne
  den delen der oppe.
 • 1:26 - 1:28
  Vi kan fjerne den delen
  som står ved siden av
 • 1:28 - 1:30
  den rett over der.
 • 1:30 - 1:34
  De vil at vi skal skrive
  den gjenstående delen
 • 1:34 - 1:35
  av pentagonen som en brøkdel.
 • 1:39 - 1:41
  Hva er de gjenstående delene?
 • 1:41 - 1:45
  Jeg har en del her,
  en del rett over her
 • 1:45 - 1:47
  og denne delen.
 • 1:47 - 1:55
  Du har tre deler igjen
 • 1:55 - 1:57
  av et visst antall mulige. Hvor mange?
 • 1:57 - 2:00
  Hvor mange deler er det
  i hele pentagonen?
 • 2:00 - 2:06
  Om du ser på hele pentagonen,
 • 2:06 - 2:09
  om du ser på alle delene,
  så har vi 5 deler.
 • 2:09 - 2:12
  Om du ser på hele pentagonen,
 • 2:12 - 2:15
  så ser du at det er bygd
  opp av 5 hele deler.
 • 2:15 - 2:22
  Om du har 3 deler igjen
  av totalt 5 deler,
 • 2:22 - 2:36
  så kan du si
  at 3/5 av pentagonen gjenstår.
 • 2:36 - 2:38
  Eller du kan si at 2/5 ble fjernet.
 • 2:38 - 2:42
  Det er 2 av 5 deler som ble fjernet,
 • 2:42 - 2:46
  og det gjenstår da 3,
  eller 3/5 av pentagonen.
Title:
Identifisere brøkdeler
Description:

U02_l1_T1_we2 Identifisere brøkdeler

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:47

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions