Return to Video

Tajuk: Penolakan Pecahan

 • 0:00 - 0:03
  Kita diminta untuk menolak dan meringkaskan jawapan, dan kita
 • 0:03 - 0:06
  mempunyai 8/18 tolak 5/18.
 • 0:06 - 0:08
  Pecahan tolak sangat
 • 0:08 - 0:10
  serupa kepada pecahan tambah.
 • 0:10 - 0:13
  Jika kita mempunyai penyebut yang sama, penyebut tersebut
 • 0:13 - 0:14
  dalam proses tolak adalah sama seperti
 • 0:14 - 0:16
  penyebut dalam dua nombor yang kita
 • 0:16 - 0:19
  tolak, oleh itu akan menjadi 18.
 • 0:19 - 0:21
  Pengangka kita akan menjadi beza di antara
 • 0:21 - 0:21
  penyebut.
 • 0:21 - 0:27
  Jadi, dalam kes ini, 8 tolak 5, sama dengan tiga
 • 0:27 - 0:31
  per 18, sebagai jawapan, tetapi ia tidak sepenuhnya
 • 0:31 - 0:35
  ringkas, kerana kedua-dua 3 dan 18 masih boleh dibahagikan dengan 3.
 • 0:35 - 0:37
  Jadi, mari kita bahagikan mereka dengan 3.
 • 0:37 - 0:43
  Anda bahagikan 3 dengan 3, dan 18 bahagi 3, anda akan dapat 3
 • 0:43 - 0:44
  dibahagi dengan 3 ialah 1.
 • 0:44 - 0:49
  18 bahagi 3 ialah 6, jadi anda dapat 1/6.
 • 0:49 - 0:53
  Untuk melihat secara visual, biar saya lukiskan 18 bahagian.
 • 0:53 - 0:56
  Biar saya lukiskan 18 bahagian di sini.
 • 0:56 - 0:58
  Oleh itu, ia mungkin lukisan yang sedikit tidak kemas.
 • 0:58 - 1:00
  Saya akan cuba yang terbaik.
 • 1:00 - 1:03
  Oleh itu, biarkan saya lukis enam ke arah ini.
 • 1:03 - 1:07
  Iaitu tiga di sana.
 • 1:07 - 1:10
  Kita ada lagi tiga, agar enam bahagian.
 • 1:10 - 1:13
  Dan biarkan saya pecahkan ini kepada 3 ruang.
 • 1:13 - 1:14
  Jadi, inilah dia.
 • 1:14 - 1:15
  Kita ada 18 bahagian.
 • 1:15 - 1:24
  Sekarang 8/18 sama dengan satu, dua , tiga, empat,
 • 1:24 - 1:27
  lima, enam, tujuh, lapan.
 • 1:27 - 1:29
  Ia adalah 8/18.
 • 1:29 - 1:33
  Dan sekarang, kita mahu menolak 5 dari 18, jadi kita
 • 1:33 - 1:38
  tolak satu, dua, tiga, empat, lima.
 • 1:38 - 1:40
  Berapa yang kita masih berbaki sekarang?
 • 1:40 - 1:43
  Baik, kita ada 3 dari 18 yang tinggal, jadi anda
 • 1:43 - 1:45
  mempunyainya di sini.
 • 1:45 - 1:48
  Anda mempunyai 3 per 18 yang ditinggalkan.
 • 1:48 - 1:52
  Sekarang, jika anda tukarkan 3 per 18 menjadi satu,
 • 1:52 - 1:54
  berapa banyak kepingan yang lebih besar anda akan punyai?
 • 1:54 - 1:56
  Ini adalah salah satu dari kepingan besar itu.
 • 1:56 - 1:58
  Sekarang, di mana kepingan yang lain?
 • 1:58 - 2:01
  Iya, ini adalah satu lagi kepingan besar di sini.
 • 2:01 - 2:04
  Ini adalah satu lagi petak besar di sini, satu lagi,
 • 2:04 - 2:05
  satu lagi, dan satu lagi.
 • 2:05 - 2:08
  Jika anda mempunyai 18 keping dan anda menggabungkan ketiga-tiga keping
 • 2:08 - 2:12
  menjadi satu, maka, anda sebenarnya hanya tamat dengan 6 keping.
 • 2:12 - 2:14
  Anda tamat dengan 6 keping.
 • 2:14 - 2:18
  Semoga, anda nampak bahawa setiap baris adalah salah satu daripada kepingan sekarang ini,
 • 2:18 - 2:22
  dan biru betul-betul satu daripada enam, jadi 3 / 18
 • 2:22 - 2:24
  sama seperti 1 / 6.
Title:
Tajuk: Penolakan Pecahan
Description:

U02_L3_T2_we1 Subtracting Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:26
kucean added a translation

Malay subtitles

Revisions