Return to Video

Odejmowanie ułamków

 • 0:00 - 0:00
  Nasze zadanie polega na tym
 • 0:00 - 0:03
  żeby odjąć od siebie te dwa ułamki, uprościć wynik
 • 0:03 - 0:06
  i mamy tutaj 8/18 minus 5/18.
 • 0:06 - 0:08
  Odejmowanie ułamków jest bardzo
 • 0:08 - 0:10
  podobne do dodawania ułamków.
 • 0:10 - 0:13
  Jeśli oba ułamki mają ten sam mianownik, mianownik
 • 0:13 - 0:14
  różnicy też będzie taki sam jak
 • 0:14 - 0:16
  mianowniku dwóch ułamków, które
 • 0:16 - 0:19
  odejmujemy od siebie, czyli w tym przypadku 18.
 • 0:19 - 0:21
  A licznik będzie równy różnicy pomiędzy
 • 0:21 - 0:21
  licznikami.
 • 0:21 - 0:27
  W tym przypadku to jest 8 minus 5, a to się równa 3
 • 0:27 - 0:31
  przez 18, to już jest odpowiedź, ale można ją jeszcze
 • 0:31 - 0:35
  uprościć, ponieważ i 3 i 18 dzielą się przez 3.
 • 0:35 - 0:37
  Podzielmy licznik i mianownik przez 3.
 • 0:37 - 0:43
  Dzielimy przez 3 , dzielimy 18 przez 3, a 3
 • 0:43 - 0:44
  podzielić na 3 równa się 1.
 • 0:44 - 0:49
  18 podzielić przez 3 równa się 6, czyli otrzymujemy 1/6.
 • 0:49 - 0:53
  Narysujmy teraz, co się stało. Narysuje 18 równych części.
 • 0:53 - 0:56
  Tu narysuje 18 części.
 • 0:56 - 0:58
  Uprzedzam, że może wyjść trochę krzywo.
 • 0:58 - 1:00
  Zrobię to najlepiej, jak potrafię.
 • 1:00 - 1:03
  Najpierw narysuje 6 części w tym kierunku.
 • 1:03 - 1:07
  Tu są trzy.
 • 1:07 - 1:10
  A tu jeszcze trzy, razem sześć części.
 • 1:10 - 1:13
  A teraz podzielę je na 3 kolumny.
 • 1:13 - 1:14
  I już mamy.
 • 1:14 - 1:15
  Mamy 18 części.
 • 1:15 - 1:24
  8/18 to będzie pierwsza, druga, trzecia, czwarta,
 • 1:24 - 1:27
  piąta, szósta, siódma, ósma.
 • 1:27 - 1:29
  To jest 8/18.
 • 1:29 - 1:33
  I od tego chcemy odjąć 5 części z osiemnastu,
 • 1:33 - 1:38
  odejmujemy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą.
 • 1:38 - 1:40
  Ile części nam zostało?
 • 1:40 - 1:43
  Zostały 3 części z osiemnastu,
 • 1:43 - 1:45
  te tutaj.
 • 1:45 - 1:48
  Zostały te trzy części z osiemnastu.
 • 1:48 - 1:52
  A jeśli teraz z tych trzech części z osiemnastu zrobimy jeden większy kawałek,
 • 1:52 - 1:54
  ile takich większych części będziemy mieli?
 • 1:54 - 1:56
  To jest jedna z tych większych części.
 • 1:56 - 1:58
  A gdzie są inne?
 • 1:58 - 2:01
  To jest jeszcze jedna taka większa część.
 • 2:01 - 2:04
  I jeszcze jedna, i jeszcze jedna,
 • 2:04 - 2:05
  jeszcze jedna i jeszcze jedna.
 • 2:05 - 2:08
  Jeśli mamy 18 część i połączymy je w kawałki po trzy,
 • 2:08 - 2:12
  będziemy mieli tylko 6 tych większych kawałków.
 • 2:12 - 2:14
  Będziemy mieli 6 większych części.
 • 2:14 - 2:18
  Widzicie, że każdy z tych rzędów jest jedną z tych większych części,
 • 2:18 - 2:22
  i taki niebieski kawałek jest jednym z sześciu identycznych kawałków, a więc 3/18
 • 2:22 - 2:24
  to jest to samo, co 1/6.
 • 2:24 - 2:25
  To nie było trudne, prawda?
Title:
Odejmowanie ułamków
Description:

U02_L3_T2_we1 Subtracting Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:26
Lech Mankiewicz added a translation

Polish subtitles

Revisions