Return to Video

Subtracting Fractions

 • 0:00 - 0:00
 • 0:00 - 0:03
  เขาบอกให้เราลบ และเขียน
  คำตอบเป็นอย่างต่ำ และ
 • 0:03 - 0:06
  เรามี 8/18 ลบ 5/18.
 • 0:06 - 0:08
  การลบเศษส่วน
 • 0:08 - 0:10
  เหมือนกับการบวกมาก.
 • 0:10 - 0:13
  ถ้าเรามีตัวส่วนเหมือนกัน ตัวส่วน
 • 0:13 - 0:14
  ของผลต่างจะเท่ากับ
 • 0:14 - 0:16
  ตัวส่วนของจำนวนสองตัวที่เรา
 • 0:16 - 0:19
  จะลบ มันจึงเท่ากับ 18.
 • 0:19 - 0:21
  และตัวเศษของเราจะเท่ากับ
  ผลต่างของตัวเศษ.
 • 0:21 - 0:21
 • 0:21 - 0:27
  ในกรณีนี้ มันคือ 8 ลบ 5, นี่จะเท่ากับ 3
 • 0:27 - 0:31
  ส่วน 18, ซึ่งก็คือคำตอบ
  แต่มันยังไม่ใช่อย่างต่ำ
 • 0:31 - 0:35
  เพราะ ทั้ง 3 และ 18 หารด้วย 3 ลงตัว.
 • 0:35 - 0:37
  ลองหารทั้งสองด้วย 3 ดู.
 • 0:37 - 0:43
  คุณก็หาร 3 ด้วย 3, คุณก็หาร 18 ด้วย 3,
  และคุณได้ 3
 • 0:43 - 0:44
  หารด้วย 3 เป็น 1.
 • 0:44 - 0:49
  18 หารด้วย 3 ได้ 6,
  คุณจึงได้ 1/6.
 • 0:49 - 0:53
  เพื่อให้เห็นภาพ ขอผมวาด 18 ส่วน.
 • 0:53 - 0:56
  ผมจะวาด 18 ส่วนตรงนี้.
 • 0:56 - 0:58
  มันอาจดูเลอะเทอะหน่อย.
 • 0:58 - 1:00
  ผมจะพยายามวาดให้ดีที่สุด.
 • 1:00 - 1:03
  ขอผมวาดหกส่วนทางนี้.
 • 1:03 - 1:07
  และสามส่วนทางนี้.
 • 1:07 - 1:10
  เรามีอีกสาม นั่นคือ 6 ส่วน.
 • 1:10 - 1:13
  แล้วขอผมแบ่งนี้เป็น 3 คอลัมน์.
 • 1:13 - 1:14
  ได้แล้ว.
 • 1:14 - 1:15
  เรามี 18 ส่วน.
 • 1:15 - 1:24
  8/18 เท่ากับ 1, 2, 3, 4,
 • 1:24 - 1:27
  5, 6, 7, 8.
 • 1:27 - 1:29
  นั่นคือ 8/18.
 • 1:29 - 1:33
  และตอนนี้เราอยากลบ 5/18
 • 1:33 - 1:38
  เราจึงลบ 1, 2, 3, 4, 5.
 • 1:38 - 1:40
  ตอนนี้ เราจะเหลืออะไร?
 • 1:40 - 1:43
  ตอนนี้ เราเหลือ 3 จาก 18,
 • 1:43 - 1:45
  คุณได้มาตรงนี้.
 • 1:45 - 1:48
  คุณเหลือ 3 จาก 18.
 • 1:48 - 1:52
  ทีนี้ ถ้าคุณเปลี่ยน 3 จาก 18
  เป็นหนึ่งส่วน
 • 1:52 - 1:54
  คุณจะมีส่วนแบบใหญ่กี่ส่วน?
 • 1:54 - 1:56
  นี่คือหนึ่งส่วนใหญ่.
 • 1:56 - 1:58
  แล้วที่เหลือล่ะ?
 • 1:58 - 2:01
  นี่ก็คืออีกหนึ่งส่วนใหญ่.
 • 2:01 - 2:04
  นี่ก็ส่วนใหญ่อีกอันตรงนี้ อีกอัน
 • 2:04 - 2:05
  อีกอัน แล้วก็อีกอัน.
 • 2:05 - 2:08
  ถ้าคุณมี 18 ส่วน คุณก็รวมสามอัน
 • 2:08 - 2:12
  เป็นหนึ่งอันใหญ่ แล้วคุณจะได้ 6 อัน.
 • 2:12 - 2:14
  สุดท้ายได้ 6 อัน.
 • 2:14 - 2:18
  หวังว่า คุณจะเห็นว่า
  แต่ละแถวคือหนึ่งอัน
 • 2:18 - 2:22
  และสีฟ้า คือ 1 ใน 6 พอดี
  นั่นคือ 3/18
 • 2:22 - 2:24
  เท่ากับ 1/6.
 • 2:24 - 2:25
Title:
Subtracting Fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:26

Thai subtitles

Incomplete

Revisions