Return to Video

Изваждане на обикновени дроби с еднакви знаменатели

 • 0:00 - 0:03
  Трябва да извадим дробите
  и да опростим отговора.
 • 0:03 - 0:06
  Имаме 8/18 минус 5/18.
 • 0:06 - 0:08
  Изваждането на дробите е подобно
 • 0:08 - 0:10
  на събирането на дробите.
 • 0:10 - 0:13
  Ако имаме еднакви знаменатели,
 • 0:13 - 0:14
  знаменателят на разликата ще бъде
 • 0:14 - 0:16
  същия като знаменателите на двете дроби,
 • 0:16 - 0:19
  в случая това е 18.
 • 0:19 - 0:21
  Числителят ще бъде разликата
 • 0:21 - 0:21
  на двата числителя.
 • 0:21 - 0:27
  В нашия случай 8 минус 5, което е равно на 3.
 • 0:27 - 0:31
  върху 18, което е правилен отговор,
  но не е опростен,
 • 0:31 - 0:35
  понеже 3 и 18 се делят на 3.
 • 0:35 - 0:37
  Нека ги разделим на 3.
 • 0:37 - 0:42
  Да разделим 3 на 3 и да разделим 18 на 3
 • 0:42 - 0:44
  Получаваме 3 разделено на 3 е 1,
 • 0:44 - 0:49
  18 разделено на 3 е 6,
  следователно получаваме 1/6.
 • 0:49 - 0:53
  И за да покажем нагледно
  какво става, да нарисуваме 18 части.
 • 0:53 - 0:56
  Нека нарисуваме 18 части тук.
 • 0:56 - 0:58
  Не съм много добре с рисуването,
 • 0:58 - 1:00
  но ще направя каквото мога.
 • 1:00 - 1:03
  Ето тук имаме шест реда.
 • 1:03 - 1:07
  Тук имаме три.
 • 1:07 - 1:10
  И още 3 тук, тъй като искаме общо шест части.
 • 1:10 - 1:13
  И тук ще разделя на три колони.
 • 1:13 - 1:14
  Ето така.
 • 1:14 - 1:15
  Сега имаме 18 части.
 • 1:15 - 1:24
  8/18 е равно на една, две, три, четири
 • 1:24 - 1:27
  пет, шест, седем, осем части.
 • 1:27 - 1:29
  Това са 8/18.
 • 1:29 - 1:33
  И сега искаме да извадим 5 части
 • 1:33 - 1:38
  изваждаме една, две, три, четири, пет.
 • 1:38 - 1:40
  Сега колко ни остават?
 • 1:40 - 1:43
  Остават ни три
 • 1:43 - 1:45
  Ето тези са ни останали.
 • 1:45 - 1:48
  Имаме три останали части от осемнайсет.
 • 1:48 - 1:52
  Ако разгледаме тези три части
  като едно цяло парче,
 • 1:52 - 1:54
  колко такива големи парчета имаме?
 • 1:54 - 1:56
  Това е едно от големите парчета.
 • 1:56 - 1:58
  Кои са останалите?
 • 1:58 - 2:01
  Тук имаме още едно голямо парче.
 • 2:01 - 2:04
  Още едно тук, и още едно,
 • 2:04 - 2:05
  още едно и още едно.
 • 2:05 - 2:08
  Ако имаме 18 части
  и ги комбинираме по тройки,
 • 2:08 - 2:12
  реално оставаме само
  с 6 по-големи парчета.
 • 2:12 - 2:14
  Ето шестте парчета.
 • 2:14 - 2:18
  Виждаме, че сега всеки ред
  е едно голямо парче
 • 2:18 - 2:22
  и синият ред е точно едно от шестте парчета.
 • 2:22 - 2:24
  Следователно 3/18
 • 2:24 - 2:25
  е същото като 1/6.
Title:
Изваждане на обикновени дроби с еднакви знаменатели
Description:

U02_L3_T2_we1 Изваждане на дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:26

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions