Return to Video

Odčítanie zlomkov

 • 0:00 - 0:00
  ...
 • 0:00 - 0:03
  Máme odpočítať a zjednodušiť výsledok a príklad znie
 • 0:03 - 0:06
  8 lomeno 18 mínus 5 lomeno 18.
 • 0:06 - 0:08
  Odčítanie zlomkov je veľmi podobné
 • 0:08 - 0:10
  ako sčítanie zlomkov.
 • 0:10 - 0:13
  Ak máme rovnaký menovateľ, menovateľ
 • 0:13 - 0:14
  rozdielu bude rovnaký ako
 • 0:14 - 0:16
  menovatele tých dvoch čísel, ktoré
 • 0:16 - 0:19
  odpočítavame, takže to bude 18.
 • 0:19 - 0:21
  A náš čitateľ bude rozdiel medzi
 • 0:21 - 0:21
  čitateľmi.
 • 0:21 - 0:27
  Takže, v tomto prípade to je 8 mínus 5, a to sa rovná 3
 • 0:27 - 0:31
  deleno 18, čo je riešenie, ale ešte nie je úplne
 • 0:31 - 0:35
  zjednodušené, lebo aj 3 aj 18 sú deliteľné 3.
 • 0:35 - 0:37
  Tak ich obe vydeľme 3.
 • 0:37 - 0:43
  Takže vydelíme 3 tromi, vydelíme 18 tromi a dostaneme 3
 • 0:43 - 0:44
  deleno 3 je 1.
 • 0:44 - 0:49
  18 deleno 3 je 6, takže dostaneme 1 deleno 6 alebo jednu šestinu.
 • 0:49 - 0:53
  Len aby sme si to obrazne predstavili, nakreslím 18 častí.
 • 0:53 - 0:56
  Nakreslím tu 18 častí.
 • 0:56 - 0:58
  Asi to nebude veľmi pekná kresba.
 • 0:58 - 1:00
  Ale budem sa snažiť.
 • 1:00 - 1:03
  Takže nakreslím 6 týmto smerom.
 • 1:03 - 1:07
  Takže tu sú tri.
 • 1:07 - 1:10
  A tu sú ďalšie 3, takže spolu 6 častí.
 • 1:10 - 1:13
  A teraz to rozdelím na tri stĺpce.
 • 1:13 - 1:14
  Tak, a je to.
 • 1:14 - 1:15
  Máme 18 častí.
 • 1:15 - 1:24
  A 8 lomeno 18 sa rovná jeden, dva, tri, štyri,
 • 1:24 - 1:27
  päť, šesť, sedem, osem.
 • 1:27 - 1:29
  To je 8 osemnástin.
 • 1:29 - 1:33
  A teraz chceme odpočítať päť osemnástin, takže
 • 1:33 - 1:38
  odpočítame jeden, dva, tri, štyri, päť.
 • 1:38 - 1:40
  Tak, čo nám zostalo?
 • 1:40 - 1:43
  No, zostali nám to tri osemnástiny, tie
 • 1:43 - 1:45
  máme tu.
 • 1:45 - 1:48
  Tri osemnástiny nám zostali.
 • 1:48 - 1:52
  Ak teraz spojíme tri osemnástiny do jedného kúska,
 • 1:52 - 1:54
  Koľko takých väčších kúskov máme?
 • 1:54 - 1:56
  Toto je jeden z tých väčších.
 • 1:56 - 1:58
  A kde sú tie ostatné?
 • 1:58 - 2:01
  No, napríklad tu je tiež jeden veľký kúsok.
 • 2:01 - 2:04
  Tu je ďalší, a ďalší
 • 2:04 - 2:05
  a ďalší a ešte jeden.
 • 2:05 - 2:08
  Ak ste pôvodne mali 18 kúskov a po troch ste
 • 2:08 - 2:12
  ich pospájali do jedného, tak potom vám zostane len 6 kusov.
 • 2:12 - 2:14
  Zostane vám 6 kusov.
 • 2:14 - 2:18
  Snáď vidíte, že každý riadok je teraz jedným z týchto kúskov
 • 2:18 - 2:22
  a ten modrý je presne jeden zo šiestich, teda tri osemnástiny
 • 2:22 - 2:24
  sú to isté ako jedna šestina.
 • 2:24 - 2:25
  ..
Title:
Odčítanie zlomkov
Description:

U02_L3_T2_we1 Odčítanie zlomkov

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:26
martina.brezova added a translation

Slovak subtitles

Revisions