Return to Video

Identifying Fraction Parts

 • 0:00 - 0:01
  .
 • 0:01 - 0:06
  အႏႈပညာ ပုံစံတစ္ခု ၿပဳလုပ္ရန္စာရြက္ နဲ႕လုပ္ထားတဲ့ ပဥၥဂံတစ္ခုကို
 • 0:06 - 0:09
  ၅ ပုိင္း အညီအမွ်ပုိင္းလုိက္ပါတယ္
 • 0:09 - 0:11
  ၂ ပုိင္းကုိ ဖယ္ထုတ္လုိက္ပါတယ္
 • 0:11 - 0:15
  က်န္တဲ့အပုိင္းကုိ အပုိင္းကိန္း အေနနဲ႕ ေရးၿပဖုိ႕ၿဖစ္ပါတယ္..
 • 0:15 - 0:16
  အဲဒီေတာ့ ပဥၥဂံ တစ္ခုကုိ ဆြဲၾကည့္ၾကရေအာင္
 • 0:16 - 0:20
  ပဥၥဂံ ဆုိ တာ အနား ၅ နားပါတဲ့ ပုံတစ္ခု ပဲၿဖစ္ပါတယ္ ဒီေတာ့
 • 0:20 - 0:22
  ဒီလုိ ပုံစံမိ်ဳးပါ
 • 0:22 - 0:25
  ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန တည္ရိွတဲ့
 • 0:25 - 0:26
  အေဆာက္အအုံကလဲ ဒီလုိပုံစံပါပဲ
 • 0:26 - 0:29
  ဒါေၾကာင့္ သူ႕ကုိ လဲ ပဥၥဂံလုိ႕ေခၚတာေပါ့
 • 0:29 - 0:32
  နည္းနည္းပုိသပ္သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးဆြဲမယ္ဆုိရင္
 • 0:32 - 0:36
  ဒီလုိပုံစံေလးပါ
 • 0:36 - 0:37
  အင္း
 • 0:37 - 0:40
  ပုံကုိေသခ်ာၿပန္ဆြဲလုိက္ပါဦးမယ္
 • 0:40 - 0:43
  .
 • 0:43 - 0:44
  ဒီမွာပါ
 • 0:44 - 0:46
  ဒါကေတာ့ ပၪၥဂံပုံလွလွေလးေပါ့
 • 0:46 - 0:48
  ဒါဆုိ ရင္ ဒါ ပုံဆြဲစကၠဴနဲ႕ ဆြဲထားတဲ့ ပဥၥဂံေလးေပါ့
 • 0:48 - 0:51
  ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သူ႕မွာ တစ္ နွစ္ သုံး ေလး ငါး နားရိွပါတယ္
 • 0:51 - 0:52
  ဒါေၾကာင့္ သူ႕ကုိ ပဥၥဂံလုိ႕ ေခၚတာပါ
 • 0:52 - 0:58
  သူ႕ကုိ ၅ ပုိင္း အညီအမွ်ပုိင္းပါတယ္ ဒီလုိ ပုိင္းပါမယ္
 • 0:58 - 1:01
  ဒီက ပဥၥဂံ ရဲ႕ ဗဟုိလုိ႕ ယူဆလုိက္ရင္
 • 1:01 - 1:03
  ဒီမွာ တစ္ပုိင္း စပုိင္းပါမယ္
 • 1:03 - 1:09
  ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ပုိင္း သုံးပုိင္း .... ေလးပို္င္း ...နဲ႕
 • 1:09 - 1:10
  ဒါငါးပုိင္းေၿမာက္ပါ .. ဒါအပိုင္းေတြကုိ ညီတယ္လုိ႕
 • 1:10 - 1:12
  ယူဆလုိက္ပါ
 • 1:12 - 1:15
  လုပ္ရမွာက အဲဒီထဲ က နွစ္ပုိင္းကုိ ဖယ္ထုတ္ဖုိ႕ၿဖစ္ပါတယ္
 • 1:15 - 1:19
  .
 • 1:19 - 1:21
  ဖယ္ထုတ္လုိက္ပါတယ္ ဒီႏွစ္ပုိင္းကုိ
 • 1:21 - 1:26
  ဒီမွာရိွတဲ့တစ္ပုိင္းရယ္
 • 1:26 - 1:28
  အဲဒါနဲ႕ကပ္လ်က္ရိွတဲ့
 • 1:28 - 1:30
  ေနာက္တစ္ပုိင္းကုိပါ ဖယ္လုိက္ပါတယ္
 • 1:30 - 1:34
  လုပ္ဖုိ႕က်န္ေသးတာ ပဥၥဂံမွာက်န္ေနေသးတဲ့ အပုိင္းေတြကုိ
 • 1:34 - 1:35
  အပိုင္းကိန္း ပုံစံနဲ႕ ေရးေပးဖုိ႕ပါပဲ
 • 1:35 - 1:39
  .
 • 1:39 - 1:41
  ဒါဆုိ ရင္ က်န္တဲ့ အပုိင္း ေတြက ...
 • 1:41 - 1:45
  ဒီအပုိင္း ရယ္ ...ဒီဘက္က အပိုိင္းရယ္
 • 1:45 - 1:47
  ေနာက္ ဒီအပုိင္းရယ္ပါ
 • 1:47 - 1:55
  အဲဒီေတာ့ ရလာတဲ့ က်န္တဲ့ ၃ပုိငး္ကုိ
 • 1:55 - 1:57
  စုစုေပါင္း ဘယ္ေလာက္ကေနရလာတာပါလဲ
 • 1:57 - 2:00
  ပဥၥဂံတစ္ခုမွာ အပုိင္းစုစုေပါင္း ဘယ္ေလာက္ပါလဲ
 • 2:00 - 2:06
  ပဥၥဂံတစ္ခုလုံးကို အေနနဲ႕ ၾကည့္ၿပီး စုစုေပါင္း
 • 2:06 - 2:09
  အပုိင္းေတြကုိ စဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ ၅ခုေပါ့
 • 2:09 - 2:12
  ပဥၥဂံတစ္ခုလုံးကုိ ၿခံဳၾကည့္ၿပီး ေၿပာမယ္ ဆုိရင္သူမွာ့ပါတာက
 • 2:12 - 2:15
  စုစုေပါင္း အပုိင္း၅ပုိုင္း ပါပါတယ္
 • 2:15 - 2:22
  ဒါဆုိစုစုေပါင္း ၅ ပုိင္းမွာ ၃ ပုိင္းက်န္ရင္
 • 2:22 - 2:36
  ပဥၥဂံ ရဲ႕ ၅ ပုံ ၃ ပုံ က်န္တယ္လုိ႕ ေၿပာလုိ႕ရပါတယ္
 • 2:36 - 2:38
  ဒါမွမဟုတ္၅ ပုံ ၂ ပုံကုိ ဖယ္ထုတ္လုိက္တယ္ေပါ့
 • 2:38 - 2:42
  အပုိင္း ၅ ခုမွာ အဲ့အပိုိင္း ၂ ခုကို ဖယ္လုိက္တဲ့တြက္ ၃ ခု
 • 2:42 - 2:46
  က်န္ ပါတယ္ ဒါမွမဟုတ္ ပဥၥဂံရဲ႕ ၃ ပုိင္း ၅ ပုိင္းက်န္ပါတယ္
 • 2:46 - 2:47
  .
Title:
Identifying Fraction Parts
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:47

Burmese subtitles

Revisions Compare revisions